İmroz


  • Gökçeada’da Rum Okulu ve Tuhaflıklar
    Gökçeada’da Rum Okulu ve Tuhaflıklar

    Gerek 1947 Paris Antlaşması ile “nâkıs egemenlik”le Yunanistan’a bırakılan 12 ada üzerinde gerekse tartışmasız Türkiye’ye ait olan adacıklardaki Yunan işgali sürecinde anlaşılması güç gelişmeler yaşanıyor. […]