Kırım Sürgünü

(Kırım Soykırımı) 18 Mayıs 1944’de Kırım Türkleri Stalin tarafından vatanlarından sürüldü ve yarısı yollarda katledildi