DENKTAŞ’A SUİKAST-I

Kıbrıs tarihi ve özellikle de “Kıbrıs Türk Tarihi”, akademik bilim dalım olmasa da benim çok sevdiğim bir ilgi alanım. Yıllardır bu konuda yazılmış Türkçe ve İngilizce kitapların neredeyse tümünü okudum. Bulabildiğim ve ulaşabildiğim tüm belgeleri de ne kadar can sıkıcı olsalar da bıkmadan ve usanmadan sabırla okuyup inceledim. Yaşadıklarımı ve dağarcığımdaki belgelere dayalı bilgileri de akademik disiplinimle harmanlayarak bu konuda “Uzmanlaşmayı” hedefledim. - rauf denktas1

Kıbrıs tarihi ve özellikle de “Kıbrıs Türk Tarihi”, akademik bilim dalım olmasa da benim çok sevdiğim bir ilgi alanım. Yıllardır bu konuda yazılmış Türkçe ve İngilizce kitapların neredeyse tümünü okudum. Bulabildiğim ve ulaşabildiğim tüm belgeleri de ne kadar can sıkıcı olsalar da bıkmadan ve usanmadan sabırla okuyup inceledim. Yaşadıklarımı ve dağarcığımdaki belgelere dayalı bilgileri de akademik disiplinimle harmanlayarak bu konuda “Uzmanlaşmayı” hedefledim.

Son okuduğum bir kitapta çok ilginç ve belgelere dayalı bilgilere rastladım. Kitabın adını ve yazarını bu yazının 2.ci bölümünü oluşturacak yarınki yazımın sonunda belirteceğim. Söz konusu kitabın 146.cı sayfasının 2.ci paragrafı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’a yapılmak istenen bir suikast planı ile başlıyor ve aşağıdaki düzende akıcı bir şekilde devam ederek birçok perde arkası bilgileri veriyor.

 

DENKTAŞ’A SUİKAST

14 Aralık 2001 tarihinde, İNAF (Uluslararası İlişkiler Ajansı)’nın servise koyduğu haberde, Denktaş’a yönelik su­ikast girişimi açıklanıyordu. İNAF’ın haberine göre:

İki yıl önce (1999) Yunanlı bir armatör, Denktaş’ı ka­çırmak ya da öldürmek karşılığında bir grup emekli Yunan komando subayına 2 milyon dolar önermişti. Bir Yunan ge­misinden lastik botla KKTC’ye sızmaya çalışan 4 Yunanlı subay, Türk Güvenlik Kuvvetleri tarafından açılan ateş üze­rine geri dönmek zorunda kalmıştı.

Suikastı gerçekleştirecek Yunanlı emekli komando subay­larına 2 milyon dolar ödeyecek olan kişi, Kıbrıs’tan güve­nilir kaynaklardan gelen bilgiye göre, Yunanlı armatör Kos­ta Karras.

O tarihte Denktaş’ın malikânesi deniz kenarındadır. Girne’nin batısında Karaoğlanoğlu’na yakın askeri bölge sını­rında bulunan malikâneye denizden baskın yapılarak eylem gerçekleştirilecektir. Önceden sızan bilgiler sonucu tedbir alındığı için, başarılı olamayan tertibe karışan suikast timi­nin isimleri daha sonra saptanır.

Suikasti sipariş eden, Yunanlı armatör Kosta Karras’tır.

 

DENKTAŞ ÖLMEDEN SORUN ÇÖZÜLMEZ

ABD Başkanı’nın Kıbrıs Özel Temsilcisi Richard Holbrooke’un ağzından çıkan bir söz, bu tertibin arkasındaki gücün kimliğini ortaya çıkarıyor. Diplomatların bulunduğu bir toplantıda söylenen şu sözler son derece önemli: “Denktaş öbür dünyaya gitmeden Kıbrıs sorunu çözülmez.

