Japon JCR ve Kanadalı DBRS de Türkiye`nin Notunu Arttırdı

Uluslararası derecelendirme kuruluşları not tablosu

Kredi derecelendirme kuruluşu  Fitch  ( 5 Kasım 2012)   Moody’s’in  (16 Mayıs 2013)   not arttırmalarının ardından   Japon kredi kuruluşu JCR’ de  Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu 23 Mayıs 2013 tarihinde  BB’den  BBB- seviyesine yükseltmiş ve görünümü  durağan olarak belirlemiştir.

JCR, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Lehman şoku ve Avrupa kamu borç krizi sonrasında oluşan oldukça olumsuz uluslararası ekonomik ortamın yarattığı zorluklarla başarılı şekilde başa çıktığını bildirmiş,  2012 yılında net ihracatını artırdığını ve işsizlik oranını düşürdüğünü açıklamış, bu durumun Türkiye’nin güçlenen büyüme potansiyeline işaret ettiğini vurgulamıştır.

Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası alanda varlığının da Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgesi için kültürel ve jeopolitik önemine bağlı olarak arttığını  vurgulamıştır.

Bununla beraber JCR, enflasyon, cari işlemler açığı ve zayıf döviz rezervlerinin endişe yarattığını,  Türkiye’nin tasarruf oranını artırma ve ithal enerjiye bağımlılığını azaltma konusunda önlem alması gerektiğine de dikkati çekmiştir.

Not artışını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Ali Babacan JCR’ın not artışının  iki kademe birden olduğunu  açıklamıştır.  JCR’ın not artışının  Türkiye’ye yeni bir alan daha açılacağını dile getiren Babacan, not artışı ile Japonya başta olmak üzere doğu Asya’dan yeni yatırımların Türkiye’ye girmesini sağlayacağını belirterek  “Bu 3 kuruluşun not artışıyla artık gelmek isteyenlerin bir mazereti kalmadı, bu sevindirici bir konu” demiştir.

Üç kuruluşun ardından 24 Mayısta Kanada merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bond Rating Services de (DBRS) Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu BBB- (yatırım yapılabilir)  seviyesine yükseltmiştir.

DBRS’den  yapılan açıklamada,  Türkiye’nin  güçlü ekonomisi, olumlu büyüme beklentileri, istikrarlı kamu maliyesi, olumlu borç göstergeleri  ve derinleşen finansal sisteminin not artırımında etkili olduğu  belirtilmiştir. )

Kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilen  ülkeler portföy yatırımlarını artırmakta ve  yurt dışından borçlanma maliyetlerini  düşürmektedir. Yurt dışı kredi  imkanlarının artması yurt içi kredi piyasasına olumlu yansımakta ve kredi faizleri de bu sebeple düşmektedir. Bunun sonucunda  büyüme hızı not artışı öncesine göre artmaktadır.

Okumaya devam et  Türkiye’nin Kredi Notu Neden Düştü?

Ülke kredi notları,  ülkelerin borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilme yeteneklerini ölçer.

Belli bir derecenin üstünde olan ülkeler yatırım yapılabilir ülkeler olarak sınıflandırılırken, derecenin altında bulunan ülkeler  riskli yatırım grubunda bulunur.

Derecelendirme,  borçlunun kredi geçmişi ve gelecekteki borcu ödeme kapasitesi hakkında yapılan bir değerlendirmedir.  Kredi derecelendirmesi, borç veren veya yatırımcı için o borcun geri ödenme olasılığını belirlemek için yapılır.

Düşük  derecelendirme, borç alanın borcunu ödememe  riskinin yüksek olduğu anlamına gelir.  Bu durum, faiz oranının yüksek tutulması veya  borç talebinin reddedilmesi sonucunu doğurur.