1919-1920-1921 YILLARI MİNİ VATAN HAİNLERİ ANSİKLOPEDİSİ

1919-1920-1921 YILLARI MİNİ VATAN HAİNLERİ ANSİKLOPEDİSİ - Cami2

1919-1920-1921 YILLARI MİNİ VATAN HAİNLERİ ANSİKLOPEDİSİ

KERİM ÖZBEKLER
GAZETECİ-YAZAR-ŞAİR

VAHDETTİN
(Osmanlı Padişahı)
İngiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam
Sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ümidimi Allah’tan sonra
İngiltere’ye bağladım.

VAHDETTİN
(Osmanlı Padişahı)
Sultan Vahdettin, İngilizlerin Osmanlı topraklarında idareyi mümkün
olduğu kadar süratle ellerine almasını istiyor. 1919
* İngiliz Karadeniz Ordu Komutanı General Milne’nin Londra’ya İngiliz
Genelkurmayı’na yazdığı rapor’dan
Sadrazam Damat Ferit , Paşa İngiliz Amiral Calthorpe’e
Padişah ve benim yegane ümidimiz, Allah’tan sonra İngiltere’dir.

Sadrazam Tevfik Paşa:
Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak Osmanlı
Devleti’nin İngiltere’ye bağlılığının sağlanmasını istedi. Yüksek
Komiser Amiral Calt Horpe’un raporundan. 06.06.1919

Ankara Serv antlaşmasını kabul etmelidir. 04.11.1920, A.İzzet Paşa
kuruluna verdiği talimattan.

Anadolu’yu boşaltmaları karşılığında, Trakya Yunanlılara
bırakılabilir.
19.09.1921, Bakanlar Kurulu

Sadrazam Salih Paşa:
İngiltere’ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir.
20.08.1921

Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa:
Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve geniş bir halk kitlesi
adına katiyet ve ciddiyetle temin ederim ki, umumun arzusu İngiltere
tarafından idare edilmektir.
16.12.1918, İngiliz Ordu Komutanı General Milne’ye..

Hariciye Nazırı Sefa Bey:
Osmanlı Hükümeti Ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor.
29.01.1921, İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’a..

Adliye Nazırı (Medrese çıkışlı) Ali Rüştü:
“General Paraskevopulos’un ordusu, şimdi sürat ve şiddetle harekata
devam eyleyecek olursa, birkaç haftada Ankara önlerinde bulunacaktır.
Yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! Yunan ordusunun ilerlemesi
hükümetimizin programına uygundur. Bu ordu bizim ordumuzdur!” –
12.07.1920

Nazır Rıza Tevfik:
“Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa medeniyeti Anadolu’yu bu zararlı
haşereden temizleyecektir. Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil eden
İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır.” – 1920

İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar
Sait Molla :

İngiltere Osmanlı Devleti’nin yönetimine el koyarsa, saltanat ve
hilafetin İngilizler elinde bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan
Müslümanlarının da İngiltere’yle dost olmanın gereğine inanacakları
aşikardır.

Okumaya devam et  DUYURU : TUNCELİ – OVACIK’LI YURTSEVERLERDEN MEKTUP VAR /// SEYİT RIZA HAİN, DİYAP AĞA KAHRAMANDIR /// BÖYLE BİLİNSİN İSTİYORUZ

İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye Nezareti Müsteşarı ve yazar
Sait Molla :

“İngiliz mandası istediğinizi bütün itilaf temsilcilerine, hükümete ve
gazetelere bildiriniz..”
23.05.1919, Belediyelere genelgeden..
“Anadolu’daki Milliyetçi hareket boşa gitmeye mahkumdur…” –
01.05.1920

Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri Asya’nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim.” 06.02.1921

Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Bu ülkedeki yabancı askerler, Teşkilat-i Milliye’den bin kere daha
iyidir.”
– 23.04.1920
“Ankara’dakiler Kars’ı almışlar. Demek ki işlemediğimiz bir hata
kalmıştı. Ermenistan’a taarruz ile onu da tamamladık… Ankara yâranı
nihayet meramlarına erdiler. Ermenistan’a yürüdüler. Kars’ı işgal
ettiler.” 11.11.1920

Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Ankara’dakilerin Yunanlılara hala meydan okumalarına çılgınlıktan
başka bir sıfat verilemez. Yunanlılarla aramızda akılca da, ilimce de,
kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken onlarla
muhabereye girişilemez.” 07.08.1920

Yazar Refik Halit Karay:
Anadolu’da bir patırtı, bir gürültü, kongreler, beyannameler falan,
sanki bir şey yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı? Hangi
teşkilatın, hangi kuvvetin var? Bu ne hayal. Kuzum Mustafa, sen
delimisin?
1919

Yazar Refi Cevat Ulunay:
“Türkler kendi güçleri ile adam olamaz. İngilizler elimizden tutup
bizi kurtaracak.” – 21.05.1919
İstiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir.” 31.08.1919

Yazar Refi Cevat Ulunay:
“Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne
zaman anlaşılacak?” – 23.03.1920
Anadolu’daki Milliyetçi hareketi yok etmek, millet için var olma
meselesidir… O alçaklara karşı çıkanlar, islama, halifeye,
padişahımıza unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır.- 04.04.1920

Yazar Refi Cevat Ulunay:
“Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal kuvvetleri denen çapulcuları
tamamen tepeleyecektir.” – 08.09.1920
“Anadolu ile değil, Yunanistan ile anlaşmalıyız.” – 15.10.1920

Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa:
“Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz.
Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir.”- 3.08.1919

Okumaya devam et  Çiçek: Vatan haini ilan edilebiliriz

Adana Valisi Abdurrahman’ın demeci:
“Ayaklanma için sebep yoktur. Fransızlar bizim iyiliğimizi
istiyorlar.” – 05.11.1920

İzmir Valisi Kambur İzzettin’in genelgesinden:
“Yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve saygı ile karşılanması….” –
26.05.1919

Anzavur Ahmet (Kuva-i Muhammediye Birlikleri Komutanı):
Göğsümde iman, başımda kuran ve elimde padişah fermanı olarak
geliyorum. Başta Kemal olmak üzere Kuva-i Milliyeci subayların hepsini
keseceğim, Kemal’in kafasını padişaha götüreceğim.1.10.1919

Padişah tarafından paşalık verilen ve İzmit Mutasarrıflığına getirilen
Anzavur Ahmet:

Padişah Yunanlılarla harp edilmesine razı değildir. Yunanlılar bizim
dostumuzdur. Padişahın emir ve rızası hilafına olarak, onlara silah
çekmek küfürdür, isyandır.” – 1920

Anadolu Cemiyeti’nin İstanbul’daki Yunan Başkomiserliğine önerisi:
Amaç Ankara hükümetine karşı, Yunanistan’ın yardımıyla, Sultan’ın ve
Yunanistan’ın himayesi altında bir Batı Anadolu devletinin
kurulmasıdır… Kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu Mustafa
Kemal’in elinden kurtarılacak. Bunun için kurulacak gönüllü Anadolu
ordusunun talim ve silahlarından Yunan başkomutanı sorumlu olacak, bir
miktar yunan subayının bu orduya katılması sağlanacak… Yunanistan,
masraflarını karşılamak üzere cemiyete 100.000 Lira verecek.”
– 9.12.1921 (Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada
Şeyhülislam Mustafa Sabri başkanlığı altında idi)

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’ın Fetvası:
Padişahın izni olmadan, yabancı askerlere karşı duranları, asker ve
para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek islamın gereği ve
görevidir. Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler
şehit. 1920
* Şeyhülislamın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla tüm
Anadolu’da atıldı ve işbirlikçi yandaş gazetelerde yayınlandı.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:
“Benim elimden gelse Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da.
Bunların vaktiyle Araplaşmadığına da çok eseflenirim. Arap dili, ne
Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede
üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne sahip olup da
onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi
daha kárlı ve makul olur.

Okumaya devam et  Yüzellilikler

Divitli Eşref Hoca:
İngilizlere meydan okuyoruz.
Bu en büyük küfürdür.” – 1920

Delibaş Mehmet:
“Halifenin müttefiki olan İngilizler Pınarbaşı’na doğru geliyorlar.
Onlarla birlik olup Kuva-i Milliyecileri yeneceğiz”. – 1920
“Kim Kemalci milliyetçilerle birlikte Yunana karşı gelirse şer’an
kafirdir”. 1920

Teal-i İslam* (İslamı Yüceltme) Derneği’nin bildirisi:
“Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. Hiç de zararlı bir topluluk
değildir. Asıl kafası koparılacak mahlukat Ankara’dadır.” 1920
* Teal-i islam, Halifenin Yardımcısı Ulemalar Teşkilatı adıyla da
anılmaktaydı.

Medrese Hocaları Derneği (Cemiyet-i Müderressin):
“Kuva-i milliyeciler kudurmuş haydutlardır.”

Edirne Tem’in gazetesinden:
“Müftü Hilmi Efendi, Selimiye camii’inde hürriyetin ve adaletin saygı
değer temsilcisi olan Venizelos hazretlerinin sağlığı için güzel bir
dua okumuş, ve hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya
katılmışlardır.” 13.08.1920

Konya’nın 27 köyünün eşrafının İngiliz temsilcisine başvurusu:
Kemal elebaşılığındaki Milliyetçileri ezmek için İngiliz hükümetinin
bize yardım elini uzatmasını talep ediyoruz.” 28.10.1920

Milli Mücadelenin başladığı 1919 yılında Milli Mücadeleye karşı çıkan işbirlikçi parti ve cemiyetler:
Bunların tamamı Osmanlıcı, Hilafetçi, Şeriatçı, Kürtçü ve yabancıların mandasını isteyen parti ve cemiyetlerdir.

– Selamet-i Osmaniye Partisi (Şeriatçı, İngiltere’nin kontrolünde)
– Kürdistan Teal-i Cemiyeti (Doğu ve G.Doğu’da Kürdistan kurulması için İngiltere ve ABD tarafından destekleniyordu.)
– Teal-i İslam Cemiyeti (Şeriat isteyenler)
– İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiltere himayesi isteyenler)
– Wilson Prensipleri Cemiyeti (Amerikan Mandası isteyenler)
– Hürriyet ve İtilaf Partisi (Kendilerini Sevr’i savunan liberaller
olarak tanımlamaktadırlar, ancak İngiltere’nin kontrolündedirler,
Milli Kurtuluş Hareketine ve Mustafa Kemal’e en şiddetli tepkiyi bu parti göstermiştir. )
– Mavri Mira Cemiyeti (Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuş olup, Yunan hükümetinin kontrolündeydi. Amacı çeteler kurarak Milli Mücadeleye karşı çıkmak ve Anadolu’daki Yunan Ordusuna yardım etmekti.)

Bu parti ve cemiyetlerin tamamı Sevr anlaşmasından yana Anadolu’nun
işgalini savunmuşlardır. Bunlar tam bir işbirliği halinde Anadolu
Hareketine cephe almışlar, tüm isyanları ve ayaklanmaları da desteklemişlerdir.


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir