Kutalmışoğlu Süleyman Şah


  • Uğruna Savaşılacak Türk Yurdu: Caber Kalesi (Suriye)!

    Uğruna Savaşılacak Türk Yurdu: Caber Kalesi (Suriye)!

    Sevgili Başbakanımız, Suriye konusunda dünya liderleri arasında en şahin politikacı durumundadır. BM Güvelik Konseyi, Suriye’ye derhal müdahale konusunda karar alsa, Başbakanımız “Hayır” demeyecek, derhal dalacak […]