McKelvey–Schofield


  • Şeriata demokratik geçişin matematik ispatı
    Şeriata demokratik geçişin matematik ispatı

    Demokrasi, tüm vatandaşların eşit söz hakkına sahip biçimde devlet politikasını denetleyebilmesi ve şekillendirebilmesi ise, yerine geldiği monarşi gibi sistemler düşünüldüğünde alternatifsiz en doğru ve bugün […]