Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

İdam Çözüm Olsaydı Dünyada Hiç Suç İşlenmezdi