Kilikya


  • Tehditler kalkana dek Rusya ittifakına mecburuz
    Tehditler kalkana dek Rusya ittifakına mecburuz

    Son söyleyeceğimi baştan söyleyerek başlamalıyım. Ülkemiz üzerindeki ABD tehdidi kalkana dek, ülkemiz bölge ülkeleriyle ittifaka mecburdur. Tehditlerin yalnızca ABD’den gelmediği de, son günlerdeki Fransa’nın çıkışıyla […]

  • Tarih Boyunca Sürülmüş Millet: Ermeniler!
    Tarih Boyunca Sürülmüş Millet: Ermeniler!

    Ermeniler’in maruz kaldığı “Zorunlu İskân” veya “Sürgün”, sadece 1915 yılında Osmanlı döneminde maruz kaldıklarıyla sınırlı değildir. Bu insanlar, tıpkı Yahudiler gibi, tarih boyunca farklı devletler […]