TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

TÜRKİYE ,  SONUNDA   TÜRKLERE   KALIR                                                             Prof.Dr.ANIL  ÇEÇEN                    Türkiye  sonunda kime  kalacak sorusu , son günlerde çok satan bir kitabın adı olarak kulislerde en çok tartışılan soru olarak gündeme geliyor .Normal koşullarda hiçbir zaman böyle bir sorunun sorulmaması gerekirken , tam bu aşamada gündeme gelmesi , çok satan bir kitabın başlığı olarak kamuoyu önüne… Okumaya devam et TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

                                                           Prof.Dr.ANIL  ÇEÇEN                    Türkiye  sonunda kime  kalacak sorusu , son günlerde çok satan bir kitabın adı olarak kulislerde en çok tartışılan soru olarak gündeme geliyor .Normal koşullarda hiçbir zaman böyle bir sorunun sorulmaması gerekirken , tam bu aşamada gündeme gelmesi , çok satan bir kitabın başlığı olarak kamuoyu önüne çıkartılmasının pek de rastlantı olmayacağı , kitabı… Okumaya devam et TÜRKİYE, SONUNDA TÜRKLERE KALIR

TÜRKİYE‘LİLİK DEĞİL, AMA TÜRK‘LÜK

Prof. Dr. ANIL  ÇEÇEN   Küreselleşme akımı ulus devletleri kendisine düşman olarak seçtikten sonra  , küresel sermayenin denetimi altındaki medya ve basın organları yoğun bir biçimde  hem uluslara hem de ulus devletlere karşı yıpratma kampanyaları başlatmıştır . Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ortadan kalkan sosyalist sistemin yarattığı siyasal boşluk alanında ,küresel sermayenin girişimleri ile  ya liberal partiler… Okumaya devam et TÜRKİYE‘LİLİK DEĞİL, AMA TÜRK‘LÜK

TÜRKİYE‘Yİ TÜRKÇÜLÜK KURDU

Prof Dr. A N I L    Ç E Ç E N Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletini Türkçülük akımı kurmuştur . Türklerin  tarihin en eski dönemlerinden bu yana var olmaları  ve bir çok devlet kurmalarına rağmen ,sadece Türklerin  var olması  Osmanlı sonrası dönemde yeterli olmamış , Türkler imparatorluğun başında bulunmalarına   aynı zamanda  devlet gücüne sahip… Okumaya devam et TÜRKİYE‘Yİ TÜRKÇÜLÜK KURDU

TÜRKİYE‘DE ANA MESELE

                Prof .Dr. A N I  L     Ç E Ç E N     Türkiye Cumhuriyeti bir Türk devletidir ve Türklüğün ana vatanı olarak kabül edilmiştir . Osmanlı sonrası dönemde  bir ulus devlet kurulması için karar alındığında ,ortada çok gelişmiş bir ulusal yapı bulunmuyordu . Üç kıta arasında… Okumaya devam et TÜRKİYE‘DE ANA MESELE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKÇÜLÜĞÜ

            Prof .Dr .A N I L    Ç E Ç E N   Türklük tarihin en eski olgularından birisidir ama Türklüğün uzantısı olarak yirminci yüzyılda dünya haritasında yerini almış olan Türkiye Cumhuriyeti ,son yüzyıllarda  insanlığın  yaşamış olduğu siyasal gelişmelerin bir sonucu olarak tarih sahnesindeki yerini almış olan bir devlet modelidir… Okumaya devam et TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRKÇÜLÜĞÜ

TÜRK KİM? VE TÜRKLÜK NE?

PROF. DR. ANIL ÇEÇEN  Türklük ve Türk kavramları genel olarak birlikte kullanılmaktadır . Türklük bir milletin  adı olarak tarih sahnesinde kendisini göstermiş ve bu milletin içinden çıkan kişiler de kendilerini Türk olarak isimlendirmişlerdir . Türklük bir olgu ya da oluşum olarak dünyanın  gündemine gelirken  ,Türkler de bu milletin içinden çıkarak ve bu milletin yaşadığı ülkeler… Okumaya devam et TÜRK KİM? VE TÜRKLÜK NE?

TÜRKE DOĞRU

Prof. Dr. A N I L  Ç E Ç E N TÜRKE  DOĞRU , Türkiye Cumhuriyeti  devleti  kurulmadan önce başlatılmış olan  Türke ,Türklüğe ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna yönelme doğrultusunda başlatılmış bir vatansever hareketinin adıdır .On dokuzuncu yüzyılın sonlarında doğmuş ve yetişmiş ,yeni eğitim almış kuşaklar ,yüksek öğretim aşamasından geçince çökmekte olan imparatorluk devletinin yıkılışına… Okumaya devam et TÜRKE DOĞRU

POST-AMERİKAN DÜNYA

              Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN               Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yıldır en çok satan kitapların en başında, Newsweek Dergisinin editörü olan Fareed  Zakaria’nın kaleme almış olduğu, “Post-American World” yapıtı yer almaktadır. Aynı zamanda CNN‘in uluslararası haber kanalında da programlar yapan dünyaca tanınmış bir basın ve medya mensubu tarafından kitabın hazırlanmış olması, fazlasıyla dikkatleri çekmiş ve bu kitabın… Okumaya devam et POST-AMERİKAN DÜNYA

DE-KEMALİZASYON

Başında  “De”  eki bulunan sözcükler genel olarak bir olumsuz durumu ifade ederler.  Hepsi Latin kökenden gelen batı dillerinde yer alan,  başına “De” eklenerek bir durumu ya da oluşumu açıklama yöntemi, batı merkezli sosyal ve siyasal bilimlerde de yer almıştır. Bu nedenle, sosyal ya da siyasal bilimlerde bir olumsuz durum, yokluk, uzaklaşma ya da kavramın tamamen… Okumaya devam et DE-KEMALİZASYON

MISIR‘DA TEK TARZI SİYASET

                                                                                                        Prof.Dr. A N I L    Ç E Ç E N  Haritadan bakıldığı zaman  Akdeniz’in kuzeyinde Türkiye ile güneyinde Mısır  iki büyük ülke olarak karşı karşıya durmaktadır . Tarihin her döneminde bu iki ülke ya bir arada olmuşlar, ya da haritada olduğu gibi karşı karşıya gelmişlerdir . Antik çağlarda eski Mısır uygarlığı  bu ülkede sürüp… Okumaya devam et MISIR‘DA TEK TARZI SİYASET

YENİ KUTUP MERKEZİ HİNDİSTAN

Prof. Dr. ANIL  ÇEÇEN Dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olan Hindistan, soğuk savaş sonrası dönemde, yeni bir dünya düzeni kurulurken bir kutup başı ya da merkezi olarak dünya platformunda öne çıkmaktadır. Eski dönemlerin koşullarında reddedilen ve büyük bir güç olarak ortaya çıkmasına izin verilmeyen Hindistan’ın, dünyanın geleceğinde giderek artan bir öneme sahip olduğu ve bu… Okumaya devam et YENİ KUTUP MERKEZİ HİNDİSTAN

PANASYACILIK VE TÜRKİYE

                                                              Prof.Dr.  A N I L    Ç E Ç E N                 Dünya haritasına bakıldığı zaman en büyük kıta olarak Asya’nın öne çıktığı görülmektedir .  Dünyanın ana karası da denilen bu büyük coğrafyanın  45 milyon kilometre karelik alanı ile yeryüzü karalarının üçte birini oluşturduğu anlaşılmaktadır . Dünya haritası açıldığında   yerkürenin doğu bölgesinde yer alan bu… Okumaya devam et PANASYACILIK VE TÜRKİYE