Kategoriler
ABD Amerika Türkiye

VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİSİ NAMIK TAN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİSİ NAMIK TAN’IN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEKİ TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK KURBAN BAYRAMI MESAJI

 

Türk-Amerikan Toplumunun Değerli Üyeleri,

 

Amerika BirleŞik Devletleri’nde YaŞayan Sevgili VatandaŞlarımız,

 

Hepinizin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Bayramlar aileleri, cemiyetleri, toplumları kavuŞturan, birbirine kenetleyen ve bizlere parçası olduğumuz manevi bütünü hatırlatan kutlu vesilelerdir. Ne mutlu bize ki, dayanıŞma, paylaŞma, maneviyat, sevgi ve kardeŞlik gibi ulvi değerleri el üstünde tutan ve her fırsatta ön plana çıkaran bir toplumun mensuplarıyız.

İçinde bulunduğumuz yıl Kurban Bayramı, bu değerlerin önemini daha iyi kavramamıza sebebiyet veren olayların ertesine denk geldi. Önce, masum vatandaŞlarımızın hayatına kasteden terör örgütü hain yüzünü bir kez daha sergiledi. Ardından, Van’da yaŞanan deprem felaketi ile karŞı karŞıya kaldık. Her iki hadisede de yaŞamını yitiren vatandaŞlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Toplumumuzu derinden sarsan bu üzücü hadiseler, aynı zamanda birlik ve bütünlüğümüz, dayanıŞma hasletimiz için bir sınav vazifesi gördü. YardımlaŞma ve dayanıŞma duyguları kısa sürede bir gönül seferberliğine dönüŞtü. Bir kez daha, milletimizin zorda kalanlara merhamet ve Şefkat elini ortak bir Şuurla nasıl uzattığına tanık olduk.

Türk-Amerikan toplumu da, bu iki üzücü olay karŞısında kayıtsız kalmamıŞ, düzenledikleri anma faaliyetleri ve yardım kampanyaları ile yurttaŞlarımızın acılarının dindirilmesine katkıda bulunmuŞlardır. Amerikan ekonomik ve sosyal hayatında gittikçe artan bir yere sahip olan Türk-Amerikan toplumunun gösterdiği bu dayanıŞmadan büyük bir memnuniyet duydum.

Amerika BirleŞik Devletleri’nde YaŞayan Türk Toplumunun Değerli Üyeleri,

Türkiye, sahip olduğu potansiyeli ile bölgesinde ve ötesinde istikrar, barıŞ ve refaha katkıda bulunan ve dostluğu aranan bir aktör haline gelmiŞtir. Ülkemiz ile ABD arasındaki siyasi ve askeri ortaklık da en ileri düzeyde devam etmektedir. İttifak iliŞkimizdeki seviyeyi iktisadi alana da yansıtmak için çaba gösteriyoruz. Muhtelif vesilelerle vurguladığım gibi, ABD’de Türkiye’nin bugün ulaŞtığı yüksek medeniyet seviyesini en iyi anlatabilecek olan sizlersiniz. ÇalıŞmalarınızın artarak devam etmesinin, Türkiye ile ABD arasındaki model ortaklığın daha da geliŞtirilmesi ve derinleŞtirilmesi açısından büyük önem taŞımaktadır. Gerek Büyükelçiliğimiz, gerek BaŞkonsolosluklarımız tüm çalıŞanlarıyla sizlerin hizmetinde olmayı sürdürecektir.

Bu duygu ve düŞüncelerle tüm vatandaŞlarımızın Kurban Bayramını mutluluk, huzur ve birliktelik içinde kutlamasını diliyorum.

Gülen yüzleri, neŞe ve coŞkularıyla bayramları daha da anlamlı kılan, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı da sevgiyle kucaklayarak, gözlerinden öpüyorum.

Ümit ediyorum ki, birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramı toplumsal dayanıŞmamızı derinleŞtirecek, kardeŞlik ruhumuzu güçlendirecektir.

 

Namık TAN

T.C. VaŞington Büyükelçisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.