Əsla Ermənilərin Qarabağa qayıtmasına izn vermək olmaz.

Əsla Ermənilərin Qarabağa qayıtmasına izn vermək olmaz. - karabag zengezur

Əsla Ermənilərin Qarabağa qayıtmasına izn vermək olmaz.

Dəyərli dostlar.
Əsla media “Qarabağ erməniləri” ifadəsini işlətməməlidir.

“Qarabağ erməniləri” deyilə biləcək tarixi əsas yoxdur. Ermənilər Qarabağa Rusiya tərəfindən 150 ildir köçürülüb. Qarabağdakı, Zəngəzurdakı xristian mədəniyyət isə türk-qıpçaq-alban mədəniyətidir.
Azərbaycan-Qafqaz xristianlığı ilə Erməni-hay xristian tarixini ayırmamız gərəkir. Azərbaycan öz türk xristian tarixinə sahib çıxmalıdır. Necəki Suriyada, Misirdə xristian ərəblər olduğu kimi, Azərbaycanda da xristian qıpçaq türkləri olmuşdur. İslamdan öncə İranzəmin tayfalar Zərdüşti, Qıpçaq Türklər isə xristian olmuşlar. İslamın gəlişindən sonra da islamlaşmışlar.
Erməni problemini çözmək üçün, Azərbaycan xristianlığı məsələsi aydınlığa qovuşdurulmalıdır. Xristian tariximizə sahib çıxmalıyıq.

“Qarabağ erməniləri” yoxdur, lakin İrəvan türkləri vardır. Qarabağda erməni tarixinin ömrü 150 ildir, İrəvanda (indiki Ermənistan) türk tarixi min ildir, 2 min ildir.
Erməni tarixi ilə Ermənistan tarixini də fərqləndirməliyik. Ermənistan tarixi 100 ildir, İrəvan isə Səfəvilərdən-Qacarlara, AXC -nə, 1918-ci ilə qədər türkdür.
Sadəcə Qarabağa deyil, bütün İrəvan bölgəsinə, İrəvan xanlığına, İrəvan Türk Cümhuriyətinə(indiki Ermənistana) sahib çıxıb, erməniləri buradan qovmalıyıq.

Bəs savaşımız necə olmalıdır, nə etməliyik?

Yasemen Qarakoyunlu -Bakü / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER
Qarabağda nə etdiksə, İrəvanda da onu etməliyik.

Okumaya devam et  Güney Azərbaycanda hökumət qüvvələri kəndlilərin evini dağıdıb

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir