MAVİ KART HAKKINDAKİ SORUNLAR NELERDİR?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarak bir başka ülke vatandaşı olan mavi kart sahiplerinin sorunlarının tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. - almanya universite egitim


Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarak bir başka ülke vatandaşı olan mavi kart sahiplerinin sorunlarının tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Bu amaçla,

Mavi karttan beklentileriniz nelerdir?
Mavi kartı kullanırken karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
Mavi kart kullanımının size sağlamasını istediğiniz yararlar nelerdir?

Sorularına ilişkin görüşlerinizi aşağıdaki E-Posta adresine iletmeniz rica olunur.

E-Posta: [email protected]

 

MAVİ KART NEDİR?
NELER GETİRMEKTEDİR?

Çifte vatandaşlığı kabul etmeyen (Almanya, İsveç, Norveç, Danimarka) ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ve ülkemizde hak kaybına uğramamaları için, 1996 yılında, 403 Sayılı Vatandaşlık kanunun 20. ve 29. maddeleri 07.06.1995 tarihli 4112 sayılı yasa ile değiştirilmiştir.

Bu yasa ile; Bakanlar Kururlu izni ile vatandaşlıktan çıkıp bir başka ülke vatandaşlığına giren kişilerin, Türkiye’deki bazı haklarının devamına imkan tanınmıştır. Bu haklar; ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konular saklı tutulmuş, yatırım, ticari faaliyet, kiralamanın bu kapsama girdiği çeşitli genelgeler ile ifade edilmiştir.

Son olarak 403 sayılı Vatandaşlık Kanunun 29. Maddesi; 29.06.2004 tarihinde 5203 sayılı yasa ile değiştirilmiştir.

Bu yasanın metni aşağıya çıkartılmıştır.

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun

Kanun No. 5203 Kabul Tarihi : 29.6.2004

MADDE 1. — 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 29. — Bu Kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tâbi tutulur. Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları; Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü ve seçme-seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tâbi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Kanunun 33 ve 35 inci madde hükümleri saklıdır.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5/7/2004

Yukarıda belirtilen yasa metninden anlaşılacağı üzere; Vatandaşlıktan izin ile çıkanlar ve reşit olmayan çocukları,

-Türkiye Cumhuriyeti’nin milli güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla;
-Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü,
-Seçme seçilme,
-Kamu görevlerine girme,
-Muafen araç ve eşya ithal etme dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yaralanırlar, demektir.

Ayrıca konu ile ilgili 2005/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi de aşağıda sunulmuştur. Bu yasa metni ve genelgeler ilgili tüm kamu kurumlarına yeniden gönderilmiştir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.

Devlet Bakanlığı

Genelge

Başbakanlıktan:

Konu : 403 Sayılı Kanunun 29’uncu
Maddesinin Uygulanması.

GENELGE
2005/6

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29’uncu maddesi, 29/6/2004 tarihli ve 5203 sayılı kanunla değiştirilerek, doğumla Türk Vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları lehine önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak; Türk Vatandaşlığından çıkan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında, kurum ve kuruluşların kendi kanunlarındaki yabancılar için getirilmiş olan kısıtlayıcı hükümleri dikkate aldıkları ve bu nedenle mezkûr Kanun’un uygulanmasında çeşitli aksamalar olduğu, yapılan değişikliklerin amacına uygun şekilde uygulamalara yansıtılmadığı anlaşılmaktadır.

Doğumla Türk Vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, 403 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile kendilerine tanınan haklardan yararlanmaları amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bir belge verilmektedir. Kurum ve kuruluşlar kendilerine yapılan müracaatlarda 403 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin uygulanması için söz konusu belge ile birlikte müracaat sahibinin vatandaşı olduğu ülke makamlarınca verilen kimlik belgesi dışında başka bir ispat belgesi talep etmeyeceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren konularda, 403 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi kapsamındaki kişilerle ilgili iş ve işlemlerde kendi özel kanunlarında mevcut yabancılar için getirilmiş kısıtlayıcı hükümler değil, mezkûr Kanunla getirilen özel düzenlemeler dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Yaşadıkları ülkelerde sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak için Türk Vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin, Ülkemiz sınırları içerisinde, kanunda belirtilen haklardan aynen Türk Vatandaşları gibi yararlanmalarını sağlamak amacıyla çıkarılmış bulunan 403 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin, amacı doğrultusunda uygulanması ve bu kanun kapsamındaki kişilerin mağdur edilmemeleri için gereken önlemler süratle alınacaktır.

20/01/1998 tarihli 1998/4 ve 20/10/1998 tarihli 1998/26 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Okumaya devam et  Türkkaya Ataöv’ün kaleminden Şükrü Server Aya

Comments

“MAVİ KART HAKKINDAKİ SORUNLAR NELERDİR?” için 2 yanıt

 1. Sadriye Vardar avatarı
  Sadriye Vardar

  Mavi kart sahibiyim 1o yıldır Türkiyede yaşıyorum siroz (son devre)hastasıyım acil karaciğer nakli olmam gerekiyor.Bağış için acil listesine gimek için hastahane müraacat etti Türk vatandaşlığından çıktığım için beni listeye almıyorlar nerede kaldı vatandaşlık haklarından yararlanmak.Ülkeme döviz kazandırmak aylığımı burda ülkemde harcamak suç mu?

 2. Yüksel Stein avatarı
  Yüksel Stein

  Mavi kartım var,Türkiye,de parti üyesi olabilirmiyim?
  Seçme ve şeçilme hakkım varmı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir