Takıyye


  • Faiz Yasağı ve Diyanet’in Bu Konudaki İkircikli Tutumu
    Faiz Yasağı ve Diyanet’in Bu Konudaki İkircikli Tutumu

    Açık söylemek gerekirse; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cevap vermekte en çok zorlandığı ve ister istemez takıyye yaptığı konuların başında İslam’daki faiz yasağı gelmektedir. Zira Diyanet İşleri […]