Bardo


  • Tankerimiz Bidon Boru Hattımız Katırdır Bizim!
    Tankerimiz Bidon Boru Hattımız Katırdır Bizim!

    Bilimsel adı “Equus mulus” olan “katır”, erkek eşekle dişi atın (kısrak) çiftleştirilmesiyle elde edilen melez bir havyandır. Tam tersi, erkek at (aygır) ile dişi eşeğin […]