Türkiye Ekonomisinde GSMH’nın Yüzdesi Olarak  Cari Açık


  • Türkiye’nin  2060   Yılında  Küresel Dünyadaki Yeri
    Türkiye’nin 2060 Yılında Küresel Dünyadaki Yeri

    Merkezi Paris’te bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün  (OECD)  12 Temmuz’da yayınladığı 2060 Dünya Ekonomi Senaryoları Raporu (The Long View: Scenarios For The World Economy […]