Prof. Dr. Anıl Çeçen

Hukuk profesörü, akademisyen, fikir adamı, yazar, gazeteci, STK yöneticisi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) kurucuları ve genel başkanlarından. 24 Mayıs 1948, Ankara doğumlu. Anıttepe İlkokulu (1958), Ankara TED Koleji (1966) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1970) mezunu. 1971’de avukatlık stajını tamamlayarak Türkiye ve Ortadoğu Enstitüsüne (TODAİE) asistan oldu.

I2 Mart döneminde o dönemin hükümeti tarafından hazırlanan İdari Reform komisyonunda merkezi idare sekreterliği görevinde bulundu. I990 yılı sonrasında 2013 yılına kadar  TODAİE yönetim kurulunda üniversite temsilcisi olarak görev yaptı. Üniversite dergilerinde çeşitli bilimsel araştırmaları yayınlandı.

Üniversite öğrenciliği yıllarından başlayarak Ulus, Barış, Halkçı, Yenigün, Güneş ve Ayyıldız gazetelerinde araştırmacı ve köşe yazarı olarak çalıştı. 1970-1978 arasında arkadaşlarıyla birlikte Kemalist ideolojinin  aylık “Adım” dergisini çıkardı. Sonraki yıllarda ise “Halkevleri” dergisini yayımladı, derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

1972 yılında  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine asistan olarak geçti, öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Aynı yerde 1978 yılında Genel Kamu Hukuku alanında doktorasını tamamladı.  Doçentliğe yükseldiği 1984’te üniversitedeki görevinden ayrılarak serbest avukatlığa başladı.

Bu dönemde 1972-1978 yılları arasında  Halkevleri Atatürk Enstitüsü Genel Sekreterliği  görevini üstlendi. 1974-1978 arasında Halkevleri Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1972-1978 arasında Halkevleri Atatürk Enstitüsü Genel Sekreterliğini, 1975-1977 yıllarında Halkevleri 2. Başkanlığını, 1974-1978 arasında UNESCO Eğitim Komitesi sekreterliğini, 1976-1986 yılları arasında Sanat Kurumu Başkanlığını yürüttü. Bu kurumun başkanı olarak  başkentte önemli kültürel etkinlikleri yerine getirdi.

1990 yılında arkadaşları ile beraber Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurdu ve önce kurucu genel sekreter, daha sonra da genel başkan yardımcısı olarak on yılı aşkın bir süre bu derneğin yönetiminde bulundu ve yurt düzeyinde örgütlenmesinde fiilen görev yaptı .Son yıllara kadar derneğin üst düzey yönetiminde etkin çalışmalarda bulundu .

1980’li yıllarda üniversitelerde  YÖK düzenine  geçilirken üniversiteden ayrılmak zorunda kalmıştı.1985 yılında dışarıdan sınava girerek  Genel Kamu Hukuku alanında doçentlik unvanını kazandı. On yıllık avukatlık döneminden sonra 1990 yılı başında Danıştay kararı ile  üniversiteye dönerek  Genel Kamu Hukuku  dalında Profesör oldu. Bu yıldan sonra yoğun öğretim programları yürüterek, üniversitede Genel Kamu Hukuku ,İnsan Hakları, Siyaset Bilimi, Devlet ve Jeopolitik, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet tarihi  alanlarında  çeyrek yüzyıla yaklaşan  bir süreçte dersler verdi . Ankara Hukuk Fakültesinin yanı sıra  on yıla yakın bir süre  Gazi Üniversitesi Hukuku Fakültesinde de Genel Kamu Hukuku dersleri  verdi .

1992-1996 yılları arasında  Kültür Bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı. Aynı süre içinde Birleşmiş Milletlere bağlı olan  WIPO isimli  uluslararası düşünce hakları kurumunda  Türkiye delegesi olarak görev yaptı. Uluslararası alanda telif haklarının geliştirilmesi ile ilgili çeşitli toplantılarda Türkiye’yi temsil etti .

1997-2000 yılları arasında  Başbakanlık çatısı altında İnsan haklarından sorumlu devlet bakanlığı danışmanı olarak görev yaptı .İnsan hakları yüksek kurulunun oluşumunda ve Başbakanlık çatısı altında insan hakları ile ilgili birimlerin  kurulmasında çeşitli görevler yaptı. Türkiye’nin insan hakları sorunlarının çözümü doğrultusunda çeşitli raporlar ve tasarılar hazırladı. Uluslararası insan hakları konferanslarında Türkiye Cumhuriyetini delege olarak temsil etti.

1990 yılında bir grup Türkoloji ve Hungaroloji uzmanı  ile birlikte Türk-Macar Dostluk Derneği’ni kurdu. Yirmi yılı aşkın bir süredir bu derneğin başkanı olarak Türkoloji’nin halen merkezi konumundaki Macaristan ile Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli  ortak çalışmalarda bulundu.

Prof. Dr. Anıl Çeçen, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku anabilim dalı başkanı ve gene aynı fakültenin  Kamu Hukuku bölümü başkanı olarak  görev yapmakta; lisans eğitimi çalışmalarının yanı sıra geleceğin öğretim üyelerini yetiştirebilme doğrultusunda lisansüstü çalışmalara da ağırlık vermektedir .

2000’li yıllarda  başkent Ankara’da  Türkiye’nin ilk ulusal düşünce kuruluşu olan Avrasya Stratejik  Araştırmalar Kurumunun kurucusu oldu ve beş yıl süre ile bu kurumun yönetiminde görev aldı. Aynı kuruluşun çıkardığı Avrasya Dosyası dergisinin yazı kurulu üyeliğinin yanında Türk Hukuk Kurumu, Sanat Kurumu, Türk Devrim Kurumu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Halkevleri, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) 25 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Anıl Çeçen’in hukuk, siyasal bilgiler, siyaset bilimi, jeopolitik ve stratejik konularda ile kültürel konularda Adım (1960-70), Halkevleri (1971-78), Ulus (1969), Barış (1971), Yeni Ulus (1972), Yeni Halkçı (1973), Akis (1986), Yenigün, Güneş (1988-89), Ayyıldız, Sosyal Demokrat (1990), Avrasya Dosyası,  Stratejik Analiz , Jeopolitik, 2023, Müdafai  Hukuk, Düşün Yazıları, Yankı  gibi aylık dergilerde düzenli olarak  üç yüzden fazla makalesi  yayımlandı.  Ayrıca haftalık yayınlanan ULUS  gazetesinde beş yıl süre ile  siyasal konularda makaleler yayımladı. Halen kemalistyaklasim.info isimli  internet sitesinde beş yüzü aşkın makalesi yayınlanmaktadır. Genel Kamu Hukuku, siyaset bilimi , Atatürk,cumhuriyet tarihi ,jeopolitik,ve strateji alanlarında   otuza yakın kitabı yayınlanmıştır.

ESERLERİ:

Sendikalizm (1970), Türkiye’de Sendikacılık (1973), Adalet Kavramı (1981), Sosyal Demokrasi (1984), Tarihte Türk Devletleri (1986), Düşünce Hukuku (derleme, 1995), Düşünce Hukuku Fikir ve Sanat Eserleri Mevzuatı Sinema ve Video Eserleri Mevzuatı Sözleşmeler (1995), Atatürk ve Cumhuriyet (1995), Kültür ve Politika (1996), Ulusal Sol (1997), Kemalizm (1998, yeni bas. 2006), Atatürk ve Avrasya (1999), İnsan Hakları Rehberi (1999), Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri (2000), İnsan Hakları (2000), Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti (2001), Çeçenistan Dosyası (2002), Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti (2002), Ulusal Sol (2005), Kıbrıs Çıkmazı (2005), Türkiye ve Avrasya (2006), Türk Devletleri (2006), Türkiye’nin B Planı (2007), Kıbrıs  Çıkmazı (2008), Türkiye’nin Avrupa Macerası (2008), Güncel Kemalizm (2009), ADD’nin Kitabı (2010),  Günümüzde Atatürkçülük (2013), Türkiye’nin  Birliği (2013), Türkiye ve Balkanlar (2015), Kapitokrasi (2015), Türkiye’nin Konumu (2015), Ankara Savunması (2017).

 


 • SAVAŞ İLE BARIŞ ARASINDA
  SAVAŞ İLE BARIŞ ARASINDA

  Rusya’nın en büyük yazarlarından birisi olan Dostoyevski, bugünlerde savaş ve barış süreçleri açısından son derece güncelleşen yeni bir konuma sahip olarak dünya kamuoyunda gündeme gelmektedir. […]

 • HEMŞEHRİ DERNEKLERİYLE ULUSAL KURTULUŞA DOĞRU
  HEMŞEHRİ DERNEKLERİYLE ULUSAL KURTULUŞA DOĞRU

  Dünya çok hızlı bir dönüşüme doğru yönlendirilirken ,önce geçmişten gelen eski yapıların tasfiyesi girişimlerinin gündeme geldiği ve daha sonraki aşamada bunların yıkılmasıyla beraber açılan alanların […]

 • YERELLEŞME VE ÜNİTER DEVLET
  YERELLEŞME VE ÜNİTER DEVLET

  Türkiye  Cumhuriyeti yirmi birinci yüzyılın içine doğru ilerlerken , bütün dünyada yeni bir  çizgide yerelleşme rüzgarları estirilmektedir . Küresel emperyalizmin  bütün dünya kıtalarına egemen olmaya […]

 • TARİHTE TÜRK – MACAR YAKINLIĞI
  TARİHTE TÜRK – MACAR YAKINLIĞI

  TÜRKİYE  ve  Macaristan  bugünün dünya haritası üzerinde yer almakta olan iki ayrı devlettir Üzerinde kurulu bulundukları  toprakları uluslararası geçerli hukuk kurallarına dayanarak kendi ülkeleri olarak […]

 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI
  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]

 • HEM HERŞEY DEĞİŞECEK HEM DE TÜRKİYE DEĞİŞMEYECEK
  HEM HERŞEY DEĞİŞECEK HEM DE TÜRKİYE DEĞİŞMEYECEK

  Geçenlerde bir resmi toplantı sonrasında dünyada ve Türkiye’de değişimin , gündeme geldiği  bir aşamada  ,bu konu ile ilgili konuşmalar yapılırken , milliyetçi kuruluşların birisinin başında […]

 • ANKARA KRİTERLERİ
  ANKARA KRİTERLERİ

          ANKARA  , Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin başkenti olarak , devletin bütün kamu kurumlarını ve devlet dairelerinin hepsini bir bütünlük içerisinde , kendi bünyesinde barındıran  önde […]

 • CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 İL VE 1000 İLÇE
  CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 İL VE 1000 İLÇE

      Cumhuriyetin yüzüncü yılında , Türkiye cumhuriyeti genel seçimlerini yenilerken , gelecek  yüz birinci yılda da yerel seçimlerini tamamlayacaktır . İki seçim arasında yüzüncü […]

 • YANLIŞ STRATEJİLER İLE SEÇİMLER KAZANILAMAZ
  YANLIŞ STRATEJİLER İLE SEÇİMLER KAZANILAMAZ

  Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun yüzüncü yıldönümünde yaşanmakta olan yoğun siyasal trafiğin yanı sıra bir de  genel seçimler ile uğraşmak zorunda kalmıştır  . İçinde bulunduğumuz yıl itibarıyla […]

 • SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN EKSENİNİ BOZUYOR
  SEÇİMLER TÜRKİYE’NİN EKSENİNİ BOZUYOR

  Türkiye son derece bir hızlı  bir atmosferde pupa yelken genel seçimlere doğru sürüklenirken  ortaya çıkan siyasal olayların ve bunlara bağlı olarak gündeme gelen gelişmelerin ne […]

 • TÜRKİYE VE ILIMLI İSLAM
  TÜRKİYE VE ILIMLI İSLAM

  Türkiye Cumhuriyeti laik ve çağdaş bir ulus devlet olarak , ılımlı İslam anlayışını savunan  ve dinsel bir gelenekten gelen Müslüman demokrat bir siyasal  parti  tarafından  […]

 • KEMALİZM‘İN SOL İLE SINAVI
  KEMALİZM‘İN SOL İLE SINAVI

  Türkiye Cumhuriyeti   üç dünya arasında kurulmuş bir merkezi devlettir .Avrupa’nın yanında  , Avrupa modeline yakın bir devlet kurulmuştur ama batı tipi liberalizm kabül edilmeyerek […]

 • CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR
  CUMHURİYET SENATOSU ACİLEN KURULMALIDIR

  Yirminci yüzyılın ikinci yarısına doğru Türkiye bir askeri müdahale ile karşılaşınca ,Millet Meclisi yerine bir kurucu meclis kurulmuş ve ülkenin önde gelen bilim adamları ve […]

 • TÜRKİYE‘DE YÖN HAREKETİ
  TÜRKİYE‘DE YÖN HAREKETİ

  Türkiye Cumhuriyetinin yüz yıllık yaşamı boyunca her alanda farklı görüşler ortaya çıkmış  ve bunlar zaman içerisinde düşünce hareketlerine dönüşünce ,siyasi ve edebi akımlar ülkenin  düşünsel […]

 • TÜRKİYE‘NİN YENİ YÖNÜ   MERKEZİ YÜKSELİŞ
  TÜRKİYE‘NİN YENİ YÖNÜ   MERKEZİ YÜKSELİŞ

  Dünya uzayda gidip gelen bir yerküre olarak evrenin başından bu yana var olmuş ve her dönemde uzaysal boyutlar doğrultusunda hareket ederek hem biçim değiştirmiş, hem […]

 • ULUSAL KADRO HAREKETİ
  ULUSAL KADRO HAREKETİ

     Bir kamu hizmetinde ya da herhangi bir  işin görülmesi sırasında , veya gerekli görülen bir toplumsal misyonun çalışma düzeni ya da yapılması aşamasında ,bu doğrultuda […]

 • CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALKEVLERİ
  CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALKEVLERİ

  Halkevleri Türkiye Cumhuriyetinin kamu kurumları içinde en özgün ve çağdaş örgütlerden birisidir. Yirminci yüzyılın başlarında kurulmuş olan  Türkiye Cumhuriyeti geleceğe dönük yapılanma içerisine girdiği bir […]

 • TÜRKİYE‘DE MÜBADELE
  TÜRKİYE‘DE MÜBADELE

  TÜRKİYE‘DE MÜBADELE  MÜBADİLLER İLE ULUS DEVLET — SIĞINMACILAR İLE FEDERASYON Bir uluslararası hukuk kurumu olarak mübadele  olgusu dünya tarihi içinde ele alınarak incelendiği zaman, bugünün […]