ANAYASASININ TEMEL NORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ                                       TEMEL NORMU                      Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN        Dünyanın merkez ülkesi Türkiye Cumhuriyeti gene bir anayasa değişikliği dönemine doğru sürüklenmektedir. Dünya ana karasının tam ortasında yer aldığı için küresel alanda meydana gelen bütün değişikliklerin en önce etkilediği bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti, sürekli olarak dış konjonktürde ortaya çıkan yeni durumlara göre yön değiştirmiş… Okumaya devam et ANAYASASININ TEMEL NORMU

PARADİGMA, İFLAS ETMEDİ YAŞIYOR

Küreselleşme döneminin başlamasıyla birlikte dünya kamuoyuna çıkan yeni kavramlardan birisi de paradigma kelimesi olmuştur . Daha önceden var olmasına ve eskiden kullanılmış olmasına rağmen  ,paradigma kavramı yeni dönemin anahtar sözcüklerinden birisi olmuş ve yeni dünya düzenine geçiş sürecini  açıkça anlatmaya yönelik bir çizgide her yerde ve çeşitli aşamalarda fazlasıyla kullanılmıştır . Latince kökenli bir kavram olarak dünya sahnesine çıkan ve bu doğrultuda fazlasıyla kullanılarak yeni dünya düzeni oluşturulması için gündeme getirilen paradigma  kelimesi ,bilimsel makaleler ve konuşmalarda yeni dönemin en fazla kullanılan sözcüğü  olmuştur…

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’NİN BUGÜNKÜ MİSYONU

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’NİN BUGÜNKÜ MİSYONU Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN ADD Kurucu Genel Sekreteri Türkiye’nin en büyük demokratik kitle kuruluşu olan Atatürkçü Düşünce Derneği yaz aylarında yapmış olduğu son genel kurul toplantısında Türk kamuoyunun güncel tartışma konuları içine girdi. Hemen her hafta Türkiye’de Atatürkçülük ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile ilgili bir televizyon programı ulusal ya da… Okumaya devam et ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ’NİN BUGÜNKÜ MİSYONU

YENİ KEMALİZM OLAMAZ

YENİ   KEMALİZM   OLAMAZ     AMA    GÜNCEL   KEMALİZM   OLABİLİR                                                                               Prof.Dr. ANIL  ÇEÇEN            Günümüzün  süper gücü Amerika Birleşik  Devletleri son zamanlarda  yorgunluk belirtileri göstermeğe başladı .İngilizlerin beş yüz sürdürdüğü dünya imparatorluğunu geçen yüzyılın başlarında devralan bu  büyük dünya devleti  , Britanya İmparatorluğunun gösterdiği  istikrarı ve  sürekliliği  eskisi gibi gösterememekte ve  İngilizlerin… Okumaya devam et YENİ KEMALİZM OLAMAZ

TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

TÜRKİYE ,  SONUNDA   TÜRKLERE   KALIR                                                             Prof.Dr.ANIL  ÇEÇEN                    Türkiye  sonunda kime  kalacak sorusu , son günlerde çok satan bir kitabın adı olarak kulislerde en çok tartışılan soru olarak gündeme geliyor .Normal koşullarda hiçbir zaman böyle bir sorunun sorulmaması gerekirken , tam bu aşamada gündeme gelmesi , çok satan bir kitabın başlığı olarak kamuoyu önüne… Okumaya devam et TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

                                                           Prof.Dr.ANIL  ÇEÇEN                    Türkiye  sonunda kime  kalacak sorusu , son günlerde çok satan bir kitabın adı olarak kulislerde en çok tartışılan soru olarak gündeme geliyor .Normal koşullarda hiçbir zaman böyle bir sorunun sorulmaması gerekirken , tam bu aşamada gündeme gelmesi , çok satan bir kitabın başlığı olarak kamuoyu önüne çıkartılmasının pek de rastlantı olmayacağı , kitabı… Okumaya devam et TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

TÜRKİYE‘LİLİK DEĞİL, AMA TÜRK‘LÜK

Prof. Dr. ANIL  ÇEÇEN   Küreselleşme akımı ulus devletleri kendisine düşman olarak seçtikten sonra  , küresel sermayenin denetimi altındaki medya ve basın organları yoğun bir biçimde  hem uluslara hem de ulus devletlere karşı yıpratma kampanyaları başlatmıştır . Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortadan kalkan sosyalist sistemin yarattığı siyasal boşluk alanında ,küresel sermayenin girişimleri ile  ya liberal partiler… Okumaya devam et TÜRKİYE‘LİLİK DEĞİL, AMA TÜRK‘LÜK

TÜRKİYE‘Yİ TÜRKÇÜLÜK KURDU

Prof Dr. A N I L    Ç E Ç E N Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini Türkçülük akımı kurmuştur . Türklerin  tarihin en eski dönemlerinden bu yana var olmaları  ve bir çok devlet kurmalarına rağmen ,sadece Türklerin  var olması  Osmanlı sonrası dönemde yeterli olmamış , Türkler imparatorluğun başında bulunmalarına   aynı zamanda  devlet gücüne sahip… Okumaya devam et TÜRKİYE‘Yİ TÜRKÇÜLÜK KURDU

TÜRKİYE‘DE ANA MESELE

                Prof .Dr. A N I  L     Ç E Ç E N     Türkiye Cumhuriyeti bir Türk devletidir ve Türklüğün ana vatanı olarak kabül edilmiştir . Osmanlı sonrası dönemde  bir ulus devlet kurulması için karar alındığında ,ortada çok gelişmiş bir ulusal yapı bulunmuyordu . Üç kıta arasında… Okumaya devam et TÜRKİYE‘DE ANA MESELE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKÇÜLÜĞÜ

            Prof .Dr .A N I L    Ç E Ç E N   Türklük tarihin en eski olgularından birisidir ama Türklüğün uzantısı olarak yirminci yüzyılda dünya haritasında yerini almış olan Türkiye Cumhuriyeti ,son yüzyıllarda  insanlığın  yaşamış olduğu siyasal gelişmelerin bir sonucu olarak tarih sahnesindeki yerini almış olan bir devlet modelidir… Okumaya devam et TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKÇÜLÜĞÜ