Türk Hükümeti ve Mossad ajanı Kürt Yahudi sülalesi Barzaniler..

Türk Hükümeti’nin Terör Örgütü Pkk Konusunda bel bağladığı İş Ortakları Mesud Barzan’in Asıl Ustaları Bakın Kimlerdir; - image
, ,

Türk Hükümeti’nin Terör Örgütü Pkk Konusunda bel bağladığı İş Ortakları Mesud Barzan’in Asıl Ustaları Bakın Kimlerdir;

Soldan sağa Mesud Barzani,

Menahem Nahik Navut (Mossad 2. Başkanı 1984 – 1986), Mahmut Osman (Irak Parlamentosu’nda Milletvekili),

Mossad Başkanı Zvi Zamir (1968 – 1974),

Mossad Başkanı Nahum Admoni (1982 – 1989)

ve Bir Kürt Koruma-  KuzeyIrak’ı

Irak Türkmenleri İnsan Sayılmıyor mu?

Ali Kerküklü (Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük Kitabının Yazarı)

Perdeleri örtük,
Lambaları sönük,
Sırtında yıllar yük,
Hatıraları kırık dökük,
Bir yer olacak orada,
Adı, Kerkük…”
Arif Nihat Asya

Türkmen şehri Kerkük ve çevresi adeta cephanelik olmuş durumda. Irak Hükümet güçleri ile peşmerge eller tetikte Kerkük için pusuya yatmış durumda. Peşmergeler kerkük ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yerleşmiş. Silahlı güçlere her gün yeni takviyelerin eklendiği, Türkmen bölgelerinde ve özellikle Kerkük’te Kürtlere silah dağıtıldığı ve kentte savaş hazırlıkları görüldüğü gözlenmiştir. Türkmenler adeta sıkıştırılmış bir millet olarak tehdit altında. Bölgede silahsız ve korumasız olan tek toplum da Türkmenlerdir. Meydana gelen bu gerginlik Türkmenler açısından ağır sonuçlar doğurabilir niteliktedir. Türkmenler, Kürt gruplarının 1959’de 3 gün gece Türkmenlere yaptıkları Kerkük katliamını daha unutmadılar.

Türkmenlerin varlığını tehdit eden şiddet politikalarının sürmesi karşısında, Kerkük bir zulüm ve ateş yurduna çevrilmiştir, tarihi sorumluğu olan Türk Hükümetinden hiçbir ses çıkmaması çok düşündürücüdür!!!! Kürt grupların Kerkük’ü zorla ele geçirmek için uyguladığı sistemli yıldırma, sindirme ve göçe zorlama politikası herkesin malumudur. Türkmenlere verilen mesaj şu;  Türkmenler ana yurdunuzu terk edin!

Irak Kürtleri, Irak 2003’de işgal edildikten sonra ve Bağdat’taki Merkezi Hükümet’in zaafından yararlanarak “tartışmalı bölgeler” tezgahını kurdular. Bilindiği gibi “tartışmalı bölgeler” ikiülke arasında olur, bir millet içinde olmaz.

Okumaya devam et  WEXLER’IN TÜRKİYE ÇIKARMASI

Irak’ın tarihi boyunca Kürtler, İstikrarlı bir Irak’ı hiç istemediler. Irak’ı istikrarsız ve zayıf kılmak için hep dış güçlerle işbirliği yaptılar. Bugün Kürtler, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan yabancı firmalarla petrol çıkarma ve satma anlaşmaları yapıyorlar. Irak vatandaşı Irak Kürtleri “tartışmalı bölgeler” tezgahı ile Irak Devletinden (Musul, Kerkük, Salahaddin ve Diyala’dan ) toprak talep ediyorlar. Irak, 1932 yılında bir bütün ve sınırları belirlenmiş ‘tam bağımsız’ bir devlet olarak Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur. 3 Ekim 1932 tarihinde Birleşmiş Milletler Irak’ı bir bütün ve bağımsız bir devlet olarak kabul etmiştir. Bir Allah’ın kulu çıkıp da ey Irak vatandaşı Kürtler “tartışmalı bölgeler” oyunu ve tezgahı ile Irak Devleti’nden toprak talebi de ne oluyor soramıyyor?

