İSRAİL için KIBRIS’ın ANLAMI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Toprakları İsrail`in "Tevratsal Sınırlar"ı (Arz-ı Mev’ud) içinde yer alan ülkelerden biri de Kıbrıs`tır. Kıbrıs, Yahudiler için tarih boyunca önemli bir konumda sayılmıştır. İsrail`in kurulmasından önce Filistin`e giden bir basamak, İsrail kurulduktan sonra da, “askeri bakımdan ve istihbarat açısından değerli bir koz” olarak kontrolde tutulmaya çalışılmıştır. - Talat ve Rabbi Azimov Twin Brothers
, ,

Toprakları İsrail`in "Tevratsal Sınırlar"ı (Arz-ı Mev’ud) içinde yer alan ülkelerden biri de Kıbrıs`tır. Kıbrıs, Yahudiler için tarih boyunca önemli bir konumda sayılmıştır. İsrail`in kurulmasından önce Filistin`e giden bir basamak, İsrail kurulduktan sonra da, “askeri bakımdan ve istihbarat açısından değerli bir koz” olarak kontrolde tutulmaya çalışılmıştır. - uyduToprakları İsrail`in “Tevratsal Sınırlar”ı (Arz-ı Mev’ud) içinde yer alan ülkelerden biri de Kıbrıs`tır. Kıbrıs, Yahudiler için tarih boyunca önemli bir konumda sayılmıştır. İsrail`in kurulmasından önce Filistin`e giden bir basamak, İsrail kurulduktan sonra da, “askeri bakımdan ve istihbarat açısından değerli bir koz” olarak kontrolde tutulmaya çalışılmıştır.

Kıbrıs`a yönelik Yahudi ilgisinin ilk somut örneğine Osmanlı`nın Kıbrıs`ı fethi sırasında rastlanır. O dönemde Saray`da danışman olarak bulunan eğitimli bir Yahudi olan Yasef Nassi “Kıbrıs Kralı” olmak hevesine kapılmıştır. Bundaki amacı, adanın “bir Yahudi yerleşim merkezi haline getirilmesi”dir. Yasef Nassi`den sonra adaya merak saran bir başka Yahudi, 19. yüzyılın sonlarında İngiltere Başbakanlığı koltuğuna oturan Benjamin Disraeli olmuş, Disraeli, çok sayıda Romanyalı Yahudi`nin Kıbrıs`a transfer edilmesini sağlamıştır.

Ancak Kıbrıs`ın Yahudiler açısından taşıdığı önem, asıl olarak Siyonist hareketin ada üzerindeki talepleriyle ortaya çıkmıştır. Siyasi Siyonizm`in kurucusu Theodor Herzl, Kıbrıs ile ilgili düşüncelerini Siyonist hareketin finansörlerinden Lord Rothschild`e, Temmuz 1902`de şöyle aktarmıştır:

“Önce Kıbrıs`ı düzene sokmalıyız, ardından bir gün İsrail`in üzerine gitmeliyiz ve kuvvetle almalıyız. Kıbrıs`tan Müslümanlar giderse, Rumlar iyi bir fiyata topraklarını satıp, Atina`ya veya Girit`e göç ederler. Filistin Yahudiler için çok küçüktür, bu nedenle Filistin`e yakın bir yer sağlamamız gerekiyor. Filistin`e Kıbrıs ve El Arish de dahil edilmelidir.”

Bu doğrultuda, Kıbrıs`taki Yahudi nüfusunu artırmak için çeşitli yöntemler denenmiştir. 1897`de İngiliz Hükümeti`nin isteğiyle JCA (Jewish Colonization Association-Yahudi Kolonileşme Birliği), İngiltere`den 33 Rus Yahudi ailesini 3 koloni kurarak Kıbrıs`a yerleştirmiştir.[1]

1900-1906 yılları arasında da Siyonist önderlerden Warburg, Kıbrıs`ta Yahudi zirai yerleşimi ve köyleri oluşturulması konularıyla yakından ilgilenmiş ve JCA`yı bu amacında desteklemiştir.

1952 yılı AB`nin temeli olan Avrupa Konseyi`nin kurulduğu senedir. Yahudi Derin Devleti o zamandan 2000`li yılları görebilmiştir. “Birleşik Avrupa, bir gün Kıbrıs`ı da sınırları içine dâhil ederek “Roma İmparatorluğu”na giden yolda, Doğu Akdeniz`de egemenlik ilan edebilir” diyerek Avrupa Birliğini ve Kıbrıs’ın bu birliğe girmesini teşvik etmişlerdir.  Bu dönem aynı zamanda İngiltere`nin de adadan çekilmeye başladığı dönemdir. İngiltere Kıbrıs`tan giderken Türkiye adaya yönlendirilerek Kıbrıs üzerinde Hıristiyan Avrupa`nın tam hâkimiyetinin önüne geçilmek istenmiştir. Çünkü Yahudiler, Kıbrıs’ın Yunanistan’dan ziyade, Türkiye’nin elinde kalmasını tercih etmiştir.

Avrupa Birliğine Kıbrıs`ın bir ada ülkesi olarak bütünüyle katılması için hazırlanmış olan Annan Planı öncesi ve sonrasında Kuzey Kıbrıs`ta çok büyük bir inşaat etkinliği göze çarpmıştır. Özellikle adanın Türk tarafındaki kentler sanki yeniden inşa edilmiş ve Kıbrıs`ın gelecekteki müstakbel yeni sakinleri için batı standartlarına uygun bir ülke yaratılmıştır. Çeyrek yüzyıl önce Türk Ordusunun fethettiği Kuzey Kıbrıs aradan geçen süre içerisinde yeniden inşa edilmiş, kentlerin altyapıları tamamlanmış ve otoyollarla birbirine bağlanarak tam bir batılı ülke konumunda bir Kuzey Kıbrıs amaçlanmıştır. Ambargo nedeniyle durgun olan Kuzey Kıbrıs ekonomisinde Türkler fakir sayılabilecek bir düzeyde kalırlarken, son zamanlarda artan inşaat işlerinde yabancı firmalar devreye girerek, adeta İngiltere ve Türkiye üzerinden yeni yapılaşma girişimleri desteklenerek, gelecekte İsrail`in karşı kıyısında Yahudiler için yeni bir yerleşim bölgesi yaratılmaya çalışılmaktadır. Kuzey Kıbrıs`ta önümüzdeki dönemde birkaç yüz bin Yahudi`nin yerleştirilmesi hesaplanmaktadır.

Okumaya devam et  BM Genel Sekreteri’nin Raporu

Adadaki Türk toprakları üzerinde parselasyon çalışmaları ile beraber iki yüz bin ev yapmak üzere izin alınmıştır. Referandum öncesi hızlanan arsa ve ev satışları son dönemlerde daha da artmıştır. Kuzey Kıbrıs bölgesinde yeni yapılan binalar daha çok İngiliz ve Amerikan Yahudileri tarafından satın alınırken, referandum sonrasında Kuzey Kıbrıs`ın Avrupa dışında kalmasıyla beraber İsrail vatandaşı Yahudiler de adada gayrimenkul edinmek ve yerleşmek üzere KKTC`ye gelmeye başlamışlardır.[2]

Böylece zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs`ın Türk nüfusunun Türkiye`ye geri dönmesi sağlanacak, para gücüne sahip olan zengin Yahudiler Kuzey Kıbrıs`a yerleşerek yeni bir Yahudi bölgesini İsrail`in karşı kıyısında yaratacaklardır. Gelecekte adanın tamamına sahip olmayı düşünen İsrail, karşı kıyısında ikinci bir Yahudi devleti kurmaya çalışmaktadır. KKTC`de kendisine bağlı firmalar aracılığı ile yeni yerleşim alanları yaratmakta ve hızlı bir gayrı menkul satışı ile adanın kuzeyinde Yahudi nüfusu artırılmaktadır. Kısa zamanda önemli miktarda Yahudi`nin adaya yerleşmesi ile birlikte İsrail de Kıbrıs üzerinde tıpkı Türkiye ve Yunanistan gibi taraf olabilecek ve böylece adanın Avrupa, ya da Hıristiyan egemenliği altına girmesine izin vermeyerek Doğu Akdeniz bölgesinde merkezi olarak kurulmuş olan Yahudi hegemonyası oluşturulacaktır.

İsrailli Yahudilerin son yıllarda Türkiye`nin Antalya kentine de gayrimenkul almak ve yerleşmek üzere ilgi göstermesi, İsrail merkezli gündeme getirilen Doğu Akdeniz hegemonya düzeninin; İsrail, Kıbrıs ve Antalya arasında kurulmakta olan bir egemenlik üçgenine dayandırılmak istendiğini de açıkça anlaşılmaktadır.

Kıbrıs`a İsrail ve Yahudi lobilerinin artan ilgisi, Türkiye`deki benzer kesimleri ve lobileri de heyecanlandırmıştır. Doğu Akdeniz üzerinden bütün Orta Doğu`yu kapsayacak biçimde oluşturulmaya çalışılan Yahudi hegemonyasında Türkiye Yahudileri ve Sabataycıları da etkin olmak istemişler ve bu kesimlerin içinden çıkan bazı temsilciler Kıbrıs sorununun önde gelen izleyicisi, savunucusu, ya da uzmanı olarak ortaya çıkmışlardır.

Tek İsrail ile bütün Ortadoğu`ya egemen olamayacaklarını gören Siyonistler hem Kürt Yahudileri aracılığıyla 2. İsrail`i Kuzey Irak`ta kurmaya çalışmakta, hem de Türkiye`deki Yahudi lobileri ve Maronitler üzerinden 3. İsrail`i de Kıbrıs`ta kurabilmelerinin yolunu aramaktadır.

İsrail`in Tevratsal sınırları içerisinde yer alan Kıbrıs`ın geleceği Ortadoğu`daki yeniden yapılanma ile yakından ilgili bulunmaktadır. Kıbrıs, İsrail`e hem bir giriş kapısı, hem de çıkış bölgesidir. Kıbrıs`tan zaman içinde Türklerin kaçırtılması, Hıristiyanların topraklarının para ile satın alınması yolu ile adanın bütünüyle Yahudileştirilmesi, Siyonizm`in ana hedeflerinden biridir. Türklerin ve Rumların birbirlerine karşı kışkırtılması ile yeniden sıcak çatışmalara sürüklenerek Kıbrıs`a Ortadoğu`da askeri birlik bulunduran ABD`nin müdahale edebileceği öne sürülmektedir. ABD`nin bir askeri işgali sonrasında, ya da NATO`nun Ortadoğu`ya taşınmasından sonra, NATO üzerinden Kıbrıs`ta oluşturulacak Amerikan etkisinden yararlanılarak, Kıbrıs adasına önemli sayıda Yahudi göçü gündeme getirilebilir. Türk kesimine yerleştirilecek bu yeni nüfus topluluklarıyla adanın demografik yapısı değiştirilecek ve İsrail üzerinden kurulacak ekonomik ilişkiler ile Yahudiler yeni dönemde Kıbrıs`a egemen olacaklardır. Büyük Ortadoğu Projesi adı altında gündeme getirilen Siyonist planın Kıbrıs kısmı bu doğrultuda sonuçlanırsa ABD askerinin desteği ve İsrail lobilerinin ekonomik yönlendirmesi sonucunda Kıbrıs, Ortadoğu`da yeni bir İsrail olarak ortaya çıkabilecektir.

Okumaya devam et  Türkiye Orta Doğu’nun Anahtar Oyuncusu

Kürt Yahudilerine kurdurulan Kürdistan ile beraber Ortadoğu`da üç tane Yahudi devleti kurulmuş olacak ve böylece merkezi Yahudi devleti Kürdistan ile doğuya karşı, Kıbrıs ile de batıya karşı kendisini koruyabilecek sınır ötesi yeni üsler elde etmiş olacaktır.[3]

Bu kapsamda Kıbrıs`ta oynanan bir oyunu daha gündeme getirmekte yarar görüyorum. Sıdıka Atalay, Asil Nadir ile birlikte Küçük Erenköy (Yeni Erenköy)`de bir liman yeri aldıktan sonra burayı Yahudi kökenli bir İngiliz firmasına devrettiği anlaşılır. Firma burada bir liman inşaatı başlatır. Bilindiği üzere bu bölge KKTC`nin en batı ucundadır. Şimdi gelelim KKTC`nin doğu ucuna. Magosa Askeri Bölgesi`nin hemen içinde deniz kıyısında ve Gülseren Bölgesi`nde, “Danya” adlı firma bir Yahudi Kolonisi kurmak istemektedir. Proje ilk kez E. Korg. Ali Yalçın`ın KTBKK`lığı sırasında gündeme getirilir. Ali Yalçın paşa ret cevabı verir. O tarihten bu yana her KTBKK değiştiğinde konu tekrar gündeme taşınır. Konuyu takip eden kişiler ise oldukça dikkat çekicidir. Mehmet Ali Talat`ın Yakovas`la birlikte eş başkan olarak görevlendirdiği Özdü Nami. Bu şahıs Kıbrıs`ı terk etmek zorunda kalan ve Avustralya`da sürgünde bulunan eski polis müdürü Kamil Nami`nin oğludur. Kıbrıs`ı neden terk ettiğini merak edenler biraz araştırırsa bu kişinin İsrail ve Yahudilerle ilişkisine dair ilginç tespitlerle karşılaşacaktır.

İsrail KKTC`de Üs Kuruyor, TSK Çıkarılmaya Çalışılıyor, Bu Hıyanetle Eş Anlamlıydı!

Yasal boşluklardan faydalanarak KKTC`de dönüm dönüm toprak satın alan İsrailli Yahudilerin adada cemaat olarak tanınmak için hükümetle irtibat kurduğu ortaya çıktı.

Ambargo ile mücadele eden hükümetin cemaat olma arzusundaki Yahudi grupların cazip tekliflerine boyun eğdiği anlaşıldı. Durumu doğrulayan Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Başkanı Mehmet Dere, adaya yerleşen İsrailli Yahudi sayısının her geçen gün arttığını, Yahudilerin sistematik bir şekilde adanın belirli alanlarında yoğunlaşmaya başladıklarını ve ekonomik getiri sebebiyle yetkililerin buna göz yumduğunu açıkladı. Baskılar yüzünden kendilerinin dini görevlerini dahi yerine getirmekte zorlandıklarını kaydeden Dere, adaya yerleşen Yahudilerin ise her türlü dini isteklerini özgürce yerine getirebildiğini hatırlattı.

Son birkaç yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`ne İsrail ve ABD`den yüz kadar Yahudi ailenin göç edip arazi aldıkları adanın güneyinden gelenlerle birlikte Kuzey Kıbrıs`ta cemaat kurdukları ve birkaç aydır da Kıbrıs hükümetinin cemaatlerini tanıması için lobi çalışması başlattıkları vurgulandı. Haim Azimov isimli Hahamın liderliğindeki Yahudi grubunun, Tel Aviv ve Hayfa`da yaptıkları tanıtım çalışmaları ile Kıbrıs`a yerleşimi özendirmeye çalıştıkları; İsrailli firmaların ise yatırımları ile hükümeti baskı altına aldığı belirtiliyor. Dünyanın büyük çoğunluğu tarafından tanınmayan ve ambargo uygulanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde yatırım yapan ülkelerin başında da İsrail geliyor. Adanın İsrail`e olan yakınlığı sebebi ile hafta arasını Kıbrıs`ta geçiren, hafta sonunda ise evine dönen, İsrailli firmaların çalışanları da, adadaki Yahudi Cemaati`ne sempatizan topluyor.

Okumaya devam et  Tarihten gelen bir kartvizit

Kıbrıslı Türkler Endişeli

Kıbrıslı Türkler tarafından kaygıyla karşılanan bu durum, `Yahudilerin Kıbrıs ablukası` şeklindeki yorumlanırken; Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Başkanı Mehmet Dere, adaya yerleşen İsrailli Yahudi sayısının her geçen gün arttığını, Yahudilerin sistematik bir şekilde adanın belirli alanlarında yoğunlaşmaya başladıklarını ve ekonomik getiri sebebiyle yetkililerin buna göz yumduğunu anlattı. Dere, “Bir hayli İsrailli Kıbrıs`a yerleşmiş durumda. Arazi alımı yapıyorlar ve bu arazilerde inşatlar devam ediyor. Yahudilerin yerleşim için seçtiği alan ise, adanın kuzey batısı, Tatlısu bölgesi. Bu bölge, deniz kıyısı olmasının yanı sıra tıpkı İsrail`in Filistin`de işgal ettiği ilk bölgeleri gibi tarıma çok elverişli yeşil alanlar. Yahudiler ambargo yüzünden Kuzey Kıbrıs`ın ciddi bir sıkıntı içinde olduğu bilinciyle hareket ediyor. Satın alma güçleri fazla olduğu için yetkililer sistematik yerleşim hareketine göz yumuyor.

Yahudilere tanınan özgürlük Müslümanlara tanınmıyor

Kıbrıs`a yerleşen Yahudilerin rahatça hareket edip dini özgürlüklerini yaşayabildiğini belirten, Mehmet Dere, kendilerinin ise Yahudilerle mukayese edildiğinde büyük sıkıntı içinde olduklarını söylüyor. Dere, “Üzerimize farz olan bilgilendirme görevini dahi yerine getiremiyoruz. Yaz kursları konusunda büyük bir sıkıntı içindeyiz, okullarda durum daha da vahim. Dini bilgilerin öğrenilmesi için 30 yerde kurs açılacaktı, onu da bloke ettiler. Yani anlayacağız garip bir işgal altındayız” diye konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan bir protokol ile okullarda iki ay süreyle dini bilgiler ve Kur`an-ı Kerim öğretilmesi kararlaştırılmıştı. Kıbrıs halkının yoğun talebi üzerine açılması kararlaştırılan kurslarda eğitim 1 Ağustos`ta başlayacakken Kıbrıs Öğretmenler Sendikası ve benzeri çevrelerin baskısı yüzünden protokol iptal edildi. Yahudi ablukası Ada basını tarafından da dikkatle izleniyor. Kıbrıs`ta yayın yapan Havadis gazetesi, Yahudi grubu başkanı Haim Azimov ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat`ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.[4]

Toprakları İsrail`in "Tevratsal Sınırlar"ı (Arz-ı Mev’ud) içinde yer alan ülkelerden biri de Kıbrıs`tır. Kıbrıs, Yahudiler için tarih boyunca önemli bir konumda sayılmıştır. İsrail`in kurulmasından önce Filistin`e giden bir basamak, İsrail kurulduktan sonra da, “askeri bakımdan ve istihbarat açısından değerli bir koz” olarak kontrolde tutulmaya çalışılmıştır. - Talat ve Rabbi Azimov Twin BrothersBu arada, Kuzey Kıbrıs’a Yahudiler yerleştirilirken, Türk Askerinin adadan çıkarılma girişimlerine hız verilmesi kafaları karıştırmaktaydı. Bay Mehmet Ali Talat, Yahudi kolonilerine destek çıkarken, bir yandan da Kur’an Kurslarıyla savaşmaktaydı! Ve nedense Rauf Denktaş’tan, bu konularda hiç ses çıkmamaktaydı?”

[1] Ramazan Kağan Kurt, Nassi-Disraelli-Kissinger ve Kıbrıs / Vatan Gzt / 01 05 2006

[2] Anıl Çeçen / İsrail ve Kıbrıs 2023 Dergisi Ankara 2004

Makale yazarı  :  Yakup Gözübüyük / Milli Çözüm

www.toplumsalbilinc.org, Ocak 04, 2011


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir