TÜRKSOY


  • Uluslararası Örgüt Olarak Türk Devletleri Teşkilatı ve Doğal Üyelik Muamması
    Uluslararası Örgüt Olarak Türk Devletleri Teşkilatı ve Doğal Üyelik Muamması

    Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 1992’de oluşturulan “Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi”, nihayet “Türk Devletleri Teşkilatı” (TDT) adıyla uluslararası örgüt haline geldi. Geçen sürede Türksoy, Türk Konseyi, Türk Keneşi gibi aşamalarında birçok alt birimler oluşturuldu. Hemen her uluslararası örgütün zirveler, konferanslar gibi toplantılarla olgunlaşan, on yılları bulabilen kuruluş süreci vardır. Önemli olan ise ne derece fonksiyonel olduğu,…

  • Türk Konseyi (Türk Keneşi) Ne Yapar?
    Türk Konseyi (Türk Keneşi) Ne Yapar?

    Türk Konseyi (Türk Keneşi) Ne Yapar? Alaeddin Yalçınkaya     Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde başlatılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nin 2009 Nahçivan Antlaşması üzerine Azerbaycan, […]