Hasan El-Bolkiah


  • İmam araba sevdasında, Cemaat İblis’ten şefaat peşinde!
    İmam araba sevdasında, Cemaat İblis’ten şefaat peşinde!

    “Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem’in 1898 yılında yayımlanan romanıdır… Bihruz Bey tam da dönemin burjuva gençliğinin olması gerektiği gibi Fransız kültürüne hayran züppe bir gençtir… […]