Masonluğun pilot bölgesi Türkiye olacak!

İngiliz yazar Christopher Knight’tan çok tartışılacak öngörüler… - mason1

İngiliz yazar Christopher Knight’tan çok tartışılacak öngörüler…

Amerika ve İngiltere’de ‘çok satanlar’ listelerinde üst sıralarda yer alan Hiram’ın Anahtarı ve Süleyman’ın Güç Simsarları adlı kitapların yazarı. Kitaplarını inceledikten sonra Türkiye’deki yayıncısı aracılığıyla iletişime geçtiğim Knight, ortaya attığı iddiaların büyüklüğü nedeniyle bende olduğu gibi sizde de soru işaretleri uyandırabilir. Ama öyle ya da böyle, kitapları 1 milyondan az satmıyor. Yazar, sorularıma çok ilginç ve çarpıcı cevaplar verdi. Ona göre, Tapınak Şövalyeleri’nin büyük bölümü aslında daha sonradan İslamiyeti seçmiş gizli Müslümanlardı. Knight, İslamiyetin modern dünyanın bütün dinamiklerini barındıran bir din olduğunu ve Türkiye’nin yakında dünya Masonluğunun pilot bölgesi haline geleceğini de söylüyor. İşte, din, Masonluk ve medeniyetler tarihi üzerine konuştuğum Knight’ın iddiaları…

1. Beyaz Saray paravan

Christopher Knight’a göre, Beyaz Saray yönetimi el sıkışan ve etrafa gülücükler dağıtan paravan kişilikler. Asıl yöneticilerse binlerce yıldır varlığını sürdüren Yıldız Aileler.

2. Büyük Üstat Franklin

Knight, Benjamin Franklin’in ‘Büyük Üstat’ olduğunu söylüyor. Bu, Masonluğun en yüksek mertebesi. Yazar, mucit ve diplomat Franklin, büyük kitleleri etkilemeyi başarmıştı.

3. Haçlıların gerçek amacı

Knight’a göre Yıldız Aileler tarafından yönlendirilen Haçlı Seferleri, dünyanın en büyük ve sistemli hareketlerinden biriydi. Asıl amaç, Kudüs Tapınağı’nın altından hazineleri ve kutsal belgeleri çıkarmaktı.

Süleyman’ın Güç Simsarları adlı kitabınızda, tanrının cinsiyetinin dişi olduğunu söylüyorsunuz. Bu iddianızı neye dayandırıyorsunuz?

“Steatopygus” denen, geniş kalçalı ilk Tanrı figüründen bu yana Tanrı birçok formda, birçok şekilde ve birçok kaynakta dişi olarak ifade edilmiştir. Yahudilikte, 480 yılda bir görünen “Shekinah” adlı dişi yıldızın gücüne inanılır. Gerçekte bu yıldız, Güneş’e en yakın iki gezegen olan Venüs ve Merkür’ün birlikte parlamasından oluşur. Yahudiliğin temelini oluşturan, aslında Shekinah’ın bu ortaya çıkışlarıydı. Shekinah’ın her üç görünüşünde bir, yani 1440 yılda bir, dünyayı değiştirecek bir olay meydana geldiğine inanılır. Nuh tufanı, Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i yarması, Hz. Süleyman’ın Kudüs’teki tapınağına son taşı koyması gibi zamanlar, Shekinah’ın parladığı dönemlerdir hep. Bugün de Shekinah, “Hz. Musa’nın, gördüğünde Tanrı zannettiği ışık” olarak bilinir. Bunun yanında Hz. Süleyman, tapınağı tamamlandıktan sonra bir rahipler meclisi kurar ve Tanrı’nın cinsiyetini sorgular. Rahipler meclisi, Shekinah’ın ışığının hakikatlerin hakiki ışığı olduğuna ve dişi olduğuna karar verir.

Neden Hıristiyanlık Batı’da daha yaygın? Onlar için “ideal” din mi?

Aslında Avrupa için ideal din Hıristiyanlık değil. Hz. İsa’nın adıyla anılması da bana çok anlamsız gelir. Türkiye’den birçok kıymetli hocanın da açıkladığı gibi; yılbaşı, Paskalya ve daha birçok dini tören binlerce yıldan beri Anadolu’da zaten düzenleniyor. Akıl sağlığı hakkında çeşitli rivayetler olan Aziz Paul, tüm Anadolu alışkanlıklarını Hıristiyanlığa mal etmiştir. Oradan da dünyaya yayılmıştır. Gerçek Hıristiyanlık için Sol Invictus ve Zerdüşt inancını incelemek gerekir.

Çoktanrılı dinler semavi dinleri etkiledi mi?

Ben çoktanrılılığa inanmıyorum. Eğer tektanrılılıktan Hıristiyanlığı kastediyorsanız şöyle bir bakın; İsa, Tanrı kadar rağbet görür, Meryem de ondan aşağı kalmaz. Kutsal Ruh, ve Baba Tanrı. Bu bana tektanrılılık gibi gelmiyor. Ama sonuçta yaratan ve yarattıkları ile iletişime geçen bir tek yaratıcının varlığından söz edebiliriz. Çoktanrılı dinler semavi dinleri bu söylediğim açıdan etkilemiştir.

TÜRKİYE MASONLUĞUN PİLOT BÖLGESİ OLACAK

Masonluk nerede başladı, bugün Masonluk kurumu nerelerde sürdürülmekte?

Sanılanın aksine Masonluk, ilk kez İngiltere’de değil İskoçya’da kendini gösterdi. Ancak bugün dünyanın her yerinde Hür Masonlara rastlamanız mümkün. Nazi Almanyası’nda da varlardı, Sovyetler döneminde de. Bugünkü İran’da da varlar. Onları görmek için biraz dikkatli bakmanız yeter. İran’da 1978-1979′da devrim yapılırken, ülkedeki Hür Masonlar suçlanmıştı. Masonlar, her zaman karışık ülkelerde ilk suçlanan insanlardır.

Türkiye’deki Masonluk hakkında neler biliyorsunuz?

Şu anda dünyada en çok Mısır’da ilgi gören Hür Masonluk, Türkiye’de çok uzun bir tarihe sahip. Hür Masonluk’ta, Tanrı tek bir dinin ya da ırkın temsilcisi değildir, ‘Dünyanın Büyük Mimarı’ olarak tanımlanır. Yani kapsayıcı ve kabul edicidir. Bu da Türkiye gibi kozmopolit ülkelerde farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanları kolayca bünyesine katabilmesini sağlar. Görünen o ki, Türkiye yakında Avrupa Birliği’ne girecek ve Doğu-Batı arasındaki stratejik konumu nedeniyle Hür Masonluğun pilot bölgesi olacak.

Hıristiyanlık ve Yahudilik arasında bir dayanışma var mı?

Yahudilik ve Hıristiyanlık arasındaki dayanışma, gerçekte Yahudilik ve Müslümanlık arasındaki dayanışmadan kat kat daha azdır. Radikaller olduğu sürece dinler arasında iletişim ya da dayanışma olamaz.

MODERN DÜNYANIN İHTİYAÇLARI İSLAM’DA

İslam’ın modern dünyadaki konumu nedir sizce?

Cihatçılar olmasa, İslam, modern dünya için gerekli bütün dinamikleri bünyesinde taşıyan bir din.

Tapınak Şövalyeleri varlıklarını hala bir şekilde sürdürüyorlar mı?

Burada bir soru sormak isterim: Tapınak Şövalyesi derken bile aklımıza ilk gelen Haçlılar ve Hıristiyanlıktır öyle değil mi?

Evet, öyle.

Bu bilgi yanlış mı?

Hem de tamamıyla yanlış. Tapınak Şövalyeleri, ortaçağ’da Ortadoğu’da büyük hasara yol açmış bir oluşum olarak bilinir. Bunu söyleyerek onlara büyük haksızlık ediyoruz. Tapınak Şövalyeleri’nin bazıları daha sonradan Müslümanlığı seçti. Ancak Masonluğun ilk dini Yahudilik, daha sonrasında da Hıristiyanlık olduğu için Papa’nın emriyle 1307′de, gizli Müslüman oldukları gerekçesiyle bertaraf edildiler. Bir kısmı İskoçya’ya kaçtı, bu nedenle Hür Masonluğun merkezi aslında İngiltere değil İskoçya’dır.

“Dünyayı yöneten Yıldız Aileler, Göbeklitepe’den çıktı”

Süleyman’ın Güç Simsarları adlı kitabınızda bahsettiğiniz Yıldız Aileler kimler? Türkiye ve Ortadoğu’ya etkileri neler?

Yıldız Aileler, bundan üç bin yıl önce Kral Süleyman’ın döneminde yaşamış bir rahipler topluluğuydu. Onlar kendilerini açık etmezler, ‘Yıldız’ kimlikleriyle kendilerini tanıtmazlar. Müslüman, Hıristiyan ya da Yahudi değillerdir. Kendilerini hiçbir milliyete de ait hissetmezler. Tanrı kültleri binlerce yıl öncesinden gelmektedir ve bu inanç sistemini hafızalarında tutarlar. Dünyaya etki ederler; tıpkı bir zamanlar Roma Kilisesi’ni ya da bugün Amerikan hükümetini etkiledikleri gibi. Bütün dünyaya ilk seslendikleri yer Ortadoğu’dur. İlk tapındıkları yer Türkiye’de’dir. Türkiye, bütün eski medeniyetlerin izlerini taşıyan topraklar üzerinde kurulu. Bana göre dünyanın binlerce yıldır kaderini çizen Yıldız Aileler’in ilk tapınma yeri, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’ydi. Yakın zamanda Türkiye’ye gelip, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe’yi ziyaret etmek istiyorum. Sırf bunun üzerine bir kitap yazma planım da var.

“Kutsal Kase’ye inanmıyorum”

Kutsal Kase gerçek midir, şimdi nerededir?

Ben, Kutsal Kase’nin varlığına inanmıyorum. Bu, gizemli medeniyetlerin, bilinmeyenin yerine konan bir semboldü. Yani bir tür soru işareti. Kutsal Kase aslında sizin zihninizde, sorduğunuz sorularda.

Bir öngörüde bulunmanızı istesem; sizce Kudüs, sonunda hangi dinin himayesi altında kalacak?

Eğer Yıldız Aileler, Kudüs konusunda kendi yol haritalarını izlerse, Kudüs’te bütün dinlerin mensupları huzur içinde yaşayacaktır. Onlar bunu bir şekilde sağlayabilir. Bence Kudüs, 20 yıl içinde tarafsız bölge ilan edilecek.

Christopher Knight kimdir?

Hz. Süleyman’ın Güç Simsarları adlı kitabı Alan Butler ile birlikte yazan Christopher Knight, bir psikoloji uzmanı. Kitap 2007′de yayımlandığında olumlu ve olmsuz birçok eleştiri aldı. Bugüne kadar dokuz kitabı yayımlanan Knight’ın en ses getiren kitabı ise Hiram’ın Anahtarı oldu. Robert Lomaz ile birlikte yazdığı bu kitap, 37 dile çevrildi ve tüm dünyada 1 milyondan fazla sattı. History Channel’a iki bölümlük tarih ve Masonluk konulu bir belgesel hazırlayan Knight’ın çalışmalarına BBC, The Sunday Times, The Daily Mail’de yer verildi.

Bedia Ceylan Güzelce / Habertürk


İngiliz yazar Christopher Knight’tan çok tartışılacak öngörüler… - mason1

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. KUR’AN-İçki?! Robotlaşmış Kullar?! Kafayı içki içenlere takmış, onları cehennemlik-kâfir ilan eden din satıcıları-yobazlara inat, Yüceler Yücesi Yaratıcı aşağıdaki ‘içki’ ile…

 2. İlginç, bir sürü insan hakkında haklı haksız yurtdışına çıkış yasağı var ama sadece spesifik olarak TMSFye borcu olanların yasağını kaldırmak…

 3. KUR’AN! ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?! Vefa-Minnet! Kibir? (Enbiya,18)”Allah’a yakıştırdığınız sıfatlardan-yalanlardan dolayı size yazıklar olsun!” KUR’AN’da olmayanları, Kitap’tan-KUR’AN’dan ALLAH’ın sözleriymiş gibi insanlara…

 • Çocuklar en çok tahılla besleniyor

  Çocuklar en çok tahılla besleniyor

  CHP’li Sarı, çocukların en çok tahılla beslendiğine dikkat çekti HEPİMİZ YOKSULLAŞTIK! Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili A.Adayı Serkan Sarı, TÜİK verilerinin çocukların sağlıklı ve dengeli […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • KURUCU MECLİS

  KURUCU MECLİS

  Öğrenme ve öğretmenin bir yolu da ‘yinelemek’tir (tekrarlamak). O nedenle, örneğin daha iki ay önce yayımlanan ‘düklük ve düdüklük’ başlıklı yazımı yeniden ve aynen yayınlamak […]


 • Korkutan tahmin…

  Korkutan tahmin…

  Türkiye deprem kuşağında. Art arda yaşadığımız depremler son olmayacak. Yeni depremler oluyor ve daha sonra beklenen depremler var. Uzmanlar uyarıyor. Tedbirleri almak ve yapılan bu […]


 • TARİH NASIL YAZILIR?

  TARİH NASIL YAZILIR?

  TARİH NASIL YAZILIR? HÜSEYİN MÜMTAZ Meraklısı, iç politikaya hiç bulaşmadığımı iyi bilir. Ama yukarıdaki seçim afişini görünce kıyısından köşesinden iki laf etmek istedim. Yine meraklısı […]


 • ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!

  ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!

  KUR’AN!ALLAH’ın ALLAH’lık Hakkı?!Vefa-Minnet!Kibir? (Enbiya,18)”Allah’a yakıştırdığınız sıfatlardan-yalanlardan dolayı size yazıklar olsun!” KUR’AN’da olmayanları, Kitap’tan-KUR’AN’dan ALLAH’ın sözleriymiş gibi insanlara sunarak yalan beyanda bulunup iftira edenler ALLAH’ın hakkına […]


 • Kızılay maden suyunda zehir

  Kızılay maden suyunda zehir

  Kızılay maden suyunda zehir çıktı. Sağlığımızla oynayanlar yargılansın! Kızılay ile ilgili skandallar bitmiyor! Sorumluların yargılanmasını ve cezalandırılmasını talep ediyorum. Birgün Gazetesi, Migros’un 2019’da Kızılay maden […]


 • Emekli Aylıkları

  Emekli Aylıkları

  Emekli Aylıkları Üzerine Bilgi Notları…1️⃣Emekli aylıkları yasayla artırılır. Yetki TBMM’dir. Bu 1.2️⃣En düşük emekli aylığı 7.500 olmuyor. Eğer yasa çıkarsa 7.500 TL’den düşük aylıklar Hazine […]


 • “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  “Adalet” diye gelenlerin ülkeyi getirdiği nokta

  Trabzon’da öğretmenlik yapan  R.G.S, 2005 yılında Başbakanlık tarafından “Yılın Öğretmeni” seçildi. 19 yıl “sahte diploma” ile öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı. Suçunu itiraf etti. Yargı beraat […]


 • İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  İNSAN ÖMRÜNÜ TÜKETEN SİYASET

  Demokrasinin özde, dolaysız değil sözde yaşanır bir hale geldiğini görmek? Heyecan, sevinç, umutlar, yaşanası tüm güzellikler, huzur ve mutluluklar özgürlük hepsi unutulan bir zamanın içinde […]


 • Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  Ukraynalı kadınlara Avrupa’da fuhuş tuzağı

  GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN(SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ) UKRAYNALI KADINLAR AVRUPA’DA FUHŞA ZORLANIYORMUŞ AB ülkelerinde internette ‘Ukrayna mülteci pornosu’ aramalarında patlama yaşanmaktaymış (1 )  Savaş’tan kaçan […]


 • Üreticiyi teşvik edeceklerini tehdit ediyorlar

  Üreticiyi teşvik edeceklerini tehdit ediyorlar

  VEKİL YOKUŞ: İTİRAF ETTİLER ÇİFTÇİYİ TEŞVİK EDECEKLERİNE TEHDİT EDİYORLAR! İYİ Parti Konya Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonu üyesi Fahrettin Yokuş, 20 Mart günü […]


 • Rusya iç turizme yöneliyor…

  Rusya iç turizme yöneliyor…

  Ukrayna savaşı nedeni ile sıkıntılı günler yaşayan Rusya iç turizmi canlandırmak için çeşitli önlemler almaya başladı. Hedef belli: Milli gelir dışa gitmesin. Ancak alınan bu […]


 • Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

  Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

  Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır. Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştir