Kategoriler
Kültür/Sanat Türkiye

Yabancı dille öğretime karşı kampanya başladı

Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmi dil ilan etmesinin 734. yıldönümü kutlamaları kapsamında eğitim, yazar ve dil örgütleri başta olmak üzere bazı kitle örgütleri Türk eğitim sisteminin sorunlarından biri olan yabancı dille öğretime karşı bir kampanya başlattı.

Bilindiği gibi öğrencilerin başarılarını engellediği gerekçesiyle Anadolu liselerinde bir kısım derslerin yabancı dille öğretilmesi, bundan 10 yıl önce kalkarak bütün derslerin Türkçe işlenmesine dönülmüştü.

Eğitimciler, bugün bazı üniversitelerde bütünüyle veya üniversitelerin bazı programlarında eğitimin yabancı bir dille yapılmasının hem öğretimi zorlaştırdığını, öğrencinin başarısını düşürdüğünü hem de bu uygulamanın ancak sömürge kalıntısı ülkelerde görüldüğünü, ulusal egemenliğe aykırı olduğunu belirtiyorlar.

Daha önce bu konuda dile gelen yoğun itirazlar üzerine 2000 yılında TBMM’nde kabul edilen Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yabancı dille öğretime son verileceği ve bütün eğitim kurumlarında eğitimin Türkçe yapılacağı hükmü yer almış, 65 milletvekili bir kanun önerisi de hazırlamıştı. 12 Haziran seçimlerden sonra TBMM’nde bu konunun yeniden gündeme getirilmesi bekleniyor.

“Yabancı Dille Öğretime Hayır” kampanyasına şu kitle örgütleri katılmış bulunuyor:

Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı,

Anadolu Eğitim Sendikası,

Atatürkçü Düşünce Derneği,

Bağımsız Eğitimciler Sendikası,

Cumhuriyet Kadınları Derneği,

Çağdaş Drama Derneği,

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi,

Dil Derneği,

Edebiyatçılar Derneği,

İstanbul Eğitimciler Derneği,

Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı,

Müzik Eğitimcileri Derneği,

Nükleer Tehlikeye Karşı ve Çevre İçin Sağlıkçılar Deneği,

Ozan-Der, Sosyoloji Derneği,

Toplumsal Düşünce Derneği,

Türk Kütüphaneciler Derneği,

Türkiye Bilişim Derneği,

Türkiye Gençlik Birliği,

Türkiye İnsan Hakları Kurumu,

Türkiye Ormancılar Derneği,

Türkiye Pen Yazarlar Derneği,

Türkiye Yazarlar Sendikası,

Ulusal Eğitim Derneği,

Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği.

www.tgb.gen.tr, 14 Mayıs 2011

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.