Ayətullah Müntəziri


  • Ayətullah Müntəziri Türk Kimliyindən danışıb
    Ayətullah Müntəziri Türk Kimliyindən danışıb

    GÜNAZ.TV mətbuat mərkəzinin əldə etdiyi məlumata görə, “Heç kəsin haqqı yoxdur müəyyən dil və soya söykənərək özünü başqalarından üstün saysın. Həmçinin heç kəs İranda Türk […]