AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİNİN İRAN’DAKİ ELÇİSİ ADİL HAN ZİYATHANLI (II bolum)

 

 

 

 

 

SÜPHAN TALIPLI
AZERBAYCAN BİLİMLER AKADEMİSİ ŞARKİYAT ENSTİTİSÜ,
BAKU SLVAYAN UNIVESITESI DİPLOMASİ VE DIŞ POLİTİKA BÖLÜMÜ
[email protected]

 

Dış İşleri Bakanının yerine A. Ziyathanlı Denikin’le konuşması hakkında Azerbaycan Hükümetinin bilgisini aldığında 1919 yılının 26 Haziranında Rüstembeyov’a şifreli (1846 sayılı) telgraf çekti. Onun genel tezleri şöyleydi:
1. ‘Gönüllü Ordu ile Azerbaycan arasında diplomatik temsilcilikler alış verişine olumsuz yaklaşıyoruz. Bununla beraber, gerektiğinde Gönüllü Ordunun kumandanlığıyla çeşitli konular üzere görüşmeler yapmaya hükümetin hiçbir itirazı yok. Gönüllü Orduysa, gerektiğinde Azerbaycan Hükümetiyle görüşmeler yapmak için kendisinin Bakü’de İngiliz kumandanlığı içeriğinde olan temsilcisi general Lazerev’e tembihliğebilir’.
2. ‘Gönüllü Orduya ait düşüncelerimiz şöyle: kesin ve sıkı karara aldık ki, Gönüllü Ordu bölükleri Azerbaycan Cumhuriyetinin hudutlarına bırakılmasın ve Gönüllü Ordu bölüklerinin Dağıstan’dan çıkarılması istensin’.
3. Azerbaycan Hükümeti Rüstembeyov’un bağımsızlık konusunda hükümetin konumu ile uzlaşmayan fikrini (‘Biz Rusya’yla ilişkileri kesmiyoruz…’) kötüledi ve pek anlamlı beyan verdi.

‘Kesinlikle biliniz, Azerbaycan halkı kendi Millet Meclisinden başka hiçbir diğer meclise gitmeyecektir. Bizim hükümetimizin hattı böyle. Azerbaycan’ın bağımsızlığına zarar veren her bir kişi, kim olursa olsun, Bolşevik, Menşevik, Denikinci ve diğerleri, fark etmez – Azerbaycan’ın düşmanıdır’. (Vneşnaya politika, 1998: 279-280)
Ziyathanlı’nın cevabı bu açıdan çok önemlidir.

 

 • Azerbaycan Halk Cumhuriyeti uluslararası durumunda akıl almaz zorluklara rağmen ve İngiliz generalinin aracılığına aldırmadan Denikin’le diplomatik ortam oluşturmak hakkında teklifi geri çeviriyor. Denikin’le ilişkilerinde bağımsız yol tutuyor, gerçek Denikin tehlikesi karşısında sendelemiyor, kafası karışmıyor, onur ve şerefini, hem milli çıkarlarını, hem de adil olarak Gürcistan’ın çıkarlarını koruyor.

 • Rüstembeyov’a yapılan ‘kesin biliniz…’ uyarısı bir tek Rüstembeyov için ibret dersi değildi. Bu geniş açıda Azerbaycan’ın bağımsızlığı ve özgürlüğü konusuna yaklaşmakta dış politikamızın, ilkeci konularda açık, doğru, kesin konum terbiye dersiydi. Devlet adamlarının düşüncelerinde disiplin, sözünde sorumluluk aşılama dersiydi.
  İki komşu devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulması kolay olmuyordu; İran üst kurumları 1828 yılında imzalanmış Türkmençay anlaşması sonucunda Kuzey Azerbaycan’ın kaybıyla barışmak istemiyorlardı. O zaman Paris Barış Konferansında İran temsilcilerinin Çar Rusya’sı tarafından işgal edilmiş toprakları istemesi tesadüf değildi. Böyle bir durumda Azerbaycan özgür bir devlet gibi dünya politikasına atlamıştı ve bu İran yönetimi için beklenmedik bir olaydı.
  1919 yılının haziran ayının 16’sında Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Bakanlar Şurası İran Hükümeti yanında diplomatik temsilciliğinin oluşulmasına ait karar verdi. 4 Ekim tarihli kararıyla hükümet temsilciliği görevini onayladı. Tahran’daki temsilciliğin başkanlığı Ziyathan’a (bazı belgelerde Ziyathanov) verildi. Çar Rusya’sının eski büyükelçisi, sonra ise general Etter Azerbaycan temsilcisinin İran’a gelmesini her türlü yolla engelledi.

 

Fakat Rus büyükelçisinin her sözünün kanun olduğu dönem arkada kalmıştı, onun sözünü kimse aldırmıyordu. Azerbaycan temsilcisi Tahran Hükümeti ve İran Şahı tarafından saygıyla ağırlandı. İran Şahı Tahran, Tebriz ve başka şehirlerde Azerbaycan Cumhuriyetinin devamlı temsilciliğinin kurulması fikrine rızasını verdi. Yerli Azerbaycanlılar diplomatik heyetinin gelişi nedeniyle ziyafet verdiler. (Nesipzade, 1993:192)

Azerbaycan’la İran arasında karşılıklı anlaşma oluşmağa başladı. Bu işte Avrupa’ya geziye çıkan İran Şahının 1919 yılının 6 Ağustosunda yol üstü Bakü’ye uğraması olumlu etki yaptı. Şah ‘çok güzel ağırlandığı için Azerbaycan Hükümetine teşekkür’ bildirdi. Bakü’den trenle giden İran  Şahına Adil Han Ziyathanlı Batum’a kadar eşlik etti. Yolda A.Ziyathanlı İran’ın yeni Dış İşleri Bakanı Firuz Mirze Nüsretüddövle ile konuştu. (Firuz Mirze hem de Paris’te Barış konferansında İran temsilcilerinin başkanıydı). İran Şahının Bakü’de gördükleri, duydukları, Ziyathanlı’nın İran bakanıyla konuşmaları İran yönetiminde Azerbaycan’a ait doğru fikir oluşmasını etkilemişti.

Okumaya devam et  LOZAN, SEVR VE ANNAN PLANI (1)

Adil Han 1919 yılının 23 Eylülünde Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin yetkili büyükelçisi gibi İran’a gönderildi ve Azerbaycan’ın politikasına uygun olarak Tahran’da diplomatik çalışmalara başladı. Adil Hana Büyükelçiliğin açılması için 50 bin manat (Azerbaycan para birimi) , kendi geçimi içinse 25 bin manat para ayrılmıştı. (Medetli, 1379: 47-55)
Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin İran’daki diplomatik heyetinin listesi aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

1.Ziyathanlı Adil Han – 1918 yılı. Dış İşleri Bakanının yardımcısı. 1919 yılının kasım ayından Tahran şehrinde diplomatik temsilci.
2. İsrafil Müslümbey – 1 Nisan 1920 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin birinci katibi.
3. Meşedi Aslan – 1920 yılı. İran’daki temsilciliğin görevlisi.
4. Mirze Elekber Han – 1920 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin ikinci katibi.
5. Mirze İbrahim Han – 1920 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin katibi.
6. Babayev Gulam Rıza oğlu – 21 Kasım 1919 yılı. İran Hükümeti yanında diplomatik temsilciliğin kuryesi.
7. Sadıgov Elekber – 7 Kasım 1919 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin ataşesi. 1920 yılından başlayarak diplomatik temsilciliğin yardımcısı.
8. Rudzinski Myaçeslav Stanislavoviç – 6 Kasım 1919 yılı. İran’daki diplomatik temsilcilikte katip. Genel şubenin müdürü.
9. Yusif Han – 1920 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin donatım müdürü.
10. Racavan Cabbar Bey – 20 Kasım 1919 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin defterdarı.
11. Şükürov Ehtiyaç – 17 Aralık 1919 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin İran’daki diplomatik temsilciliğin defterdarı.
12. Nerbalyo İvan – 1920 yılı. İran’daki diplomatik temsilciliğin şoförü.
İran’ın Azerbaycan’daki temsilciliğinin listesi aşağıdakilerden oluşmuş
1. İran hükümet temsilcisi – Mehemmet Han Sait ül -Vüzera.
2. İran’ın Lenkeran’daki Konsolosu – Sadık Han Sadü – dövle. (Kasımlı, 2002: 22)
4 Ocak 1920’de Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk büyükelçisi A.Ziyathan’ın Tahran’a gelmesiyle Azerbaycan Temsilciliği geniş çalışmalara başladı. Diplomatik temsilciliğe özgün görevlerle birlikte, A.Ziyathan’ın başkanlığıyla Azerbaycan temsilcileri İran’da yaşayan Türklerin kültürel, öğretim işine yardım etmeye başladılar. Büyükelçi Dış İşleri Bakanına yazıyordu ki, ‘Temsilciliğin mali durumu iyi olmadığından o, ihtiyacı olan dul kadınlara ve yetimlere yardım etmek, Türk dilinde okul açmak, Türkçe gazete basmak ve diğer işleri yapamıyor’. Buna rağmen, o yazıyordu ki, yardım derneği ve Türkçeyi öğreten derneğin kurulmasıyla işine başlamıştır. Bundan başka, Temsilcilik yerli soydaşlar arasında bedava ana dilinde A.Ziyathanlı’nın ‘Azerbaycan: Tarihi, edebiyatı ve politikası’ adlı kitabını dağıtıyordu. (Nesipzade, 1993:198)
Azerbaycan’la İran arasında diplomatik anlaşmalar telgraf, ticari, gümrük, posta anlaşmalarının, hukuk, konvansiyonlarının ve diğer konularla ilgili 8 anlaşmanın imzalanması da onun büyükelçilik yaptığı döneme, 20 Mart 1920’ye denk geliyor.
1919 Yılında Bakü’de A.Ziyathanlı tarafından üzeri yazılarak Azerbaycan Cumhuriyetinin İran’daki Büyükelçiliğine sunduğu ‘Azerbaycan Hakkında (tarihsel, edebi, siyasal bilgi)’ sene Hicri – 1338, Miladi 1919, Bakü, Hükümet Yayınevinde basılmış eserin Arap alfabesiyle Türkçe nüshasının kopyası vardır ki, Büyükelçiliğin mührüyle onaylanmıştır. Adil Han kendi eliyle aşağıdakileri yazmış:
21 Mart 1920.
‘Nevruz Bayramı günü Azerbaycan Cumhuriyetinin resmi surette tanınması ve ilk defa olarak Tahran’da Büyükelçiliğin açılışı ve bayrak yükseltmesi dolayısıyla Azerbaycan Büyükelçiliğine anı olarak verildi’. (Ziyathanov, 1338: 3)
Bu hakta kitabın sunuşunda Adil Han geniş açıklama yaparak yazmış: ‘…Vatanın çıkarı ve onun yolunda üzerime düşecek görevi düşünüp 1918 senesinin ekiminin 30. gününde genç Azerbaycan Cumhuriyeti Hariciye Nezareti İşlerinin ifasına tayin edildim. O günden sonra memleketin içinde de dışında vaki olmuş olaylar, beni memleketimizin siyasal durumu hususunda bir maruza takdim etmek zorunda bıraktı. Bu maruzatın hazırlanmasında geçmiş tarih alemine de göz atmak zorunluluğu olduğundan benim maruzatım tam siyasal şekil almayıp, siyasal alem dışında tarihsel ve edebi alemleri de anlatmak zorunda kaldık…’. (Ziyathanov, 1338: 2) Bu eserin Azerbaycan Cumhuriyetinin İran’daki Büyükelçiliğinde Arap alfabesiyle Türkçe nüshası vardır ve büyükelçiliğin mührüyle de onaylanmıştır.
A.Ziyathanlı 28 Mayıs 1918 yılında yazdığı ‘Kalemin Uçuşu’ eserinde İran’a büyükelçi tayin edilişini şöyle tasvir etmiştir: ‘İran Şahenşahlığı yanında ilk Büyükelçiliğin şerefi bu satırların yazarına nasip oldu. 15 Ocak 1920 yılı tarihinde Tahran’da bulundum. Yüce Devlet Yöneticileri tarafından resmen ağırlanarak kendi itimatnamemi sunup, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin İran başkentinde ilk büyükelçiliğini kurdum ve bununla da Tahran’da yerleşen tüm büyükelçilikler, bakanlıklar ve politik temsilciliklerin sırasına girdim’. (Ziyathanov, 1993: 15)
Belli olduğu gibi, İran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği 28 Nisan 1920 yılı tarihine kadar çalışmıştır. Azerbaycan’ı Sovyetler işgal ettikten sonra A.Ziyathanlı görev dışı kaldı, İran Kaçar Devletinden politik sığınma alarak orada avukatlık yapmaya başladı. Çünkü Azerbaycan’a dönmesi durumda Bolşevikler onu abisi İsmail Han gibi kurşuna dizeceklerdi. (Zöhrevend,1379:191-195)
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Sovyet işgaline uğradıktan sonra Adil Hanın İran’da kalmasına doğal bakmalıyız. Çünkü o zaman bir çok ülkedeki Azerbaycan Büyükelçiliği, konsoloslukları, çeşitli temsilcilikleri doğru adım atıp, çalıştıkları ülkelerden sığınak alarak, Bolşeviklerin bütün özgürlük mücadelesine işkence edildiği Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetine dönmediler. Bununla ilgili ‘Kalemin Uçuşu’ eserinde A.Ziyathanlı yazmış: ’22 Haziran 1921 tarihinde Şahenşahlık yanında resmiyetimi kaybettim. Çünkü, Yüce Devlet bütün Sovyet Cumhuriyetleri tarafından İran Şah Hükümeti yanında tayin olunmuş bir tek kişi temsilciyi kabul etmiş’.
Bu eserde kendisi hakkında yazdığı notlardan belli oluyor ki, vatana dönmek imkansız olduğu için İran’da kalmış Adil Han 1302. Şems yılında Tahran’da belediye idaresinde, 21 Azer 1307 yılında Sosyal Güvence Bakanlığının Ziraat Şubesinde çalışmış, 7 Aban 1308 yılında Ana yurdu Tebriz’e – Azerbaycan Demiryolu ve Gemicilik İşlerinde işe atanmış, aşağı yukarı bir yıl sonra Tebriz’den Tahran’a dönmüş.
Adil Han ‘Azerbaycan’ eserinde yazıyor ki, ‘!346 yılının Cemadi ül Sani ayının 3’de (6 Azer 1306) pazartesi günü öğleyin saat on üç dakikada Necefül Eşref’te Hazret Emir el-Mümin Aleyhüsselamın mübarek makamında önünde kızım Mahruh’la durup kendi selamımı dünyanın bu büyük insanının ruhuna sundum. Gerçekten de, o dakikalar benim hayatımda olağanüstü dakikalar idi. Hissediyorum ki, oradaki binlerce kutsal şuleler Ali’nin (a.s.) ali suratlarını çevreye yayıyor’. (Ziyathanov, 1993: 25)
O yukarıda adı geçen eserinin 28. sayfasında gösteriyor ki, ‘bir zerre şerefi olan her bir kişi gerek kendi vatanını kutsal bilsin . Dünyada İsveç, Neyapol ve diğerleri gibi benim vatanımdan güzel olan sayısız hesapsız yerler olsa da, düşüncemde Kafkasya gibi güzel bir yer dünya üzerinde yok. Çünkü bu toprak benim vatanım, babamın, atalarımın vatanıdır. İran (Tebriz) da annemin vatanı olduğu için o da benim gözümde tabii ki, önemlidir’. Burada belirtmeyi gerekli biliyoruz ki, Adil Hanın annesi Azer Hümayun Tebriz’de doğmuş, Şehzade Abas Mirze Naibü-es-seltenenin torunu ve Şehzade Behmen Mirze’nin kızıydı.
İkinci Dünya Savaşında Sovyet orduları İran’a girdiğinde Sovyet tehlikesinden kurtulmak için Adil Han Türkiye’ye gitmek zorunda kalıyor. Adil Han Türkiye’de kendi toplumsal, siyasal çalışmalarına devam etmiş. O, kısa bir süre içinde Azerbaycan hakkında değerli bir eser yazmış. Anılar tarzında yazılmış bu kitap profesör Vilayet Kuliyev’in sunuşuyla 1993 yılında Şuşa Yayınevi tarafından ‘Azerbaycan’ adıyla basılmıştır.
V.Kuliyev Adil Han Ziyathanlı’nının kişiliği ve çalışmalarını anlatan yazısında belirtiyor ki, A.Ziyathanlı 1934 yıllında Tahran’dan İstanbul’a taşınmış, hayatının kalan kısmını Türkiye’de yaşamış, Şefi Bey Rüstembeyli, Halil Bey Hasmemmedli, Nagi Şeyhzamanlı, Hüseyin Bey Mirze Camallı ve başkaları eski mücadele arkadaşları ile beraber yurtdışında Azerbaycan davasına kendi semerelerini vermeye çalışmış. Zengin bilgisi ve büyük hayat pratiğini Türk gençliğiyle paylaşmak için İstanbul Üniversitesinde ders vermiş. Uzun ve anlamlı hayat yaşayan Adil Han Ziyathan – Cavat Hanın erkek soyundan olan sonuncu torunu 1954 yılında İstanbul’da vefat etmiş ve orada toprağa verilmiştir. (Kuliyev, 2000: 323-324)
Adil Han Ziyathanlı 1954 yılının sonlarında İstanbul’da vefat etmiş ve orada gömülmüş. Kızı Mahruh hanım ise 1994 yılına kadar İstanbul’da yaşamış ve aynı yılda dünyasını değişerek, orada toprağa verilmiştir. Şimdi Adil Hanın kız torunu Leyla Hanım İstanbul’da oturuyor. Adil Hanın eşi ise general Hasan Ağa Bakıhanov’un kızı Reyhana hanım idi.
Adil Hanın İran eğilimli olması konusuna gelince şunu da eklemek gerekiyor ki, o zaman da, şimdi de Azerbaycan Cumhuriyeti ve halkı gibi, ayrı siyasileri de İran’la dostluk ve samimi komşuluk ilişkilerinin tarafıydı ve burada olağanüstü bir şey de yoktu.

Okumaya devam et  MEĞER ERCAN NE ERCAN'MIŞ BE ARKADAŞ

KAYNAKLAR

 1. Çemenzeminli Y. V. (1994). Harici siyasetimiz. Bakü: ‘Azerneşr’
 2. Çemenzeminli Y. V. (1994).Müstegilliyimizi isteyirikse… Bakü: ‘Genclik’
 3. Swiethowski T.(1988). Müslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycan’ı 1905-1920. Birinci Basım: (Türkçesi: Nuray Mert) Russian Azerbaijan 1905-1920 The Shaping National İdenditity in a Muslim Communty. Cambridge University Pres, 1985
 4. Heyet-e Fovgalade-ye Ğefğaziyye’. Esnad-e mozakerat ve garardadha-yi heyet-e ezamiyy-ye İran be Ğafğaz teht-e serporesti Seyyid Ziyaeddin Tebatebai 1337-1338 (1919-1920). Merkez-e esnad ve tarih-e diplomasi. Be kuşeş Rza Azeri Şehrzayi, Tehran 1378(340 s). O sıradan bak: ‘Heyet-e Fouğalede-ye Ğefğaziyye’. Ensede ve gerardadha-yi heyet-e ezamiyy-ye İran be Ğafğaz teht- e serporesti Seyyid Ziyaeddin Tebatebai (1337-1338 kameri, 1919-1920 miladi). Tehran, defter-e motaleat-e siyasi ve beynelmoleli, 2000.
 5. Nesipzade N. (1993). AHC’nin harici siyaseti. Bakü (O sıradan bak: Hasanlı C. (1998). Azerbaycan Tarihi 1918-1920. Türkiye’nin yardımından Rusya’nın İşgaline Kadar. Ankara)
 6. Baykara H. (1992).Azerbaycanın istiglal mübarizesi tarihi. Bakı: ‘Azerneşr’
 7. Seyidzade D.B(1991). Azerbaydcanskie Deputatı v Gosudarstvennoy Dume Rossii. Baku: ‘Azerneşr’
 8. Beyat K. (1380).Tufan ber feraz-e Ğefğez. Negahi be monasebat-e menteğa-ye İran ve Cumhurihaye Azerbaycan, Ermenestan ve Gorcestan der dövre-yi nohoste estegral 1918-1921. Merkez-e esnad ve tarihe diplomasi. Tehran
 9. Köçerli T. (2002). Karabağ (Karabağ Tarihinin Sahteleştirilmesi Aleyhine). Bakü: ‘Elm’
 10. Azerbaycanskoe demokratiçeskaya respublıka (1918-1920). (1998). Vneşnaya politika. (Dokumentı i materialı), Baku
 11. Medetli E. (1379). Azerbaycan Cumhuriyetinin İran’daki Büyükelçisi ile ilgili yazı hakkında. ‘Varlık’, 22. yıl, bahar ve yaz. Tahran
 12. Kasımlı M. (2002). Azerbaycan Halk Dış İşleri Bakanlığının Heyeti. Bakü: ‘Azerbaycan Üniversitesi’ Yayınevi,
 13. Ziyathanov A. H. (1338). Azerbaycan Hakkında (tarihsel, siyasal ve edebi bilgi), sene Hicri Miladi 1919, Bakü, Hükümet Yayınevinde basıldı (Arap alfabesiyle Türkçe)
 14. Ziyathanov A. H. (1993). Kalemin Uçuşu. ‘Azerbaycan’ kitabından. Bakü (Bak. Tairan-e gelem. (Resale-i ez nohostin-e nomayende-yi Cümhuri-ye Azerbaycan-e Ğefğaz der İran) Adil Han Ziyathanov. Cap-e evvel. 381
 15. Zöhrevend E. (1379). Evvelin sefir-e Cumhuri-ye Demokratik-e Azerbaycan der İran (1918-1920). Feslname-ye tarih-e revabet-e harici, neşriye-ye esnad ve tarih-e diplomasi. Vezaret-e Omur-e Harici-ye Cumhuri-ye Eslami-ye İran, sal-e dovvam, şomare-ye 3, tebestan 1379. Tahran
 16. Ziyathanov A. H. (1993) ‘Azerbaycan’. Bakü: Azerbaycan Yayınevi.
 17. Kuliyev V. (2000). Tarihte İz Koymuş Büyük Şahıslar. Bakü, Ozan Yayınevi.
Okumaya devam et  TEFRİŞAT, TEŞRİFAT VE MÜŞTEMİLAT

 

Haberi paylaşın
Fakat Rus büyükelçisinin her sözünün kanun olduğu dönem arkada kalmıştı, onun sözünü kimse aldırmıyordu. Azerbaycan temsilcisi Tahran Hükümeti ve İran Şahı tarafından saygıyla ağırlandı. İran Şahı Tahran, Tebriz ve başka şehirlerde Azerbaycan Cumhuriyetinin devamlı temsilciliğinin kurulması fikrine rızasını verdi. Yerli Azerbaycanlılar diplomatik heyetinin gelişi nedeniyle ziyafet verdiler. (Nesipzade, 1993:192) - iran

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]