Kürt grupları, Irak’ı ve komşu ülkeleri huzursuz etmek, parçalamak ve bölgede bir Kürt devleti (ikinci İsrail’i) kurmak istiyorlar.

image

Türk Hükümeti’nin Terör Örgütü PKK Konusunda bel bağladığı İş Ortakları Mesud Barzani’nin Asıl Ustaları Bakın Kimlerdir; Soldan sağa Kürt Yahudisi Mesud Barzani, Menahem Nahik Navut (Mossad 2. Başkanı 1984 – 1986), Mahmut Osman (Irak Parlamentosu’nda Milletvekili), Mossad Başkanı Zvi Zamir (1968 – 1974), Mossad Başkanı Nahum Admoni (1982 – 1989) ve Bir Kürt Koruma- KuzeyIrak’ı

Türkmenler bir tiyatro oyunu ile karşı karşıya bırakıldı, “tartışmalı bölgeler” oyunu. Aynı ülke içinde ”tartışmalı bölgeler” olur mu hiç? Bu oyunla Kürt grupları, Türkmenlerin yerini yurdunu ele geçirmek istiyor, hedefleri bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır. Bu tezgah hala devam ediyor.

Kerkük’te Tapu ve nüfus kayıtları yakıldı, Türkmenlerin can ve mal güvenliği yok, mallarına ve topraklarına el konuluyor. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde terör saldırılarında hedef Türkmenler. Bombalı saldırılar, suikast, kaçırma, fidye isteme ve cinayetler en büyük kurban Türkmenler. Türkmen askeri komutan, doktor, siyasetçi, bilim adamı ve işadamlarını tehdit, suikast, kaçırma ve terör saldırılarına maruz kalmaktadır. Türkmenleri devlet koruyamıyor, o zaman Türkmenlerin can güvenliğini kim sağlayacak?

Okumaya devam et  UNUTULMAZ ANILARLA 10 KASIM VE ATATURK : DR. M. ATA ERIM

Türkmenlere karşı tarihi sorumluluğu olan Türk Hükümeti, Türkmenlerin haklarını korumak gibi ciddi bir gayret gösterdi mi? Türkmenlerin sorunlarını uluslararası platformlara taşıdı mı? Hayır, ne varsa yoksa Gazze, Suriye ve yeni iş ortakları Irak Kürt gruplarının meseleleri. Ya Türkmenler, galiba Türkmenler insan sayılmıyorlar. Türkmenler kaderlerine terk edildi ve yalnız bırakıldılar.

1 Mart Tez­ke­re­si­nin TBMM ta­ra­fın­dan reddedil­me­si üze­ri­ne ABD, öf­ke­si­ni Türkmen­ler­den çıkar­dı. ABD, Türk­men şehri Ker­kü­k’­ün Kürt­leş­ti­ril­me­si­ne ve Türk­men­le­re et­nik te­miz­lik yapılma­sı­na des­tek ver­di. Kerkük işgal edildi, yakılıp yıkılıp ve yağmalandı, tapu ve nüfus daireleri yakıldı ve Kerkük’e 700 bin Kürt ithal edildi.

2003 yılında Kürt grupları Kerkük’ü işgal ederse, Türkiye için savaş nedeniydi. Kerkük Kürt grupları tarafından işgal edildi ve demografisi değiştirildi. Planlı, programlı ve sistemli bir şekilde 700 bin Kürt Kerkük’e yerleştirildi, Türkiye müdahale edecekti! Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan Kerkük ne oldu? Türkiye’nin kırmızı çizgisi Kerkük’ün ve Türkmenlerin üstüne bir çizgi çekildi. Yani Kerkük ve Türkmenler gözden çıkarıldı! İnsan gördüklerine mi, yoksa duyduklarına mı inanır?

Anavatanımız Türkiye ise yerimizi yurdumuzu ele geçirmek isteyenlerle işbirliği yapıyor. Çünkü Petrol ve ticaret antlaşmaları her değerin üstünde diye düşünülüyor. Bu dünyada ahlaki ve vicdani değerler önemini yitirdi mi? Türkmenlerin feryadını duyan yok mu? Galiba feryadımızı bizden başka duyan yok!!!!

Ali Kerküklü


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir