Yurttaşlık Kültürü


  • YURTTAŞLIK GÖREVİ
    YURTTAŞLIK GÖREVİ

                Yurttaşlık kavramı öylesine derin bir kavramdır ki, o bilinmeden ne çağdaş Devlet ve ne ‘Millet’ (doğrusu Ulus’tur) anlaşılabilir.             Eski Yunan’da yurttaşlık bir ‘ayrıcalık’ idi.             […]

  • İnternet ve Yurttaşlık Kültürünün Demokratikleştirilmesi

    Internet ve Yurttaslik Kulturunun Demokratiklestirilmesi.pdf