Tevhid-i Tedrisat Yasası

Manisa Mebusu Vasıf Bey (Çınar) ve 50 arkadaşının verdiği önerge doğrultusunda 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Yasası (Eğitim Birliği Yasası) kabul edilir.

Yasa gereği ,
• Medreseler, mahalle mektepleri kapatılır. Çağdaş müfredatların izlendiği laik okul dizgesi esas alınır. Tüm öğretim kurumlarının Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanması ile öğretimde birlik sağlanır.

• Eğitim Birliği Yasası ile kız ve erkek çocukların bir arada (karma) eğitim görmeleri sağlanır.

• 20 Nisan 1924’te, Anayasa’nın 87. maddesi değiştirilerek, Türk kızlarına eğitim-öğretim eşitliği sağlayan ilköğretim zorunluluğu getirilir.


 • TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI
  TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI

  Mustafa Kemal ATATÜRK – TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU VE MEDRESELERİN KALDIRILMASI Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, diğer kurumlar gibi eğitim kurumları da büyük bir çöküntü içinde idi. […]

 • Atatürk’ün toplumu birleştirici çalışmalarının kaynağı
  Atatürk’ün toplumu birleştirici çalışmalarının kaynağı

  Atatürk’ün Tevhid-i Tedrisat gibi toplumu birleştirici çalışmalarının kaynağı: Tanzimatçılar, ulusal üretimi çağdaşlaştırmadan önce tüketim biçimlerini; yâni giyim, beslenme, bina ve mobilya alışkanlıklarını değiştirdikleri için, ulusal […]

 • Atatürk’ün Eğitim İle İlgili İlkeleri
  Atatürk’ün Eğitim İle İlgili İlkeleri

  Atatürk, toplum hayatım ilgilendiren her konuda öneminden hiçbir şey kaybetmeyen görüşler üretmiştir. Eğitim ise O’nun en yoğun çalıştığı alanlardan biridir. Çünkü O, bir milletin geleceği […]

 • Cumhuriyet Devrimlerinin temellerini oluşturan üç yasa
  Cumhuriyet Devrimlerinin temellerini oluşturan üç yasa

  3 Mart 1924 tarihinde Cumhuriyet Devrimlerinin temellerini oluşturan üç yasa çıkarmıştı 3 Mart 1924 tarihinde çağdaş  Türkiye’nin temellerini oluşturan üç yasa çıkarmıştı 1Mart 1922’de Meclis Başkanı […]

 • DEVRİM YASALARI VE YAŞADIĞIMIZ GÜNLER
  DEVRİM YASALARI VE YAŞADIĞIMIZ GÜNLER

  DEVRİM YASALARI VE YAŞADIĞIMIZ GÜNLER Son günlerde değil, son yıllarda, çok sayıda “tarikat, tekke” ve benzeri; okul, kurs gibi eğitim yerleri ve bu eğitimi alanlar […]

 • ATATÜRK VE EĞİTİM
  ATATÜRK VE EĞİTİM

  Atatürk’ün, söylevlerine, gerçekleştirdiği devrimlere, ortaya koyduğu ilkelere yaşamında onunla doğrudan etkileşimde bulunma olanağına sahip olmuş kişilerin anılarına baktığımız zaman, onun çok başarılı bir asker, iyi […]

 • 3 Devrim Yasamızın Yıldönümü
  3 Devrim Yasamızın Yıldönümü

  3 Mart 1924’de 3 Devrim Yasası ile Demokratik, Laik Ulus Devletin ve Eğitimde Birliğin Temelleri Atılmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla, ülkemizde […]