Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Üyeliği


  • Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Üyeliği ve İsrail
    Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Üyeliği ve İsrail

    Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 1998 Roma Statüsü ile soykırım dahil insanlığa karşı suçları yargılamak üzere kurulmuştur. 1949 Cenevre sözleşmeleri ile bu kapsamdaki diğer mutabakatlar gereği konusu çatışmalardaki haklar olan insancıl hukuk ihlallerini yargılamak temel görevidir. Uluslararası Adalet Divanı (UAD), genel bir mahkeme olup suçluları yargılama kapasitesi düşüktür. Devletler, aralarındaki sorunları çözmek üzere UAD’na başvurabilmektedir. UCM…