Gılgamış


  • İSLAM, DİĞER DÜNYA DİNLERİNDEN ETKİLENMİŞ MİDİR?
    İSLAM, DİĞER DÜNYA DİNLERİNDEN ETKİLENMİŞ MİDİR?

    Konuya objektif bir şekilde yaklaşan aklı başında bütün İslam Uleması, İslam’ın orijinal bir din olmadığını, Kur’an’ın da kendinden önce gönderilen ancak zaman içinde tahrif edilen […]

  • GILGAMIŞ DESTANI VE KUTSAL METİNLERDEKİ YUSUF EFSANESİ
    GILGAMIŞ DESTANI VE KUTSAL METİNLERDEKİ YUSUF EFSANESİ

    Bazı dinler tarihi araştırmacıları, kutsal metinlerde yer alan birçok olayın, darbımesel ve hikâyenin, aslında kutsal metinlerin ortaya çıkmasından çok daha önceki tarihlerde yaşayan eski medeniyetlere […]