modern sanat


  • AÇTIĞIM EN ÖNEMLİ/RİSKLİ SERGİ…
    AÇTIĞIM EN ÖNEMLİ/RİSKLİ SERGİ…

    Yaptığımız mesleğin ülkede pek karşılığı yok. Maalesef bu örneği hep veriyorum: Devlet belki 110.000 camii inşa etmiş, 1 (bir) modern sanat müzesi inşa etmemiş. Bir […]