Türk Sorunsalı

Heredot’un yazdığı tarihte, Yunanlılara medeniyeti öğretenler Turanlılardı. Turan sözcüğünün Farsça olduğunu iddia edenlerin savlarını çürüten Ulduz Tuğrul Çavdar Hoca açıklamasında:”Turan sözcüğü, Farsça’da ilk kez, 977-1010 arasında yazılan Firdevsi’niŋ Şahnames’inde İranlı Yunus ile Turanlı Efrasiyab (Alper Tunga) arasında geçen savaş anlatılırken yine Türkleri tanımlamak için kullanılmıştır. Turan adının geçtiği Yenisey yazıtı Barık-1 Bengütaşı ise Şehname’den en az 450 yıl öŋce yazılmıştır. Görüldüğü üzere Farsçadan eski bir dönemde Türkler yaşadıkları bölgeye, yaşadıkları topluluğa Turan dediklerini ve bu ismin Türkçe olduğunu” anlatır.

Alparslan 1071’de Malazgirt zaferini Arap veya Müslüman coğrafyası yardımıyla değil Bizans ordusundaki Hıristiyan ve diğer inançlardan Türk boylarının saf değiştirerek birleştirmesi yoluyla kazanabilmiştir. Türklerin kahramanlığı; Osmanlı’nın Mehter marşında anlattığı “Hep kahraman Türk milleti” sözlerinde de geçer.

Kendini Türk hissetmeyen, “Türküm” diyemeyen, Türklüğü “ırkçılık” olarak nitelendirenler: 

“Türk başka, Kızılderili başka.” dediler. “Türk başka; Macar, Fin, Eston başka. Onlar Urallı, Türk ise Altaylı.” dediler. Yetmedi, “Türk başka, Moğol başka.” dediler. Daha da ileri gittiler: “Oğuz, Kıpçak, Uygur bir değildir.” dediler. Ve “Türk başka, Türkmen başka.” dediler. Hattâ “Türk başka, Azerbaycan başka.” bile dediler. Kültürel soykırım yaparak Türklüğü unutturmaya çalıştılar. 

Ama Türkler Ötüken’i atalarını unutmadı. Günün birinde Macarlarla, Yakutlarla, Kazaklarla, Tatarlarla, Moğollarla, Uygurlarla ve tüm kökteşlerinin toplanacağına inandı.

İnancı gereği tek bir tanrının varlığına inanan Türk boylarından zaman içerisinde, bugün çoğunluğu Müslüman olmakla birlikte, Maniheizm, Budizm, Musevilik ve Hıristiyanlık inançlarını benimseyenler olmuştur. Bugün büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Türk dünyasında Museviliği benimseyen Karaylar ve Kırımçaklar, Budistliği benimseyen Tuvalar ve Sarı Uygurlar, Hıristiyanlığı benimseyen Gagauz, Çuvaş, Kreşen Tatar, Hakas, Saha, Dolgan ve Tofa-Karagas gibi Türk boylarının da var olduğu çoğu zaman gözden kaçırılabilmektedir. 

Ancak, Müslümanlık dışında inançları benimseyen Türk topluluklarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de inanç yönünden bir çeşitlilik sergilediği tarihi bir gerçektir. Sonuç itibarı ile din ayrı ırk ayrı kavramlardır. Bir Türk’e inancı farklı diye Türk değil diyemeyiz.

Sayfalar: 1 2


Yazıları posta kutunda oku


“Türk Sorunsalı” için bir yanıt

  1. mahmut demirkol avatarı
    mahmut demirkol

    türkler millettir.hemde asil .devletine bayrağına vatanına inancina,geçmişine bağlı değerli bir millettir.TC vatandaşı olan TC kimliği taşıyan herkez Türk tür.kendiyle övünmelidir.türk değilim diyen kandile gitmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir