Kategoriler
Ahmet K. Aytar Türkiye

K I R I L M A NOKTASINDA

          K I R I L M A   NOKTASINDA
 
          Anayasa  Mahkemesi, anayasa değişiklik paketini  görüşüyor.
          Güvenilir bilirkişiler  öngörülen değişiklikler kapsamında,
          Anayasa Mahkemesi ve HSYK yapısının değiştirilmesi maddelerini; demokrasiye aykırı kabul ediyor.
 
          *
          Devletin Cumhuriyet şeklini,niteliklerini,bütünlüğü, dilini, marşını, başkentini belirleyen, 
          Anayasanın ilk 3 maddesi;
          Bunların asla değiştirilemeyeceğini hükümlüyen 4.madde teminatındadır.
          Böylece TBMM’nin anayasa değiştirme yetkisine sınır konuyor.
          Cumhuriyet;  irtica ya da bölücü hizb’in,
          Oldu da..,  meclis çoğunluğuyla  hukuk gasp’ı tehditinden korunuyor!
 
          *
          Anayasa Mahkemesince lâiklik karşıtı eylemlerin odağı  olduğu sabit,
          AKP Lideri Erdoğan değişikliklerin görüşülmesi sürecinde,
         “Ya tarih yazarsınız ya da tarih bizi siler” diyor, değişiklikleri sahipleniyor.
          İşte şimdi AKP çoğunluğunun onayladığı anayasa değişiklik paketi; karar bekliyor..
 
          *                  
          Cumhuriyet niteliklerinin değiştirilemeyeceği  hükmünde Anayasa 4.maddesine,
          Rağmen Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2.maddede hukuk devleti ilkesi değiştirilmek isteniyor!
 
          *
          Biliniyor, AKP; din ve etnik kimlik siyasetinden yükseltilen küreselleşmenin odaklarınca destekleniyor.
          Yüzyılların oluşturduğu devasa zenginlikler üzerinde,
          Yüzyıllar öncesinde ılımlılaşan ve bugün ortaklaşılan Yahudi ve Hristiyan batı medeniyeti;         
          Uluslararası anlaşmalar ve angajmanlarla oluşturulan serbest piyasalar vasıtasıyla dünya egemenidir.
          Egemenliğin güvenliği ve gönenci için İslam’ın ılımlılaştırılması gerekiyor.
          Başbakan Erdoğan bu tasarımın en önemli görevinde bulunuyor.
 
          *
          Önce siyasi istikrar için TBMM ‘de çoğunluğun tek başına bir partiye ait olması,
          Sonra bu tasarım görevinde Başbakan Erdoğan’ın  ülke ekonomisinin istikrarını  sağlaması hedeflenmiştir.
          Nitekim AKP; IMF patentli ekonomik model ve ekonomi yönetimi biçimiyle,
          Gelir artışını harcamalar üstünde tutuyor,
          Açık veren bütçeye  rağmen,  açığın milli gelire oranını düşük oranda sağlıyor,
          Özelleştirmelerle destekli faiz dışı fazla hedefi sağlanırken,
          Değerli Türk lirası ve yüksek döviz rezervi taşınması sonucu;
          Belirli kesimlerden bereket , zenginlik ve refah fışkırıyor.
          Türkiye yabancı yatırımcı ve döviz girişine güvenli bir liman oluyor.
 
          *
          Tasarının ikinci adımında  Batı  Medeniyetine karşın  İslamın ılımlılaştırılmasını teminen, 
          Türk dış politikasının Arap İslam ülkeleriyle ilişkilerinin mütemadiyen geliştirmesi devreye alınmıştır.
          Sonuçta  iktidarın ekonomik- siyasal desteği ve ilişkilerin gelişmesi sonucu islami fonları kullanan,
          İslami Sermayenin  büyüyen birikiminin  ekonomik ve siyasal etkinliği,  milyonlara istihdamı ve zekatıyla;
          Tayyip Erdoğan Türkiye’ye egemen edilmiş bulunuyor.
          Erdoğan egemenliği  pekiştikçe  İslam ülkelerinde ve islamın ılımlılaştırılması yolunda etkinleşiliyor…
 
          *
          Anayasa değişiklik paketinin Anayasa Mahkemesine sevk edildiği günden bu yana,
          Mahkemenin kararını etkilemek kastı ile medya  ya da direkt olarak,
          O odaktan müthiş bir propaganda, baskı, yıldırma, korkutma ve tehdit işleniyor.
          Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın ve Ergenekon Davası Mahkeme Başkanı Köksal Şengün’ün,
          Anayasa Mahkemesi temayüllerini kontrol ettiği,
          Mahkeme üyesi Fulya Kantarcıoğlu’nun ihsas-rey’de bulunduğu,
          HSYK Başkanı Kadir Özbek’in etkisi, yargılarıyla  mahkeme heyeti kararında etkilenmeye çalışılıyor.
          AKP yakını 402 sivil toplum kuruluşu davaya müdahil olmak talebinde bulunuyor.
          MÜSİAD ve TUSKON değişikliklerin reddi halinde yabancı yatırımcıların  Türkiye’yi gözden geçireceklerini
bildiriyor.
 
          *
          Diğer taraftan gidişatın anormalliğini gören kimi çevrelerden -umarım, cılız olmayan sesler de geliyor.          
          AKP takiyyeleri ile sür-git  kandırılmış  Marmara sermayesi lobiciliği etkisiyle  İngiliz Times gazetesi,
          İngiltere’den,Türkiye’nin doğudan ziyade batıya bakmasına neden olacak şekilde yardımcı olmasını istiyor.
          Ya da Avrupa’da Türkiye Derneği Onursal Başkanı Carlo Marsili,düzenlenen toplantıda,
          Dişlerinin arasında yemek kırıntılarını kürdanla temizlerken,
        “Türkiye’nin AB’ye  giriş yolu çok uzun alacak ama Türkiye’siz AB’nin mümkün olmadığını biliyoruz.”diyor!
          CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu BBC’ye,
        “Dış politika odağına AB tam üyelik müzakere sürecini yerleştireceğiz. Her şeyi biz çözeriz!” açıklamasında bulunuyor.”
          Ülkenin bölünmez bütünlüğü için terör örgütüne karşı  cansiperane  mücadele  eden Kahraman  Türk askerinin,
          Genel komutanı İlker Başbuğ Bey, 
          Cumhuriyet’in nitelikleri değiştirilmeye teşebbüs edilirken renk vermiyor!
          Pekalâ! Niçin bir düşüncesi,kararlılığı,sebatı asla duyulmuyor?         
 
          *          
          Anayasa Mahkemesi kuşatılmıştır.
          Kamuoyuna yansıyanların dışında kimbilir ne oyunlar oynanıyor.
          İzleniyorlar,dinleniyor, didik-didik ediliyor, fişleniyor,arşivleniyorlar.
          Kim, PKK eylemlerinin Kürt Açılımı sahibi AKP’nin elini güçlendirmek adına verilen gözdağı olmadığını söyleyebilir?
          Ki, AKP; ardında Büyük Orta Doğu ve Medeniyetler İttifakı Projeleriyle,
          Türkiye Cumhuriyeti niteliklerini değiştirmeye görevdedir.
          O niteliklerin yok edimi ile Türk Halkının özgün ve özgür düşüncesine pranga vurulmak isteniyor.
          Türkiye sorunlarının ulusal politikalar ile çözümü engelleniyor.
 
          *
          Gözler Anayasa Mahkemesinin onbir üyesindedir.
          Zor karar!
          Yazık!
          Lânet olsun!
          Helâl olsun’a…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.