Kırım Hanı Mengli Giray


  • GİRAY
    GİRAY

    XV. yüzyıl başından 1783’e kadar Kırım’da hüküm süren hânedan. Giray sülâlesi, Cengiz Han’ın oğullarından Cuci Han’ın küçük oğlu Togay Timur’a bağlanmaktadır. Togay Timur’un oğullarının Kırım’la […]

  • Türkiye, Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne Dönüşünü Neden Destekledi?
    Türkiye, Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne Dönüşünü Neden Destekledi?

    Avrupa Birliği kurumlarından  bağımsız  olan ve  47 üyesi bulunan Avrupa Konseyi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük […]