Haçlı Avrupa


  • İfade Özgürlüğü, Demokrasi ve Türkiye
    İfade Özgürlüğü, Demokrasi ve Türkiye

    Demokratik bir toplumda düşünceyi açıklamak, açıklanan düşünceyi yaymak ve yayılan düşünceye ulaşmak ifade özgürlüğünün temelidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (EİHB), […]