Holbrooke, halen ABD’nin BM Daimi Temsilcisi. Kıb­rıs’la ilgisi eskilere dayanıyor. ABD’nin Kıbrıs’taki ajan fa­aliyetlerini örgütleyen Fulbright Komisyonları’nın çalışmala­rını yönetti. 1997-98 yıllarında ABD Başkanı’nın Kıbrıs Özel Temsilciliği’ni yaptı.

Denktaş’a yönelik suikast tertibi bu olayla sınırlı değil.

60’lı yıllarda New York’ta, 70’li yıllarda Londra’da, 80’li yıllarda Varşova’da suikast girişimleri yaşandı. Başarısız gi­rişimlerin dışında defalarca uygulamaya konulamayan plan­lar, hazırlıklar yapıldığı biliniyor.

Bu da o başarısız ya da yarım kalan girişimlerden biri. Ama suikastın finansörü Karras’ın Türkiye bağlantıları var.

MİSYONERLİĞİN KORUYUCULARI

Kosta Karras’ın Türkiye’deki en önemli ilişkisi Rahmi Koç. Koç ve Karras, yıllardır birçok uluslararası toplantıyı birlikte örgütlüyor. En son 19-20 Aralık 2001 tarihlerinde Brüksel’de yapılan ve Fener Rum Papazı Dimitri Bartholomeos’un konuşmacı olduğu, “Allah’ın Uluslararası Barışı” toplantısı da bunlardan biri. Bartholomeos, Brüksel’e Rah­mi Koç’un özel uçağıyla gitti.

Bartholomeos ve Koç, 20 Eylül 1997’de Trabzon’da ya­pılan, “Din ve Çevre” konulu toplantıya, Karras’ın Yunan bandıralı “Eleftherios Venizelos” gemisiyle gittiler. Fener Rum Patrikhanesi’nin düzenlediği toplantının Onursal Komite’si şu isimlerden oluşuyordu:

Rahmi Koç, Bartholomeos, Ağa Han, Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn, Dünya Yahudi Kongresi Başka­nı Dr. Arthur Hertzberg, ABD eski başkan yardımcısı Al Gore.

Toplantı Koç ve Karras tarafından finanse edilmişti.

SUİKASTIN SPONSORU

Suikast sponsoru olan Karras, “Southeast European Cooperative Initiative-SECI (Güneydoğu Avrupa Uzlaşma Gru­bu)” merkezinin kurucularından. SECI’nin koordinatörü Erhard Busek.

SECI, 27 Eylül 2000 tarihinde İstanbul Maslak’ta İMKB’de bir toplantı düzenledi. Toplantıya, Balkan ülkeleri­nin tamamından temsilciler katıldı. Almanya, Fransa ve ABD toplantıyı desteklediklerini açıkladılar.

Kosta Karras ve Rahmi Koç toplantının katılımcıları ara­sındaydı.

Yine SECI’nin 5 Aralık 2000 tarihli Zagreb toplantısı tu­tanaklarında, toplantının başkan ve başkan yardımcısı hane­lerinde şunlar yazılı.

“Chairman: Mr. Rahmi Koç

Co-Chair: Mr. Costa Carras.”

TESEV’le John Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişki­ler Bologna Merkezi’nin birlikte düzenlediği forum, 3-4 Mayıs 2001 tarihlerinde yapıldı. Konu, “Türk-Yunan İlişki­leri Temelinde Kıbrıs.”

Kosta Karras ve Rahmi Koç, toplantının konuşmacıları arasındaydı.

Diğer konuşmacılardan bazıları da şunlar.

Şahin Alpay, Cengiz Çandar, Özdem Sanberk.

TESEV Bülteni’nde geniş yer verilen toplantı haberinde şu bilgiler yer alıyor: “… İşadamı Rahmi Koç, Türkiye’nin neden AB üyesi olması gerektiği üzerine görüşlerini belirt­ti.”

“… TESEV direktörü Özdem Sanberk ve Costa Carras’ın konuşmaları üzerine, Yenişafak yazarı Cengiz Çandar ve Atina Üniversitesi öğretim üyesi Theodore Couloumbis yo­rum yaptılar. Her iki konuşmacı da Kıbrıs sorununu vurgu­ladı. Çandar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’deki askeri ve ekonomik varlığını çarpıcı bir biçimde ortaya koydu.”

 

FENER PATRİKHANESİ

Yunanlı armatör Karras’ın annesi İngiliz. Kendisi de İn­giltere’de doğup büyüdü. Oxford ve Harvard üniversitelerin­de okudu. İngiltere ve ABD’de Rum Ortodoks kilise ve va­kıflarında yöneticilik yaptı. “İngiliz Kiliseler Konseyi Trinitarian Doktrin Komisyonu” başkan yardımcısı. “Fener Rum Patrikhanesi’nin Yargıcı (Archon)” unvanına sahip. Archon, Fransızca kökenli bir sözcük. Eski Yunan Şehir Devletleri’nin en yüksek dereceli yargıcına “Archon” deniyor.

Karras, 20 Eylül 1997’de Trabzon’da, 1998’de Patmos’da gerçekleştirilen “Din ve Çevre” konulu toplantıların düzen­leyicisi. Bu toplantıların baş aktörü Fener Rum Papazı Bartholomeos.

Karras’ın Türkiye’deki ilişkileri geniş bir yelpazeye sa­hip. TÜSİAD’dan Sabancı Üniversitesi’ne, Bilderberg’den çevre örgütlerine, TESEV Vakfı’ndan Kıbrıs’la ilgili dernek ve örgütlere kadar uzanıyor.

KARDEŞ ÇEVRE ÖRGÜTLERİ

Karras ve Koç, denizcilikle ilgili alanlarda çalışmayı se­viyorlar.

Karras armatör. Ticari yük gemilerine, turistik gemilere, yatlara, tankerlere sahip. 1974-1985 yılları arasında “”Yunan Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi.” Ayrıca, “Yunan Gemicilik İşbirliği Komitesi Başkan Yardımcısı.”

Karras’la Koç’un aynı adla kurulmuş deniz çevre örgüt­leri var.

Karras’ınkiler, HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association)-Hellen Deniz Temiz. Kuruluş tarihi 1982.

CYMEPA (Cyprus Marine Environment Protection Association)-Kıbrıs Deniz Temiz. Kuruluş tarihi 1993.

Koç’unki, TURMEPA (Turkish Marine Environment Pro­tection Association)-Türkiye Deniz Temiz. Kurulması, 1993’te Türk-Yunan İş Konseyi toplantısında kararlaştırıldı. Kuruluş tarihi 1994.

 

Akdeniz ve Ege Denizi’nde temizlik yapmak, denizleri korumak gibi ortak projelerden söz ediyorlar. Ege ve Bo­ğazlar konusunda politika geliştirmeyi ihmal etmiyorlar. Ör­neğin Koç, Çanakkale ve İstanbul boğazlan için uluslarara­sı bir yönetim-denetim mekanizması kurulmasını önerdi.

Bu yazının 2.ci ve son bölümü yarın yayınlanacaktır…..

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Doğduğum köyün adı Ocak. Soyadım da buradan geliyor. Onun için “ocak” sözcüğü ve kökeni benim ilgi alanım. Bu nedenle yerdeşim…

 2. KUR’AN yakma, Peygambere hakaret! Suç Kimin?! Kendini-sınırını bilmez bir akılsız yobazın KUR’AN yakma eylemi; inanılan değerlere hakaret, aşağılama evet kötü,…

 3. Artık zenginler Trump veya temsilcisi Macron gibi parti başkanlığı ordan zıpp ülke yönetiminde.. çağımız iklim gibi kuralsızlıklara anomik çeşitliliği var…

 4. İki dil öğrenen insanların ileri yaşlarında bilişsel gerileme veya demans geliştirmesini geciktirici etkisi vardır.ayrıca ağır sanayi kurulurken Rusların çok yardımı…

 • TÜRKLER İNANÇLARINI TEKRAR SORGULAMALI VE ASLINA ( Alevi-Bektaşiliğe) DÖNMELİDİR. Sefa Yürükel

  TÜRKLER İNANÇLARINI TEKRAR SORGULAMALI VE ASLINA ( Alevi-Bektaşiliğe) DÖNMELİDİR. Sefa Yürükel

  Tarihsel verilere göre Türkler, arapların kendilerine yaptığı tüm soykırımlara rağmen 300 yıl boyunca zorla İslam dinine geçmeye karşı direnmiş, geçerkende  İslam içinde kendine has bir yol bulmuştur.  Türklerin kendine has  buldukları yol olan İslam içindeki Bektaşilik-Kızılbaşlık  inancı  ile, ilim ve irfanı birlikte yakalamış  ve Anadolu’nun  Türkmen ahalisi  Yavuz’a kadar bu […]


 • ‘KÜRT SORUNU’ YAVUZ’UN TÜRK DÜŞMANLIĞININ DEVAMIDIR’. SEFA YÜRÜKEL

  ‘KÜRT SORUNU’ YAVUZ’UN TÜRK DÜŞMANLIĞININ DEVAMIDIR’.   SEFA YÜRÜKEL

  SUNİ OLARAK YARATILAN “KÜRT SORUNU” DEDİKLERİ ŞEY: 500 YIL ÖNCE YAVUZ’UN TÜRK DÜŞMANI SİYASETİ VE İSKAN POLİTİKASININ BİR DEVAMIDIR. Sefa Yürükel Bu günlerde Kürt “Kürt Sorunu” diye piyasaya sürülen şey, Yavuz’un 1512 den sonra İran’ın Kirmenşah bölgesinden Anadolu’ya getirttiği ve İran Türkleriyle, Anadolu Türkleri arasına kama gibi sokup , kendi […]


 • Yetersiz beslenirseniz…

  Yetersiz beslenirseniz…

  Doktorlar, insan vücudunun daha fazla demir, çinko, B12 vitamini ve diğer gerekli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyabileceğini ama çoğu zaman insanların bunun farkında olmadığını söylüyor. Örneğin diş etleriniz sık sık kanıyorsa, bu bir diş sorunundan ziyade C vitamini eksikliği olabilir. Zayıf bir beslenme programı uygulamak, kırılgan veya hasarlı tırnaklara bile […]


 • Depreşen hayaller Almanya’yı zorluyor

  Depreşen hayaller Almanya’yı zorluyor

  Bülent ESİNOĞLU Yazımın başlığını, tarih kendini tekrarlıyor mu diye koyacaktım, lakin Alman hayalleri, zihnimi maniple etti. Avrupa ülkelerinin tamamının zaman zaman Rusya topraklarına doğru heveslendiğini, tarih bize söyler. Sanki Batı Avrupa, Rusya tarafına doğru gitmezse, Doğuyu kontrol etmezse, kendini güvende hissetmez. Ukrayna savaşı artık Ukrayna savaşı değildir. Batının Rusya topraklarına […]


 • Güney Azərbaycan siyasi təşkilatlarının Tehrandakı Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə terror aktını pisləyən bəyanatı

  Güney Azərbaycan siyasi təşkilatlarının Tehrandakı Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə terror aktını pisləyən bəyanatı

  Güney Azərbaycan siyasi təşkilatlarının Tehrandakı Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə terror aktını pisləyən bəyanat yayıb Yanvar ayının 7-si cümə günü səhər sübh saatlarında Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə terror aktı törədilməsi və “Orxan Əsgərov”un şəhadəti ilə bağlı şok xəbər Azərbaycan türk millətini dərindən sarsıtdı. Xarici ölkələrin Tehrandakı səfirliklərinə qarşı terror aktları misilsiz deyil […]Posted

in

by

Tags: