Kategoriler
ABD

Kızılderililerle Türkiye tuhaf bir çift imis ABD ye gore

AMERIKAN KONGRESINDEKI SOZUM ONA TURK LOBISI VAR BU LOBININ UYELERINDEN COGU AYNI ZAMANDA YUNAN VE ERMENI LOBISI UYELERI.. ISRAIL LOBISI UYELERI ISE TURK LOBISINDE BASI CEKMEKDE LER

SAYET TURK LOBISI BAZI TURK KURULUSLARINCA  IDDIA EDILDIGI GIBI TURKIYEYE BAGLI OLSA IDI BU KANUN CIKARDI.. DEMEKKI GENE KENDIMIZ CALIP KENDIMIZ OYNUYORUZ .. VE KENDIMIZI OYNATIYORUZ..  150 KISIYI ASMIS LOBIYE ISMINI YAZDIRAN,  YAKINDA HEPSI YAZDIRIR, HER YAZDIRAN ICIN PARA TOPLAMA KAMPANYALARI YAPILMAKDA NEDE OLSA ..  AYNI KISILER BILMEM NE KADAR DIGER LOBILERINDE UYELERI NEDE OLSA  .. KENDIMIZI ALDATMAKDAN  VE CEVREMIZE YANLIS HABER VERMEKDEN VAZ GECMEK NE KADAR ZOR BAZI WASHINGTON MENSEILI SOZDE NONPROFIT KURULUSLAR ICIN  ..HABER ASAGIDA

ABD Temsilciler Meclisi’nin, Kızılderili bölgelerinde Türkiye’ye yatırım imtiyazını sağlayan yasa tasarısını reddetmesinin yankıları sürüyor.

Washington Post’un tanınmış yazarlarından Al Kamen, tasarının başarısızlığa uğramasını değerlendirdiği köşesinde tasarıda Yerli Amerikalılar ile Türkiye arasında öngörülen işbirliğine “tuhaf” bir eşleşme olarak niteledi.

Al Kamen, söz konusu yasa tasarısının reddedilmesini taşıdığı köşesine “Tarih, tuhaf çiftlerle dolu:
Oskar ile Felix, Anna Nicole Smith ve o yaşlı adam, vesaire vesaire.
Listeye şimde Yerli Amerikalılar ile Türkiye’yi ekleyin” sözleriyle star verdi.

“Bu olmayacak eşleme, Pazartesi günü Temsilciler Meclisi’nde başarısız olan şaşırtıcı bir tasarının yıldızıydı” ifadesini de kullanan Kamen, “Tasarı, Amerikan Kızılderi kabilelerinin Türkiye ile iş yapmasını kolaylaştıracaktı” dedi.

WP yazarı, bu çerçevede tasarının sponsoru olan Cumhuriyetçi üye Tom Cole’un söylediklerini de aktardığı köşesinde Cole’un “Çok yoğun bir ilgi var.
Yüzlerce yıldan beri var” ifadesine dikkat çekti.

-“TÜRKİYE, KIZILDERİ KONFERANSINA HEYET GÖNDEREN TEK ÜLKE”-

Cole’un ayrıca, Türkiye’nin, kısa bir süre önce Kızılderililerin ekonomik gelişmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen bir konferansa bir heyet gönderen tek ülke olduğuna, Türk okullarında yerli Amerikalılara burs verildiğine işaret ettiğini anlatan Kamen, “Peki, Türklerin kabilelerle ne gibi işler yapmak istiyorlardı.
Buda iyi bir soruydu ama net yanıt almak zor oldu” diye yazdı.

-“ERMENİ VE RUM LOBİLERİ KARŞIYDI”-

Kamen, tasarının, bir tek ülkeye avantaj sağlanmasının Ermeni ve Rum lobilerinin hoşuna gitmediğini ancak Cole’un tasarıya Dünya Ticaret Örgütü üyesi tüm ülkeleri dahil eden ifadeleri eklediğini söylediğini de kaydetti.

Daha önce hem de Temsilciler Meclisi hem de Senato’da onaylanan bir yasanın da zaten kabilelere topraklarında kiralama ve kalkınma konularında daha fazla kontrol sağladığına işaret edilirken yazı şöyle bitti:
“Tasarı, Hill’deki (Kongre’deki) milletin kafalarını kaşımasına neden oldu ve öyle görünüyor ki daha çok kaşıyacaklar. ”

anka

=================

ABD.  KIZILDERİLİLERİ  ÖZERK  BÖLGE  HAKLARI

 

Küresel sermayenin büyüyen ekonomik yapısı dikkate alındığında dış pazarlara olan  artan ihtiyacı  ABD  Yerli halkı olan Kızılderili toplum yönünden de  önem ifade etmiştir. Bu bağlamda federal düzenleme içinde ön görülen yasal  yapılanma dikkate alındığında:

 

 • Federal yasalara göre,Yerli kabilelerin her türlü özerk  bölge avantajından yararlanarak kendi yasal düzenlemelerini getirmeleri
 • Yerli  halkların bulundukları bölgelerin az gelişmiş  yerler olmaları nedeniyle federal Hükümet  tarafından yatırımları teşvik edici  yasaların yürürlüğe konulduğu
 • Federal yasalar gereği;  özerk bölge profili  kapsamında, kendi  kanunlarını uygulayan  Yerli Amerikalı  bölge hükümetlerinin  rızaları dışında  onlara karşı dava açılamayacağı
 • Birkaç istisna dışında  eyalet hükümetlerinden bağımsız oldukları ve kendi topraklarındaki  ekonomik faaliyetleri kendilerinin düzenledikleri
 • Özerk bölgelerin, federal hükümet tarafından emaneten devredilmiş oldukları  ve eyalet hükümeti tarafından vergiye tabi bulunmadıkları
 • Özerk hükümetlerin  malvarlıklarının  denetimi için kendi organizasyonlarını kurabileceklerini
 • Özerk bölgelerin  iş verimini  artırmak ve kolaylaştırmak için  gereken düzenlemeleri yapabilecekleri
 • Özerk bölgelerin yerel,ilçe,eyalet  bölgeleme, arazi değerlendirilmesi sınırlandırılmasına ve imar kurallarına  tabi tutulamayacağı
 • Özerk bölgelerin  federal  hükümetin  Çevre Koruma  Ajansı  uygulamaları  çerçevesinde  ruhsat çıkarabilecekleri
 • Özerk bölgelerin,  gerekirse ürün yükümlülük kanunlarına  kısıtlamalar getirebilecekleri
 • Özerk bölgelerin,  sigorta yaptırabilecekleri,böylece eyalet işsizlik  sigortası  programlarına  yazılma sorumluluğunu  ortadan kaldırabilecekleri
 • Özerk bölgelerin,  çoğunlukla  federal ve eyalet hükümetleri  işçi ve çalışma  yasalarına tabi olmadıkları
 • Özerk bölgelerde, vergi muafiyetinin  maliyeti düşürebileceği
 • Özerk bölge ve şirketlerinin vergiden muaf bulundukları
 • Özerk bölge ile özerk  olmayan bölge  şirketleri  ortaklık kurduklarında ,ortaklığın özerk  bölgeden   oluşan kısmının federal vergilerden muaf   olduğu
 • Emanet olan  özerk arazilerde  yapılan geliştirme projeleri  eyalet vergilerinden muaf  tutulduğundan  maliyeti  oldukça düşürme  özelliğine sahip olduğu
 • Özerk bölgelere ait  olan ve taraflarınca  işletilen  makinelerin   satış vergisinden muaf oldukları
 • Özerk bölgeler yatırım yapan şirketler “Yeni Marketler Vergi Kredisi”  aracılığıyla yatırımlarının %30 varan  vergiden muaf tutuldukları
 • Özerk  bölge  yaşayanlarını  işe alan iş verenler, çalışanların maaş ve  sağlık  sigortası  harcamalarının  %20  kadarını  vergi kredisi olarak alabildiklerini
 • Özerk bölgede işletilen  ancak   bölge dışı şirketlere  ait olan makine ve yapılar üzerinden  normalin iki katı  hızda değer kaybı talebinde  bulunabilecekleri
 • Özerk bölgelerin, özel  şirketlere  sunulmayan  finansman  fırsatlarına sahip  oldukları
 • Özerk bölgelerin  gerekli hükümet işlevlerini desteklemek için  vergiden  muaf bono sunabildikleri
 • Özerk bölgeler  Yerli Amerikalı  işleri  Ofisi ( Bureau of  Indian  Affairs) tarafından iş yaratmak  ve ekonomiyi  kalkındırmak için  verilen  düşük maliyetli ,garantili  kredilerden yararlanabildikleri
 • Bu bölgelerin Hazine  Bakanlığı’nın  Toplum  Gelişimi  Finansman Kurumları  Fonu  (Community Development Financial İnstitutions Fund)  aracılığıyla borç alabildikleri
 • Özerk  bölgeler ayrıca  İçişleri Bakanlığı, Sağlık ve İnsan İşleri Bakanlığı , İskan ve  Şehir Geliştirme Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’ndan   ekonomik kalkınma projeleri  için ödenek  veya borç alabilirler.
 • Özerk bölgeler  ekonomik kalkınma  inisiyatifi sağlayan  kamu programlarından  yararlanabilirler.
 • Müstakil  İşverenler idaresi “ Small Business Administration “ ‘nin  SA    programı altında  çoğunluğu  özerk bölge  mülkiyetinde  olan iş yerleri  federal sözleşmeler  için yapılan  yüksek rekabetli  ihaleleri  atlayabilir  ve özerk olmayan  şirketlere  oranla  %15  daha fazla kazanabilirler.
 • Federal  HUBZ  programı altında, özerk bölgelerde kurulu şirketler  Tarım Bakanlığı  ve İskan ve Şehir  gelişimi Bakanlığı tarafından tercih edilirler.
 • Tarım Bakanlığı’nın  “Güçlendirme alanı”  programı  özerk  bölge ekonomilerinin  canlandırılması ve iş imkanlarının yaratılması için  ödenekler sunabilir.
 • Federal İletişim Komisyonu   “ Federal Commünication   Commission “  cep telefonu şirketlerine  özerk bölge kapsamı için  azımsanmayacak bir destek vermektedir.
 • Birçok eyalet hükümeti  özerk bölge işletmelerine  sermaye ve eğitim fonları  ayırmaktadır.
 • Özerk  hükümetler  bölgelerini  serbest ticarete açabilirler
 • Uluslar arası  ticaret ile ilgilenen  ve Serbest Ticaret Bölgesi  olarak seçilen  özerk bölge  topraklarında kurulan  şirketler  ABD gümrük vergilerinden  muaf tutulabilir.
 • Serbest  Ticaret Bölgelerine  özel mülkler  eyalet  ya da  valorem  vergilerine tabi tutulamazlar.
 • Serbest  Ticaret  Bölgesi   işletmeleri  nakliyat başına  istenen  gümrük işlemi  ücretinden  muaf tutulurlar.
 • Dış kaynaklı projelerin yapılandırılması:

Dış kaynaklı projeler için  özerk bölge hükümetleri  genellikle topraklarında  %100  kendilerinin  olan limited şirketler “ LLC”  kurarlar .Bu şirketler  özerk bölge yerlilerini  işe alıp  dış kaynak   “LLC “ kurarlar. Bu şirketler  özerk bölge yerlilerini  işe alıp  dış kaynak  servisleriyle ilgilenirler.  Böylece maliyeti düşürmek için  özerk bölge yukarıda belirtilen  tüm finansal ve vergi  kolaylıklarından  yararlanabilecek konuma getirilir. Özerk bölge dışı şirketler ise LLC ile  idari bir anlaşma imzalayarak  şirketin yönetimine yardımcı olur. Eğitim, makine , tanıtım gibi projeleri üslenir.  Bu yapı özerk bölge dışı  şirkete vergi kredisi  ve kamu inisiyatifleri programlarını   değerlendirme şansı tanır.  Bu model, yakın zamanlarda  Umatilla  yerli Amerikalı  Bölgesi Birleşik  Hükümeti’ne  yazılım  programı geliştiren, çağrı merkezi  içeren   ama özerk bölge dışı  şirket tarafından idare edilen  bir şirket açma olasılığı tanıdı. Şirket önümüzdeki iki sene içinde  çalışanlarına 250 kişi eklemeyi planlıyor…

 

SONUÇ:  Kültür, değer ve kurallar her yerli Amerikalı  Özerk Bölgesinde  değişik olduğu gibi , işbirliği yapmak için  varolan kural ve koşullar  da bölge hükümetleri  arasında değişkenlik gösterebiliyor. Kendine uygun iş modeli bulan  bir şirket Özerk Bölge ile işbirliğine girerek başka yerlere  oranla  daha kazançlı çıkabilir.  Özerk Bölgelerin  kendilerine özgü avantajlarını  iyi kavrayan şirketlerin  işbirliği için  daha uzaklara  bakmalarına gerek kalmaz…

 

KAYNAK: http://www.mbs.itu.edu.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.