Kategori: Prof. Dr. Anıl Çeçen

 • TARİHTE TÜRK – MACAR YAKINLIĞI

  TARİHTE TÜRK – MACAR YAKINLIĞI

  Yazan

  TÜRKİYE  ve  Macaristan  bugünün dünya haritası üzerinde yer almakta olan iki ayrı devlettir Üzerinde kurulu bulundukları  toprakları uluslararası geçerli hukuk kurallarına dayanarak kendi ülkeleri olarak […]

 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Yazan

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]

 • HEM HERŞEY DEĞİŞECEK HEM DE TÜRKİYE DEĞİŞMEYECEK

  HEM HERŞEY DEĞİŞECEK HEM DE TÜRKİYE DEĞİŞMEYECEK

  Yazan

  Geçenlerde bir resmi toplantı sonrasında dünyada ve Türkiye’de değişimin , gündeme geldiği  bir aşamada  ,bu konu ile ilgili konuşmalar yapılırken , milliyetçi kuruluşların birisinin başında […]

 • ANKARA KRİTERLERİ

  ANKARA KRİTERLERİ

  Yazan

          ANKARA  , Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin başkenti olarak , devletin bütün kamu kurumlarını ve devlet dairelerinin hepsini bir bütünlük içerisinde , kendi bünyesinde barındıran  önde […]

 • CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 İL VE 1000 İLÇE

  CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 İL VE 1000 İLÇE

  Yazan

      Cumhuriyetin yüzüncü yılında , Türkiye cumhuriyeti genel seçimlerini yenilerken , gelecek  yüz birinci yılda da yerel seçimlerini tamamlayacaktır . İki seçim arasında yüzüncü […]

 • YANLIŞ STRATEJİLER İLE SEÇİMLER KAZANILAMAZ

  YANLIŞ STRATEJİLER İLE SEÇİMLER KAZANILAMAZ

  Yazan

  Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde yaşanmakta olan yoğun siyasal trafiğin yanı sıra bir de  genel seçimler ile uğraşmak zorunda kalmıştır  . İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla […]

 • SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN EKSENİNİ BOZUYOR

  SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN EKSENİNİ BOZUYOR

  Yazan

  Türkiye son derece bir hızlı  bir atmosferde pupa yelken genel seçimlere doğru sürüklenirken  ortaya çıkan siyasal olayların ve bunlara bağlı olarak gündeme gelen gelişmelerin ne […]

 • TÜRKİYE VE ILIMLI İSLAM

  TÜRKİYE VE ILIMLI İSLAM

  Yazan

  Türkiye Cumhuriyeti laik ve çağdaş bir ulus devlet olarak , ılımlı İslam anlayışını savunan  ve dinsel bir gelenekten gelen Müslüman demokrat bir siyasal  parti  tarafından  […]

 • KEMALİZM‘İN SOL İLE SINAVI

  KEMALİZM‘İN SOL İLE SINAVI

  Yazan

  Türkiye Cumhuriyeti   üç dünya arasında kurulmuş bir merkezi devlettir .Avrupa’nın yanında  , Avrupa modeline yakın bir devlet kurulmuştur ama batı tipi liberalizm kabül edilmeyerek […]

 • CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR

  CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR

  Yazan

  Yirminci yüzyılın ikinci yarısına doğru Türkiye bir askeri müdahale ile karşılaşınca ,Millet Meclisi yerine bir kurucu meclis kurulmuş ve ülkenin önde gelen bilim adamları ve […]

 • TÜRKİYE‘DE YÖN HAREKETİ

  TÜRKİYE‘DE YÖN HAREKETİ

  Yazan

  Türkiye Cumhuriyetinin yüz yıllık yaşamı boyunca her alanda farklı görüşler ortaya çıkmış  ve bunlar zaman içerisinde düşünce hareketlerine dönüşünce ,siyasi ve edebi akımlar ülkenin  düşünsel […]

 • TÜRKİYE‘NİN YENİ YÖNÜ   MERKEZİ YÜKSELİŞ

  TÜRKİYE‘NİN YENİ YÖNÜ   MERKEZİ YÜKSELİŞ

  Yazan

  Dünya uzayda gidip gelen bir yerküre olarak evrenin başından bu yana var olmuş ve her dönemde uzaysal boyutlar doğrultusunda hareket ederek hem biçim değiştirmiş, hem […]

 • ULUSAL KADRO HAREKETİ

  ULUSAL KADRO HAREKETİ

  Yazan

     Bir kamu hizmetinde ya da herhangi bir  işin görülmesi sırasında , veya gerekli görülen bir toplumsal misyonun çalışma düzeni ya da yapılması aşamasında ,bu doğrultuda […]

 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALKEVLERİ

  CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALKEVLERİ

  Yazan

  Halkevleri Türkiye Cumhuriyetinin kamu kurumları içinde en özgün ve çağdaş örgütlerden birisidir. Yirminci yüzyılın başlarında kurulmuş olan  Türkiye Cumhuriyeti geleceğe dönük yapılanma içerisine girdiği bir […]

 • TÜRKİYE‘DE MÜBADELE

  TÜRKİYE‘DE MÜBADELE

  Yazan

  TÜRKİYE‘DE MÜBADELE  MÜBADİLLER İLE ULUS DEVLET — SIĞINMACILAR İLE FEDERASYON Bir uluslararası hukuk kurumu olarak mübadele  olgusu dünya tarihi içinde ele alınarak incelendiği zaman, bugünün […]

 • MÜBADELE VE ULUS DEVLETLER

  MÜBADELE VE ULUS DEVLETLER

  Yazan

  Ulus devletler tarih sahnesine çıkarken  ülke boyutlarını ve toplumsal tabanın alt kimlikli dayanak noktalarını belirleyerek, dünya haritası üzerindeki yerlerini belirlemektedirler .İnsanlığın dünya haritası üzerindeki dağılımları […]

 • ALMANYA‘NIN HATASINI TÜRKİYE TEKRARLAMAMALI

  ALMANYA‘NIN HATASINI TÜRKİYE TEKRARLAMAMALI

  Yazan

  Rusya devlet başkanı Putin’in Rus ordularını Ukrayna  sınırlarına doğru sürmesi ile birlikte ,üçüncü dünya savaşı resmen başlama noktasına gelmiştir . Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında içine […]

 • KAPANMAYAN PARANTEZ HALKEVLERİ

  KAPANMAYAN PARANTEZ HALKEVLERİ

  Yazan

  Türkiye Cumhuriyeti kurulurken , dünyanın tam ortasında böyle bir ulus devlet yapılanmasına bir çok emperyalist merkez karşı çıkmıştır .Geleceğin dünyası için kendi plan ve projeleri […]