Rafis Kaşapov


  • BAĞIMSIZ ÇERKESYA
    BAĞIMSIZ ÇERKESYA

    5.8.2023 TARİHİĞNDE İSTANBULDA YAPILAN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ ÇERKESYA KONFERANSINDA SÜRGÜNDEKİ BAĞIMSIZ TATARİSTAN HÜKÜMETİ BAŞBAKANI RAFİS KAŞAPOV’UN LONDRADAN NAKLEN KONUŞMASI Sayın kardeşlerimiz! En kalbi duygularımızla sizi selamlıyoruz […]

  • Ukrayna, Belarus, Tatar, Türk ve Fin Ugor halklarına
    Ukrayna, Belarus, Tatar, Türk ve Fin Ugor halklarına

    Avrupa ülkelerinde yaşayan Ukraynalılara, Belaruslara, Tatarlara ve tüm Türk ve Fin Ugor halklarının temsilcilerine ve tüm Avrupalılara BAĞIMSIZ TATARİSTAN HÜKÜMETİNİN MÜRACAATİ Moskova’nın Ukrayna’ya saldırısını destekleyen […]