Türk ve Fin-Ugor Mitolojisinde Dişi Ruhlar Üzerine Bazı Tespitler (Some Findings on Female Spirits in the Mythology of Turkish and Finno-Ugric Peoples)

Ana Tanrıça Umay Ana

Turk_ve_Fin-Ugor_Mitolojisinde_Disi_Ruhl D. Yildiz Altin Öz Türk mitolojisinin üçlü evren tasarımı içerisinde, evrenin her bir katmanında ruhların yaşadığına inanılmaktadır. Bu ruhlar erkek, dişi veya ilk insanların ruh anlayışından dolayı hem erkek hem de dişi karakterli olabilmektedir. Türk inanç sisteminde bereket, koruyuculuk, yeni doğan veya yavruların korunmasında dişi ruhlara büyük görevler düşer. Bu çalışmada Türk mitolojisindeki dişi… Okumaya devam et Türk ve Fin-Ugor Mitolojisinde Dişi Ruhlar Üzerine Bazı Tespitler (Some Findings on Female Spirits in the Mythology of Turkish and Finno-Ugric Peoples)

Türk Mitolojisi

Turkishnews/Mitoloji dediğimiz zaman hemen aklımıza Yunan veya Antik Mısır’a ait Tanrılar, Tanrıçalar ve yaratıklar gelir. Oysa çoğumuzun bilmediği Türk Tanrı ve Tanrıçaları hep olmuştur. Ve ne yazık ki, bunu bilmemekle beraber Tanrı ve Tanrıçalar’ın resimlerine bağlıda farklı düşüncede olduğumuz olur. Mesela Umay Ana, Ak Ana, Ülgen Ata, Ayaz Ata ve diğerleri ile ilgili ön yargılı… Okumaya devam et Türk Mitolojisi