İŞTE TÜRKİYE’DE CIA’NIN BESLEDİKLERİ

Mütevelli Heyeti: İshak Alaton, Osman Kavala, Can Paker ve Murat Sungar - 200px CIA.svg

Turkish Forum dahil Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere’de kurulan dernekler, vakıflar veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar yurtdışından bağış veya yardım alamaz, aldıkları takdirde devlet tarafından sıkı denetimlere tabi tutulurlar. Peki yurtdışından beslenen bu kuruluşlar için aynı şeyleri söyleyebilirmiyiz?

Mütevelli Heyeti: İshak Alaton, Osman Kavala, Can Paker ve Murat Sungar - 200px CIA.svgCIA’NIN YAN ÖRGÜTÜ, SOROS’UN AÇIK TOPLUM VAKFI YÖNETİCİLERİ, PARA VERİP DESTEKLEDİKLERİ:
(KİMLER Mİ VAR? BUYRUN BAKIN)

Mütevelli Heyeti: İshak Alaton, Osman Kavala, Can Paker ve Murat Sungar

Yönetim Kurulu İshak Alaton, Hakan Altınay, Ferhat Boratav, Osman Kavala ve Murat Sungar

2012 Yılı Danışma Kurulu: Ruşen Çakır, Necdet İpekyüz, Ayhan Bilgen, Asaf Savaş Akat, Mehmet Kaya, Ferhat Boratav, Şebnem Karauçak, Hakan Altınay (Başkan) ve Murat Sungar.

2011 Yılı Danışma Kurulu: Asaf Savaş Akat, Mehmet Kaya, Sabih Ataç, Ferhat Boratav, Temel İskit, Şebnem Karauçak, Elisabeth Özdalga, Hakan Altınay (Başkan) ve Murat Sungar.

2010 yılı Danışma Kurulu: Hakan Altınay, Nurcan Baysal, Ferhat Boratav, Eyüp Can, Temel İskit, Şebnem Karauçak, Elisabeth Özdalga, Can Paker (Başkan) ve Murat Sungar.

2009 Yılı Danışma Kurulu: Suay Aksoy, Nurcan Baysal, Eyüp Can, Zülfü Dicleli, Melih Fereli, Temel İskit, Şebnem Karauçak, Can Paker (Başkan) ve Murat Sungar.

2011 YILINDA DESTEKLEDİKLERİ ÖRGÜTLER:
Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin yürüttüğü “Afro-Türk Kadınların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi Çalışması”

Alternatif Yaklaşımlar Derneği tarafından gerçekleştirilen “Mardin Kızıltepe Çocuk Şenlikleri”

Anadolu Kültür’ün “Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme Projesi”

Anadolu Kültür’ün “Dezavantajlı Öğrencilere Burs Programı IV”

Anadolu Kültür çerçevesinde desteklenen “Ebru Projesi Ermenistan Turnesi”

Anadolu Kültür’ün “Fotoğraf Yoluyla Hatırlama Projesi”

Anadolu Kültür çerçevesinde Diyarbakır Avrupa Sineması’nda gerçekleştirilen “Mobbing Temalı Film Günleri”

Batman Kültür Sanat Derneği tarafından her ay bir edebiyatçının konuk edilmesi ile gerçekleştirilen “Edebiyat Buluşmaları” projesi

Boğaziçi Üniversitesi çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Avrupa Şüpheciliği”, “Türkiye’de Muhafazakarlık”, “Türkiye’de Orta Sınıflar” Araştırmalarının Güncellenmesi ve Zaman İçerisindeki Değişimlerin Saptanması Projesi

DEPO’ da düzenlenen, dünyaya ve Türkiye’ye dair toplumsal konulara dair belgesel gösterimleri ve söyleşileri içeren “Saturdox / Belgesel Buluşmaları”

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin “Anadilde Sağlık Hizmetlerinin Rolü Araştırması”

Eshab-ı Kehf Derneği tarafından gerçekleştirilen “AB’nin 100 Konuda Günlük Hayatımıza Etkileri” temalı tiyatro oyununun hazırlanması ve oynanması
Fransa Türkiye Komitesi tarafından Paris’te organize edilen “Uluslararası Fransa-Türkiye İlişkileri Kolokyumu”

Hakkari Üniversitesi tarafından organize edilen “Uluslararası Kürdoloji Konferansı”

Hrant Dink Vakfı’nın “Türkiye’de Ermeniler: Sessiz Mağdurlardan Aktif Vatandaşlara” projesi

Hrant Dink Vakfı’nın “Habap Türkiye – Ermenistan Öğrenci Değişim Projesi”

IF İstanbul Bağımsız Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilen “IF Kare Festivali: Anadolu’da Film Gösterimleri”

Okumaya devam et  Tek ajan o mu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin kuruluşu ve birim tarafından ilköğretimde kullanılmak üzere üretilecek ayrımcılığın önlenmesi amaçlı görsel ders materyalleri

Kadın Hukuk Bürosu’nun gözaltında kötü muamele, cinsel taciz ve tecavüz gibi konularda Adli Tıp Kurumu’nun rolü konulu yayın çalışması

Koç Üniversitesi çerçevesinde desteklenen “Türkiye Seçim Çalışması 2011: Sivil Toplum, Ekonomi ve Medya Sektörü” araştırma projesi

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi tarafından gerçekleştirilen “10. Heybeliada Konuşmaları Toplantısı”

Küyerel Derneği tarafından gerçekleştirilen güncel siyasi konular ile ilgili konferans serisi

Lambdaİstanbul Aile Grubu (LİSTAG) tarafından organize edilen “LGBTT Ebeveynleri Onur Haftası Yürüyüşü”

Nesin Vakfı’nın dezavantajlı lise öğrencileri için yürüttüğü “Matematik Yaz Kampı 2011 Programı”

Özürlüler Vakfı’nın yürüttüğü “İlköğretim Öğrencileri Bilgilendirme Toplantıları” projesi

Pembe Hayat LGBTT Derneği tarafından gerçekleştirilen “Uluslararası Seks İşçileri ve İnsan Hakları Sempozyumu”

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi’nin “Ruh Sağlığı Alanında Sosyal Politika Geliştirme Projesi”

Sabancı Üniversitesi çerçevesinde yürütülen “Türkiyeli Gençler Anlatıyor: Sözlü Tarihin Geçmişle Yüzleşme, Toplumsal Uzlaşma ve Demokratikleşmeye Katkısı” adlı araştırma projesi

Sabancı Üniversitesi çerçevesinde Karaköy Bilim ve Kültür Akademisi tarafından yürütülen “Öğretmen Eğitimi Projesi”

Sabancı Üniversitesi çerçevesinde gerçekleşen “Ortak Cevaplar: Yedi Milyarıncı İnsan” temalı web sitesinin kurulması ve içeriğinin geliştirilmesi

SALT bünyesinde gerçekleşen “Lise Öğrencileri ile Çağdaş Sanat Çalışmaları” projesi

Sosyal Değişim Derneği’nin “Nefret Suçları İzleme Eğitimi” projesi

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın “İşkencenin Önlenmesi İçin Ağ Oluşturma Projesi”

Toplumsal Olaylarla Yüzleşme Derneği tarafından gerçekleştirilen “28 Şubat Süreci ile Yüzleşme” toplantısı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in 2011 Programı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in “Anayasa Komisyonu Projesi”

Uluslararası Performans Sanatları Araştırma ve Üretim Derneği’nin “Sanatta Sansür Projesi”

Zonguldak Eğitime Destek Derneği’nin “Beyaz Perdeden Kara Tahtaya” adlı öğretmenler için sinema kütüphanesi oluşturma projesi

ULAŞIM DESTEKLERİ
Abdullah Karatay / Başak Ekim Akkan – York Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Konferansı
Ana Woolf (Arjantin) – Garaj İstanbul Politik Oyunlar Festivali
Burak Arıkan – Dünya Sosyal Forumu
Gökdağ Göktepe – Avrupa Gençlik Çalışmaları Programı
Güliz Sağlam – 7. Uluslarası Asyalı Kadınlar Film Festivali
Jülide Erdoğan / Can Ercebe – Gençlik Bankası çalışma ziyareti
Mehmet Bozok / Nihan Bozok – Orta Avrupa Üniversitesi Milliyetçilik Yaz Okulu Programı
Melek Özman / Tuğçe Canbolat – Filmmor Çalışması
Necdet İpekyüz / Fırat Genç / Ayşe Esra Güçlüer/ Musa Akkum/ Bülent Bilmez – Orta Doğu STK Forumu
Norayr Olgar/ Nayat Mığdıs/ Nuşik Gedikoğlu/Natali Ayar/Arno Kalaycı – Erivan çalışma ziyareti
Onur Gökalp / Erdem Demirbaş – Uluslararası Gençlik Değişim Programı
Olgu Gökalp – IDEA Genel Kurul Toplantısı
Pelin Tan – Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Sanat ve Teknoloji Programı
Sedat Yurtdaş – Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu Toplantısı
Sevinç Demirci – Uluslarası Barış Çalıştayı
William Bird (Güney Afrika) – Medya İzleme Merkezi Arama Toplantısı

Okumaya devam et  Gölge CIA: Türkiye, ‘Yeni bir dünya gücü’

2010 YILINDA DESTEKLEDİKLERİ ÖRGÜTLER:
Anadolu Kültür A.Ş.’nin Ermenistan ve Suriye ile ortaklaşa kültür sanat aktiviteleri yürüttüğü Bölgesel İşbirliği Projesi.

Anadolu Kültür A.Ş. bünyesinde yürütülen Dezavantajlı Öğrencilere Burs Programı III

Anadolu Kültür AŞ. tarafından kurulanwww.hakikatadalethafıza.org adlı web sitesinin içeriğinin geliştirilmesi ve tanıtım çalışmaları

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nun Okulda Bir Öğün Sıcak Yemek Araştırması

Ceza İnfaz Sistemi’nde Sivil Toplum Derneği ‘nin yürüttüğü Cezaevleri ve STK’lar Projesi

Ceza İnfaz Sistemi’nde Sivil Toplum Derneği ‘nin yürüttüğü cezaevlerinde bulunan ve yüksek öğrenime hak kazanmış tutuklu ve hükümlülere yönelik burs programı ve bu konuda kalıcı bir çözüm sağlanması için ilgili devlet kurumları ile görüşmeleri içeren savunuculuk faaliyetleri

DEPO’ da düzenlenen, dünyaya ve Türkiye’ye dair toplumsal konulara dair belgesel gösterimleri ve söyleşileri içeren Saturdox / Belgesel Buluşmaları.

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen Anadilde Eğitim Konferansı

Helin Anahit’in, DEPO’da ziyarete açılan “Açık Açık Konuşmak” adlı video ve sergi çalışması

Helsinki Yurttaşlar Derneği tarafından yürütülenwww.vizesiz.net adlı internet sitesinin tanıtımı ve içeriğinin geliştirilmesi çalışmaları

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından hazırlanan Kamu Harcamalarını İzleme Kılavuzları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi’nin kuruluşu ve birim tarafından ilköğretimde kullanılmak üzere üretilecek ayrımcılığın önlenmesi amaçlı ders materyalleri

İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GpoT) tarafından organize edilen 8. ve 9.Kıbrıs Toplantıları

KAMER Vakfı’nın yürüttüğü Kadınlar Buluşuyor Projesi

KAOS GL tarafından organize edilen 5. ve 6. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma

KAOS GL ‘nin “Canım Ailem” ve “Sıkça Sorulan Sorular” adlı yayınlarının revize versiyonlarının yeniden basımı ve dağıtımı

Lambdaİstanbul Aile Grubu (LİSTAG) tarafından farklı cinsel yönelimlere sahip bireylerin aileleri ve gönüllü psikiyatrlar ile gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları

Münazara Derneği’nin liselerde yapılacak münazara eğitimleri için türkçe kitapçık ve eğitim modülü hazırlık çalışmaları

Münazara Derneği’nin yürüttüğü Liselerde Münazara Eğitimi Projesi

Pozitif Yaşam Derneği’nin yürüttüğü Hukuk Klinikleri Projesi

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Hrant Dink Atölye Çalışması

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından Romanlar için kurulan Danışma Merkezi

Siyah Pembe Üçgen İzmir tarafından organize edilen ve her türlü kesime karşı işlenen nefret suçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan 2010 ve 2011 Baki Koşar Nefret Suçları Günleri etkinlikleri

Okumaya devam et  CIA Erdoğan’a seni öldürürüm dedi

Sosyal Değişim Derneği tarafından gerçekleştirilen Nefret Suçlarına Karşı Ağ Kurma Projesi

Sosyal Değişim Derneği tarafından gerçekleştirilen Nefret Suçlarına Karşı İzleme Merkezi kurulması için yapılan uluslarası arama konferansı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in 2010 Programı

Türkiye Sakatlar Derneği tarafından yürütülen ve engelli haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan I. Uluslararası Barikat Film Festivali

Unia & Polska Foundation tarafından Polonya’da organize edilen Türkiye’nin AB sürecine ilişkin
“Polonya-Türkiye Konferansı”

2009 YILINDA DESTEKLEDİKLERİ ÖRGÜTLER:
Anadolu Kültür A.Ş. bünyesinde yürütülen Dezavantajlı Öğrencilere Yönelik Burs Programı I-II

Bağımsız Türkiye Komisyonu’nun Avrupa’da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak adlı İkinci Raporunun yayımlanması ve Avrupa ve Türkiye’de yapılan toplantıları

Bandırma Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen Kadınlar Güçleniyor Projesi

Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan Türkiye’de Karbon Salımları II Araştırması
(Doc. Dr.Gürkan Kumbaroğlu, Doc. Dr. Yıldız Arıkan)

Boğaziçi Üniversitesi ile yapılan “Türkiye’de Ötekileştirme Süreçleri” Araştırması ( Prof. Dr. Hakan Yılmaz)

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu’nun yürüttüğü “Türkiye’de Eşitsizlikler: Bütüncül Bir Kavramsal Çerçeve Arayışı” araştırması

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından yürütülen Türkiye’de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinde İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi Projesi

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından yürütülen Tutuklu ve Hükümlüler için Burs Projesi

DEMOS tarafından İstanbul’da organize edilen Uluslararası Küresel Yönetişim Toplantısı

DEPO: Bölgesel Çağdaş Sanat Merkezi’nin 2009 programı

Diyarbakır Sanat Merkezi Derneği’nin 2009 programı

EBRU Projesi ‘nin Fransa Turnesi

İstanbul Avrupa Birliği Öncüleri Derneği’nin yürüttüğü “Tarih Öğretiminde Avrupa Değerleri ve Avrupa Birliği Perspektifi” eğitimleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından hazırlanan STK Koleksiyonu Yayınları’nın üçüncüsü

KAMER Vakfı tarafından yürütülen Her Kadın İçin Bir Fırsat Projesi

Kaos GL tarafından organize edilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 2009 etkinlikleri

Müjgan Arpat’ın Karşı-laşmalar: Fırat’ın Öte Aynı adlı fotoğraf sergisİ ve kataloğu,

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi tarafından yürütülen Ruh Sağlığında Hukuki Danışmanlık Projesi

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen 2009 Hrant Dink Atölye Çalışması

Sosyal Değişim Derneği tarafından düzenlenen Nefret Suçları İzleme Proje Geliştirme Atölyesi

Sosyal Değişim Derneği tarafından gerçekleştirilen “Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek” projesinin desteklenmesi

Toplumsal Duyarlılık Derneği tarafından yürütülen Mayın ve Çatışma Atıklarına Karşı Çocuklara Yönelik Eğitim ve Uygulama Projesi

Türkiye-AB İlişkisinin Müslüman Dünyadaki Yansımaları araştırması (Yusuf El Şerif, Samir Salha)

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in 2009 programı


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir