Ali Fuad Erden Paşa


  • Hz. Peygamber’in başında göz yaşı döken başkumandan -V
    Hz. Peygamber’in başında göz yaşı döken başkumandan -V

    Onca karalamalar ve saldırılar içinde şahsiyetini, karakterini ve dünya görüşünü anlamakta güçlük çektiğimiz Şehid Enver Paşa’nın hayatında bilinmeyen birçok karanlık nokta bulunmaktadır ki; bu noktalar […]