Kategoriler
Türkiye

TurkishForum’dan Kınama!…

Ben; “Mustafa Nevruz SINACI” olarak,

Lions-Rotary-alt ve üst (mason) kuruluşlarına Türk’lerin üye olmasını ve üye sıfatıyla bu “kökü dışarda” beynelminel “SİYOM” organizasyonlarında yer almalarını “ATATÜRK” ve İTTİHAT-TERAKKİ’ den dolayı tasvip etmiyorum. Ancak, yaptığım bazı araştırmalar, özellikle “gerçek amaç ve niyetlerini” ustaca
kamufla etmesini çok iyi bilen bu “AYKIRI” yapılarda “ÇOK DEĞERLİ” bazı bilim adamı ve güzidelerin “aldanarak” yer aldıklarını üzüntüyle görüyorum. Hatta MEB’nın Lionslarla yaptığı resmi bir anlaşma da vahim bir gaflet, dalalet ve yanlış yönlendirmeyi gözler önüne seriyor ve maalesef özendiriyor. Bu,
Sayın Yrd. Doç Dr. ORHAN ÇEKİÇ’i mazur gösteren nedenlerden biridir. “ÖZELLİKLE” bir bilim insanının yanında “TURKISH FORUM” varsa, olay bambaşka bir şekil
alır.

ÇÜNKÜ !… TURKISH FORUM: “TÜRK MİLLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA” bütün dünyada tam bir vefakarlık, sağduyu, milli-manevi, kültürel imtizaç ve ilmi formasyonda (bilimsel) mücadele veren en saygın, yetkin, gerçek anlamda ATATÜRK’çü ve “ATATÜRK’ÜN ANLADIĞI-AÇIKLADIĞI, YAŞADIĞI VE YAŞATTIĞI” anlamda
(orijinal-objektif) laik bir kuruluştur.

Bu yüksek inanç ve güvenilirlik nedeniyle “sadece Türklerin yaşadığı ülkeler değil” bütün dünya devletlerince güvenli, istikrarlı, onurlu-sorumlu ve “sürdürülebilir-istikrarlı” bir “DAVA ve MİSYON” sahibi olarak kabul edilmekte ve itibar görmektedir. Bu durum, TURKISH FORUM’a haset, kin ve kıskançlık besleyen dahili bedhahlar (iç düşmanlar ve tefrika unsurları) ve her fırsatta harici bedhahlarca “sataşma” konusu yapılmakta; Milli destek, resmi imkan ve yerli kaynakların bu “MİLLİ İNİSİYATİFE” (Türk aleminin dünyadaki en güçlü sivil toplum kuruluşu ve lobisi) intikali ısrarla önlenmekte ve “tam bir kinaye, kıskançlık ve hasetle” Ermeni, Rum ve Yahudi lobilerine milyar dolarlar tutarında maddi destek verilmekte; Buna mukabil TURKISH FORUM,
hem bu destekten mahrum kılınmakta ve hemde “böyle çok sıradan ve basit iddialarla” kösteklenip yıratılmaya çalışılmaktadır.

KALDI Kİ; Bu güne kadar vaki bu ve benzer “menfur” teşebbüsler, müteşebbislerinin gerçek niyyet ve iğrenç yüzünü ortaya çıkartmaktan da başka bir işe yaramamıştır. Yaramayacaktır da…

TURKISHFORUM;”Dünya Türk Kongresi” uluslararası bir arenada, çok mütevazi ve fakat “çok temiz ve dürüst” kaynak ve imkanlarla “ATATÜRK ilkeleri ve Türk Inkılabı” esaslarına sadık ve samimi bir mücadele vermektedir.

BU NEDENLE: TURKISH FORUM ailesi’nde, camia’sında, yapı ve çatısı altında yer alan her kişi ve kurumlar “kamu vicdanı ATATÜRK olan aziz, necip ve büyük Türk Milleti’nin; En hakiki ve en halis tecelligahlarıdır.

NETİCE:Mensubu olmaktan “çok hususi” bir onur duyduğum, madden ve manet hizmeti “TÜRK ALEMİNE” hizmet telakki ettiğim bu mağrur ve mücella teşkilata, eser-hizmet ve faaliyetleri ile güzide (seçkin) mensupları nezdinde “dil uzatmayı” şiddetle kınıyor ve bu kalkışmaları gaflet ve dalalet telakki ediyorum.
TÜRK-MÜSLÜMAN ve İNSAN OLANLARIN ŞİARI Millete hizmet edenlere sahip çıkmak ve destek olmaktır. Büyük Türk Milleti ve Medeniyetini izmihlale uğratmak için uğraşan tefrika ve fesat-ifsat odaklarına değil!…

Saygılarımla,
Mustafa Nevruz SINACI
Siyaset Bilimci-Hukukçu, Araştırmacı-Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.