FETULLAHIN GÖLGESİNDE YAPILAŞAN*DIŞ TÜRKLER* 27 ŞUBAT TOPLANTISI


Okuma Süresi: 8 Dakika

Habarlar

AZERI SITELERINDEN ALDIGIMIZ HABERLERI AYNEN SIZE ILETIYORUZ:

haberler birinci kisimda Turkiye harflerine kismen adapte edilmisdir, anlasilma kolayligi icin

haberler ikinci kisimda azeri harfleri ile aynen gecilmisdir.

Bu makale daha cok Azeri katilimcilari tanitmaktadir, buna ragmen Amerikadan katilan bir ust kurulusdan ve onun baskanindanda bahis etmektedir. Bu kurulus Toplantiya Fetullaha sempatisi oldugu soylenen 4 Icra kurulu Uyesi ile katilmisdir.

Azerbaycanli kardeslerimizin bu gunlerde en cok ilgilendigi aci bir olay, Hocali soykirimi bu makalenin ozunu temsil etmekde..

Toplantiya Turkiyede icinde veya disinda orgutlenmis  olan Rumeli, Balkan, Avrasya veya orta asya Turklerine aid olan derneklerin temsilcileride problemlerini soze getirmeleri icin davet edilmis ve davetli olarak katilmisdir.

Turkiye icinde veya disinda orgutlenmis ADD (Ataturkcu Dusunce Dernekleri) veya Diger  Milliyetci

ve/veya laik Turkiyeyi on plana alan  guruplara davetiye gitmedigi gibi bir  katilimda  olmamisdir.

Bilgilerinize

Dr. Erdal Sener, Co-Chairman , Turkish Forum Editorial Board

————————————————————————————————————————-

AZERBAYCAN NÜMAYENDE HEYETİ TÜRKİYE HÖKUMETİNİN NEZDİNDE HARİCDE YAŞAYAN TÜRKLERLE İŞ ÜZRE BAŞ İDARENİN YARADILMASI İLE ELAQEDAR KEÇİRİLEN TEDBİRDE İŞTİRAK EDİB

Fevralın 27-da İstanbulda “Cavahir” otelinda Türkiya Hökumatinin Haricda yaşayan türklarla iş üzra Baş idarasinin yaradılması ila alakadar toplantı keçirilib. Dövlat naziri Faruk Çelikin taşkilatçılığı ila keçirilan tadbira ABŞ-dan Avstraliyaya kadar bütün dünyada yaşayan türk icmaları ila yanaşı Türkiyadaki Qafkaz, Balkan darnaklarinin tamsilçilari da katılıblar. Toplantıda Azarbaycandan Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi masalalar şöbasinin müdiri Eli Hasanov, Diasporla İş üzra Dövlat Komitasinin sadri Nazim İbrahimov, Türkdilli Dövlatlarin Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Hasanov va Diasporla İş üzra Dövlat Komitasinin amakdaşlarından ibarat nümayanda heyati iştirak edib. Tadbira hamçinin Avropa Azarbaycanlıları Konkresinin prezidenti Başar Kömür, Avropa Azarbaycanlıları Konkresinin fahri prezidenti Natik Ağamirov, Benilüks Azarbaycanlıları Konkresinin fahri prezidenti Sahil Qasımov, Ukrayna Azarbaycanlıları Konkresinin sadri Akif Gülmammadov, Belarus Azarbaycanlıları Konkresinin sadri Natik Bağırov va digar Azarbaycan diaspor taşkilatlarının rahbarlari da katılıb.

Türkiyanin baş naziri Racab Tayyib Erdoğanın da iştirak etdiyi toplantıda bu idaranin yaradılması hakkında hazırlanmış kanun layihasinin mahiyyati barada malumat verilib, müzakiralar naticasinda diaspor nümayandalarinin da ray va takliflari öyranilib.

Azarbaycan nümayanda heyati adından tadbirda çıhış edan Diasporla İş üzra Dövlat Komitasinin sadri Nazim İbrahimov Azarbaycan Respublikası Prezidentinin salamlarını toplantı iştirakçılarına çatdırıb. N. İbrahimov Azarbaycan dövlatinin türkdilli halkların diasporları arasında amakdaşlığın inkişafına hüsusi önam verdiyini bildirib. Dövlat Komitasinin sadri 2007-ci ilda Bakı şaharinda Azarbaycan Respublikası Prezidentinin taşabbüsü ila Azarbaycan va türk diaspor taşkilatlarının forumu va Türk dövlat va camiyyatlarinin HI dostluk, kardaşlık va amakdaşlık kurultayının keçirildiyini hatırladıb. N. İbrahimov keyd edib ki, Türkdilli halkların problemlarinin dünya ictimaiyyatina çatdırılması bahımından diasporlar arasında amakdaşlık mühüm ahamiyyat kasb edir.

Tadbirda çıhış edan Türkiya Respublikasının baş naziri Racab Tayyib Erdoğan bütün türkdilli halkların bir-birinin problemlarina, yaşadığı üzüntülara har zaman yüksak hassaslıkla yanaşdığını vurğulayıb. O, Türkdilli ölkalar arasında amakdaşlığın türk halklarının rifahına va tahlükasizliyina hidmat etdiyini vurğulayıb. Baş nazir Hocalı soykırımının 18-ci ildönümün tamam olduğunu hatırladarak keyd edib ki, bu cinayati töradanlar adalat mahkamasi karşısında cavab vermalidir. «Biz katliamları yaşamak istamirik. Lakin, katliamlara maruz kalanlarla onların iztirabını bölüşürük. Eyni zamanda bu katliamları töradanlarin da Avropa İnsan Hakları Mahkamasi va adalat divanı karşısında cavab vermasini istayirik». Türkiyanin baş naziri bela deyib.

Qeyd edak ki, tadbirda çıhış edan Amerika Türk Darnaklari Federasiyasının rahbari (BASKANI)Kaya Boztapa da Hocalı soykırımı hakkında danışıb. O, bu soykırımın insanlığa karşı bir cinayat olduğunu bildirarak, türkdilli halkların diasporlarını Hocalı soykırımı barada hakikatlarin dünya ictimaiyyatina çatdırılmasında faal iştirak etmaya çağırıb.

Hatırladak ki, Türkiya hökumatinin tarkibinda yaradılacak sözügedan baş idara haricda yaşayan türklarin camiyyata intekrasiyası, hükuk va azadlıklarının korunması, milli-manavi dayarlarinin mühafizasi, Türkiya Respublikası ila alakalarinin inkişafı, haricda tahsil alan türk talabalarin problemlarinin halli, türkdilli halklarla alakalarin möhkamlandirilmasi istikamatinda faaliyyat göstaracak. İdaka hamçinin haricdaki türklari ayrıseçkilik, assimilyasiya va bu kimi digar problemlardan korumak maksadi daşıyacak.

———————————————————————————————————————————————————-

IKINCI KISIM

Xəbərlər

AZƏRBAYCAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ TÜRKİYƏ HÖKUMƏTİNİN NƏZDİNDƏ XARİCDƏ YAŞAYAN TÜRKLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ BAŞ İDARƏNİN YARADILMASI İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLƏN TƏDBİRDƏ İŞTİRAK EDİB

Fevralın 27-də İstanbulda “Cəvahir” otelində Türkiyə Hökumətinin Xaricdə yaşayan türklərlə iş üzrə Baş idarəsinin yaradılması ilə əlaqədar toplantı keçirilib. Dövlət naziri Faruk Çelikin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirə ABŞ-dan Avstraliyaya qədər bütün dünyada yaşayan türk icmaları ilə yanaşı Türkiyədəki Qafqaz, Balkan dərnəklərinin təmsilçiləri də qatılıblar. Toplantıda Azərbaycandan Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Türkdilli Dövlətlərin Parlament Assambleyasının baş katibi Ramil Həsənov və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti iştirak edib. Tədbirə həmçinin Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Başar Kömür, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri prezidenti Natiq Ağamirov, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri prezidenti Sahil Qasımov, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Akif Gülməmmədov, Belarus Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Natiq Bağırov və digər Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri də qatılıb.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da iştirak etdiyi toplantıda bu idarənin yaradılması haqqında hazırlanmış qanun layihəsinin mahiyyəti barədə məlumat verilib, müzakirələr nəticəsində diaspor nümayəndələrinin də rəy və təklifləri öyrənilib.
Azərbaycan nümayəndə heyəti adından tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin salamlarını toplantı iştirakçılarına çatdırıb. N. İbrahimov Azərbaycan dövlətinin türkdilli xalqların diasporları arasında əməkdaşlığın inkişafına xüsusi önəm verdiyini bildirib. Dövlət Komitəsinin sədri 2007-ci ildə Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının forumu və Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının keçirildiyini xatırladıb. N. İbrahimov qeyd edib ki, Türkdilli xalqların problemlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından diasporlar arasında əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tədbirdə çıxış edən Türkiyə Respublikasının baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bütün türkdilli xalqların bir-birinin problemlərinə, yaşadığı üzüntülərə hər zaman yüksək həssaslıqla yanaşdığını vurğulayıb. O, Türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın türk xalqlarının rifahına və təhlükəsizliyinə xidmət etdiyini vurğulayıb. Baş nazir Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümün tamam olduğunu xatırladaraq qeyd edib ki, bu cinayəti törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməlidir. «Biz qətliamları yaşamaq istəmirik. Lakin, qətliamlara məruz qalanlarla onların iztirabını bölüşürük. Eyni zamanda bu qətliamları törədənlərin də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və ədalət divanı qarşısında cavab verməsini istəyirik». Türkiyənin baş naziri belə deyib.
Qeyd edək ki, tədbirdə çıxış edən Amerika Türk Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Kaya Boztəpə də Xocalı soyqırımı haqqında danışıb. O, bu soyqırımın insanlığa qarşı bir cinayət olduğunu bildirərək, türkdilli xalqların diasporlarını Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal iştirak etməyə çağırıb.
Xatırladaq ki, Türkiyə hökumətinin tərkibində yaradılacaq sözügedən baş idarə xaricdə yaşayan türklərin cəmiyyətə inteqrasiyası, hüquq və azadlıqlarının qorunması, milli-mənəvi dəyərlərinin mühafizəsi, Türkiyə Respublikası ilə əlaqələrinin inkişafı, xaricdə təhsil alan türk tələbələrin problemlərinin həlli, türkdilli xalqlarla əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. İdaqə həmçinin xaricdəki türkləri ayrıseçkilik, assimilyasiya və bu kimi digər problemlərdən qorumaq məqsədi daşıyacaq.
Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

Son Yazılar

 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 1 Dakika Ermeni Faaliyetleri (26 Eylül 2022) Nikol Paşinyan, 27 Eylül’de anılacak 44 Gün Savaşı’nın ikinci yıl dönümü […]
 • Yunanistan’ın ve Rumların Politik Hüsranı
  Okuma Süresi: 2 Dakika Prof. Dr. Ata Atun Geçtiğimiz hafta içinde toplanan “Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi”, yıllardır Avrupa Birliği’ni, yalan […]
 • Rusya’da seyahat kargaşası…
  Okuma Süresi: 3 Dakika Seferberlik ilan edilen Rusya’da askere alımlar devam ederken, seyahatler konusundaki karmaşa da sürüyor. Rusya’nın bazı bölgelerinde […]
 • Arabistan’ın Rusya Ukrayna arasında arabulucu olması
  Okuma Süresi: 2 Dakika Bülent ESİNOĞLU Avrupa medyasında ve Rus medyasında bir haber dolaşıyor. Siz isterseniz buna dedikodu dolaşıyor diyebilirsiniz. […]
 • FEYM GRUBU BÜLTENİ
  Okuma Süresi: 5 Dakika Ermeni Faaliyetleri (24 Eylül 2022) 1..  ŞEHİT DİPLOMATLAR- Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) çalışanları, 24 Eylül 1981 […]

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1

Turkish Forum, içeriklerin arşivlenmesi, yazarların yazılarının sizlere ulaştırılması için bilgisayar altyapısına yatırım yapmaktadır. Bu hizmetlerimizden memnun iseniz QR kodunu kullanarak bağış yapabilirsiniz.