TANRI’yı Tanımak, Anlamak

TANRI’yı Tanımak, Anlamak;Kendi Sözleriyle, KUR’AN’dan! - galaksi yildizlar

TANRI’yı Tanımak, Anlamak;
Kendi Sözleriyle, KUR’AN’dan!

KUR’AN’da ki Sözlerin-Ayetlerin Söyleyeni ALLAH!
Peki, o zaman; yaşama ve sonsuzluğa dair bu en değerli sözleri içeren KUR’AN’ı, anlamadan okumak ALLAH’a büyük saygısızlık değil mi?

Subjektif TANRI algısını, objektif hale getiren KUR’AN, manipülasyona-sömürüye çoook açık ‘inanç’ konusunda, TEK gerçek bilgi kaynağı.
İnanmak tercih; inanan Yaradanın Kitabını anlayarak okuyacak, aracı kullanmayıp, bilgiyi direkt Sahibinden alacak!

Bir ilahiyatçının-bir hocanın;
‘Ayeti böyle anlayamazsın!’ deme hakkı var mı?
Sözün sahibi dışında, birileri benim anlama özgürlüğüme müdahale edebilir mi?
Sonuçta beni yargılayacak olan, Sözün sahibi ALLAH değil mi?

Bu konuda, sayısız sorularım vardı!

TANRI’yı tanımak-anlamak amacıyla sadece KUR’AN’ı, kendi ‘anadil’imde Türkçe okudukça da anladım ki, aradığım bütün cevaplar KUR’AN’da!

(Ra’d,28)”Gözünüzü açın! Kalpler, yalnız ve yalnız Allah’ı anmakla-Allah’ın indirdiği Kur’an’ı anlamakla; zihindeki tüm soru işaretlerini gidermekle rahata kavuşur.”

(Fussilet,42)”Kur’an, bilge ve her türlü övgüye lâyık Allah tarafından indirilmiştir.”

(Bakara,120)”Dinleyin! Allah’ın rehberliği tek doğru rehberliktir.”

(En’am,12,54)”O Allah ki, Kendisine merhametli olmayı; sevgiyi-şefkati zorunlu kıldı, ilke-prensip edindi!”

ALLAH, yakar-taş eder-şaşırtmasın-utandırmasın-ayırmasın-bozmasın…gibi acımasız, yanlış-kötü kavram ve dualarla, tüm olumsuzlukları TANRI’ya izafe etmek; nasıl da hastalıklı TANRI inancı!
KUR’AN”da sevgi-şefkat-merhametinin sonsuz-sınırsızlığından söz eden TANRI’yı, bu yüzden;
Kitabı KUR’AN’dan tanımak şart!

KUR’AN okumanın tek şartı da;

(Nahl,98)”Kur’an okumaya başladığında şeytandan Allah’a sığın!”

Yani; her türlü ön kabul-yargıdan, dayatılan geleneksel, tarihsel hikaye-rivayetlerle, şirk unsuru taşıyan tüm anlatılardan, yerleşmiş-kökleşmiş yanlış bilgilerden sıyrılarak; tertemiz bir zihin-akılla, KUR’AN’ı ‘oku’maya başla ki TANRI inancını, sağlıklı-gerçek bilgilerle oluşturabilesin!

Soruların cevaplarını KUR’AN’dan arayarak; artık son sözü KUR’AN’a bırakalım!

(Ankebut,45)”Vahiy, insanı kötülük yapmaktan-hayâsızlıktan-çirkin fiillerden ve akla ve sağduyuya aykırı olan her türlü yanlıştan alıkoyar ve Allah ile bağlantıyı ve O’nu hiç hatırdan çıkarmamayı sağlamış olur. Gerçekten Allah’ın Zikri-Vahyi; Kur’an en büyüktür.”

(A’raf,200)”Eğer seytanî bir düşünce seni yanlış birşey yapmaya sürükleyecek olursa, hemen Allah’a sığın; çünkü Allah her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor.”

(Bakara,282)”Allah’ın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor.”

(Alâk,4,5)”Senin Rabbin kalemin yazdıklarıyla, insana bilmediklerini öğretendir.”

(Neml,59-64)”Övgü sadece Allah içindir. Selâm da seçtiği kullarınadır. Allah mı, yoksa ortak koşucuların ortak-şirk koştukları mı daha iyi-hayırlıdır? Gökleri ve yeri yaratan ve sizin için gökten su indiren, o suyla sizin bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği görkemli bahçeler meydana getiren, yeryüzünü yaşam için elverişli hâle getiren, yer altından-yer üstünden sular çıkaran ve aralarından ırmaklar akıtan, yer üzerine sağlam dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına bir engel koyan, darda kalanın çağrısına yetişen ve sıkıntısını gideren ve sizi kuşaklar halinde yeryüzüne egemen kılan, yağmurun önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen, canlıları ilk kez yaratan ve ölüleri yeniden diriltecek olan, gökten ve yerden size besin kaynakları sağlayan kimdir?
Demek Allah ile birlikte bir tanrı daha var öyle mi? Eğer ileri sürdüğünüz iddiaya gerçekten inanıyorsanız getirin o zaman delilinizi!”

(Kasas,68)”Rabbin, dilediğini yaratır ve dilediğini; onlar için en hayırlı-iyi-doğru olanı seçer. Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tanrısal nitelikler yakıştırarak ortak koştuklarından uzaktır; yüceler yücesidir.”

(Yunus,34,35)”Hiçbir ortağı olmayan Allah, yaratmayı başlatır, öldürür ve diriltir. Sadece hiçbir ortağı olmayan Allah gerçeğe ulaştırır.”

(Fâtiha,2,3,4)”Övülmeye değer olan yalnızca evrenlerin Rabbi Allah’tır. Her şeye sevgi ile hâkim; çok Seven, çok Müşfik olan O’nun, rahmeti bol ve kesintisizdir. Hesap günü’nün hâkimidir O.”

(Şuara,113)”Herkesin hesabı sadece Rabbim tarafından değerlendirilecektir. Keşke böyle olduğunu bir anlasanız!”

(Enfal,51)”Allah, kullarına asla zulmetmez.”

(Nisa,87)”Sözüne, Allah’tan daha sâdık kim var?”

(Zümer,53)”Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin; Allah bütün günahları affedebilir; çünkü yalnız O, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır!”

(Nisa,48)”Allah Kendisine ortak koşulmasını-şirki bağışlamaz; bundan başkasını-şirk ötesi her şeyi bağışlayabilir.”

(İsra,110,111)”İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın fark etmez. Çünkü tüm güzel isimler O’nundur. “Övgü, Allah’adır. O çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı ve zayıflıktan ötürü de bir yardımcısı yoktur.”

(Yusuf,105)”Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de öyle harikalar vardır ki, insanlar bunlara dokunup geçerler ama, her nedense hiç önemsemezler-dönüp bakmazlar bile.”

(Neml,88)”Sen dağları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutlar gibi hareket ederler. Bu her şeyi mükemmel-yerli yerince yapan Allah’ın sanatıdır.”

(Yunus,5)”Güneşi bir ışık kaynağı ve ay’ı aydınlık kılan, yılların sayısını bilmeniz-zamanı ölçebilmeniz için, ona evreler koyan Allah’tır. Allah bunları ancak değişmeyen yasa-ölçü ile yarattı.”

(En’am,97)”Karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara bakıp yolunuzu bulabilesiniz diye yıldızları sizin için var eden O’dur.”

(En’am,103)”Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür-bilir. O Latif’tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habir’dir, her şeyden haberdardır.”

(Nuh,13,14)”Size ne oluyor ki Allah’ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz, Allah’a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Oysa sizi evrimler halinde yaratan O’dur.”

(Zümer,6)”Sizi bir tek candan yaratan, sonra bundan erkek eşini var eden Allah’tır. Sizi, annelerinizin karnında üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek var eden o kusursuz güçtür. İşte bu sizin Rabbiniz Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. Yönetim onun elindedir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah’ı bırakıp başka şeylere-başkalarına yöneliyorsunuz?”

(Mülk,2)”Sizi sınamak, en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek için ölümü ve hayatı yaratan Allah, mutlak güç kaynağı ve bağışlayandır.”

(İsra,85)”Vahiy Rabbimden gelir. Size onun hakkında pek az-algılayabileceğiniz kadar bilgi verilmiştir.”

(Şûra,51)”Allah, bir insanla ancak Vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur; yahut da bir resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. Yüceler yücesi O’dur; hüküm ve hikmet sahibi-bilge O’dur.”

(Yunus,4)”Sonunda hepiniz Allah’a döneceksiniz. Bu Allah’ın kesinlikle gerçekleşecek bir vaadi-değiştirilemez yasasıdır.”

(Taha,52)”Rabbim asla yanılmaz ve asla unutmaz.”

(Nahl,39)”Yeniden diriltilecekler ki Allah anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklasın ve gerçeği inkâra kalkışanlar da kendilerinin yalancı olduğunu öğrensin.”

(Kehf,47,48,49)”Dağları ortadan kaldıracağımız o gün yeryüzünü boş ve çıplak görürsün; kimseyi bırakmaksızın herkesi bir araya toplayacağız. Ve dizi dizi Rablerinin huzuruna çıkarıldıklarında; işte, sizi ilk kez yarattığımız günkü gibi huzurumuza geldiniz, oysa, sizin için böyle bir buluşmayı gerçekleştirmeyeceğimizi sanıyordunuz hep!
Herkesin dünyada yapıp-ettiklerine dair kitap-amel defteri-hard disk ortaya konmuştur. Suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını ve ‘Yazıklar olsun-vah bize, bu kitap küçük büyük hiçbir şeyi bırakmayıp her şeyi hesaba geçirmiş!’ derler. Ve yapıp-ettikleri her şeyi kaydedilmiş olarak önlerinde bulurlar. O gün herkes, yaptığını ve Rabbinin kimseye haksızlık etmediğini bizzat görecek…”

(Mü’min,85)”Cezamızı-azabımızı görünce inanmaları onlara bir yarar sağlamaz. Allah’ın kulları hakkındaki geçmişten bugüne uyguladığı yasası-Allah’ın sünneti budur.”

(Şûra,8)”Eğer Allah isteseydi insanlığı tek bir millet yapabilirdi.”

(Hucurat,13)”Ey insanlar! İnsanlığın ortak ilkeleri yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye, sizi milletlere, çeşitli soylara ve boylara ayırdık. Allah, katında en asil olanınız, ona karşı en duyarlı-erdemli olanınızdır.”

(Rahman,26,27,28) “Yeryüzünde her canlı ölümlü, kudret-ihtişam sahibi ve cömert olan yüce Rabbinin varlığı sonsuza dek kalıcı iken, tek gerçek Tanrı’nın, erişilmezliğini nasıl inkâr edersiniz!”

(Ra’d,3,4)”O Allah ki, yeryüzünü yaşam için elverişli hale getirdi. Üzerine sağlam dağlar, akan sular ve erkekli dişili her türlü meyveyi yerleştirdi. Yaşam için elverişli hale getirdiği dünyaya, birbirine komşu kıtalar, tek ve çok kökten dallanmış üzüm bağları, ürünler ve hurmalıklar da yerleştirdi. Hepsi aynı topraktan çıkıp, aynı su ile sulanmalarına rağmen, tat ve lezzetlerini birbirinden farklı kılan Allah’tır!”

(Ra’d,12,13)”Size önce şimşeği gösterip içinize biraz korku biraz umut salarken bulutlara yağmur yükleyen de O’dur.
Gök gürültüsü Allah’ın erişilmez yüceliğini dile getirirken, melekler de gök gürlemesinden ürpererek, Allah’ı saygıyla yüceltirler.”

(Câsiye,12)”Allah sizin için denizleri yaratmıştır. Denizler için koyduğu yasayla gemileriniz üzerinde akarak gider. Denizlerin içinde sizin için türlü nimetler vardır. Hepsi insanların hizmetine verilmiştir.”

(Beyyine,8)”Bütün bunlar, Rabbine bilgiyle, sevgiyle, saygıyla ürperti duyanlar içindir.”

(Lokman,27)”Yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, ardından yedi deniz daha buna katılsa, Allah’ın sözleri yine de bitmez, tükenmez.”

(Kasas,71,72)”Hiç düşündünüz mü, eğer Allah geceyi üzerinizden kıyamet gününe kadar kaldırmasa; ışıl ışıl parlayan gündüzü geri getirecek Allah’tan başka tanrı var mı? Bu vurdumduymazlık neden? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılsa; içinde mışıl mışıl uyuduğunuz geceyi geri getirecek Allah’tan başka tanrı var mı? Bu kör kütük gidiş nereye?”

(Mülk,30)”Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?”

(Hadid,3,4,6)”İlk de son da O’dur. Varlığının kanıtları apaçıktır. Ama gerçek varlığı insan için gizlidir. O, gökleri ve yeri altı evrede yaratan ve daha sonra yarattıkları üzerinde tüm otoriteyi kurandır. Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. O, kalplerin gizlediklerini bilir.”

(Bakara,255)”Allah, O’ndan başka tanrı yoktur, Hayy’dır O, sürekli diridir, Kayyum’dur O, kudretin kaynağıdır. Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. İzni olmadan kimse Allah adına şefaat edemez. Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kapsamıştır. Gökleri ve yeri, bir düzen içinde koruyup yönetmek O’na zor gelmez. O’nu yormaz. O, yüceliği sınırsız, çok azametli olandır.”

(Zümer,43,44)”Yoksa Allah dışında şefaatçiler mi edindiler? Şefaat tümden ve yalnızca Allah’a aittir.”

(Nisa,79)”İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi kusurundandır.”

(Nisa,171)”Ey İncil’in izleyicileri! Dininizin sınırlarını aşmayın ve Allah hakkında yalnız gerçeği söyleyin. Bilin ki Mesih İsâ, Meryem’in oğlu, Allah’ın elçisidir. O halde Allah’a ve elçilerine inanın ve ‘üçtür’ demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Sadece bir Tanrı var, o da Allah’tır. Çoluk çocuk sahibi olmak Allah’ın ihtişamına yakışmaz. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak, hiç kimse Allah kadar güvene lâyık değildir.”

(Nahl,51)”İki ya da daha fazla tanrı edinmeyin; O, ancak tek bir Tanrı’dır.”

(Meryem,88-93)”Rahman bir çocuk edindi.” dediler. Yemin olsun ki siz, çok çirkin bir iftirada bulundunuz.
Allah’a bir oğul, çocuk yakıştırdıkları için, neredeyse gökler çatlayacak, yer parçalanacak, dağlar yıkılıp çökecek. Rahman’a çocuk edinmek yaraşmaz-yakışmaz-akıl alacak şey değil. Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman’a yalnızca kul olarak gelecektir.”

(Tevbe,31)”Rahipleri, hahamları-din adamlarını ve Meryem oğlu İsâ’yı kendilerine Allah ile beraber rabler edindiler. Oysa sadece bir tek olan Tanrı’ya kulluk etmeleri söylenmişti. Allah’tan başka, ilah diye bir şey yoktur.”

(Âli İmran,135)”Allah’tan başka günahları kim bağışlayabilir?”

(Meryem,65)”Hiç, ismi O’nunla birlikte anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun?”

(Şuara,24)”Eğer bütün gerçekliği ile doğruyu bilmek istiyorsanız, bilesiniz ki O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.”

(En’am,164)”Allah her şeyin Rabbi-Eğiteni iken ALLAH’tan başka, rab-eğiten mi arayayım?”

(Bakara,35)”Allah, Âdem’e: ‘Eşinle birlikte cennette kalın ve tüm nimetlerinden yiyin ve özgürce yaşayın. Ancak şu şecere’ye yaklaşmayın; yaradılışı bozacak düzeyde mal-altın tutkunu olup, biriktirip yığarak kargaşa çıkarmayın. Dikkat edin, söylediklerimi dinlemezseniz kendinize yazık etmiş olursunuz.’ dedi”

(İsra,26)”Yakınında bulunanlara, yoksula-çaresize ve yolda kalmışa haklarını ver! Elindeki imkânları; anlamsız, amaçsız bir biçimde, gereksiz-boş yere saçıp savurma!”

(Mülk,23)”Sizi yaratan, size duyma-görme duyuları ve düşünmek için beyinler veren Allah’tır. Ne az teşekkür ediyorsunuz!”

(Âli İmran,92)”Kendiniz için özenle ayırdığınız-sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız ve Allah yaptığınız her iyiliği hakkıyla bilir.”

(Zümer,10)”Dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlar-iyilik edenler; güzellik-iyilik bulacaklardır.”

(Nisa,32)”Çalışın da, Allah’tan hep erdemli bir hayat-güzellikler vermesini isteyin.”

(Hac,78)”Allah, sizi seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Vahiy ile bağlantıyı kesmeyin ve onunla temizlenin. Allah’a sımsıkı sarılın. Sizin gerçek Mevlâ’nız O’dur. Sahibiniz Allah, ne üstün, ne güzel koruyucu ve ne üstün, ne yüce, ne güzel yardımcıdır!”

(Tevbe,129)”Bana, tek başına Allah’ım yeter. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. Muhteşem evrenin tek hâkimi O’dur!”

Not: Ayetler içinde kısaltmalar var; daha çok ayet yazabilmek için!

Kur’an Türkçe çeviri-Meâl kaynaklar;
‘Başörtüsü-Laiklik’ başlıklı yazının son bölümünde.

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Ermeni orospo çocukları siz kimsiniz itler türklere küfrediyorsunuz örümüz kökümüz gelmiş orta asyadan biz başkayız amerika rusyadan oküfürlerin hepsini sizin…

 • Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Muhalefet gelirse Elektriksiz kalacakmışız

  Şenyurt: Elektriksiz kalınacabileceği söylentisine, enkaz altındaki depremzedeleri hatırlattı BİZ AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETME İDDİASI İLE GELİYORUZ Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili A.Adayı Rıdvan Şenyurt, muhalefetin […]


 • Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  Özal, adaylık başvurusunu yaptı

  ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Yüksek Seçim Kuruluna giderek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu […]


 • YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  YÜZYÜZE HAYAT, YÜZYÜZE TEORİ, YÜZYÜZE EĞİTİM

  Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilinir Uzaktan Eğitim Yerine Düzenli Eğitim İçin Koşullar Yaratılabilir Deprem sonrası 17 Şubat 2023 […]


 • İstifa Kültürü

  İstifa Kültürü

  Ortada bir başarı varsa, benim başarımdır, Bir başarısızlık varsa, benimle ne alakası var… Bu nereden geliyor biliyormusunuz? Çocukluktan. Son beş nesil böyle yetişti, belki daha […]


 • 21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  21 MART, DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ !!!

  Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey,kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmasıdır.Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, 21 Mart günü, […]


 • EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  EĞİTİMDE KALİTE VE DONANIM ŞART

  Çeşitli yarışmalar da ve sokak röportajlarında gördük ki, eğitimde kalite ve donanım kalmamış. Böylece eğitim seviyemiz, gelişmiş ülkeler seviyesinde değil de, üçüncü sınıf Afrika ve […]


 • JETON

  JETON

  Günlük hayatımızda ‘Jeton’ çok önemli yer tutmaktaydı. Çevirmeli telefonlar vardı. Telefonlara bağlı birde JETON kutusu bulunurdu. Jeton satın alırdınız. Kutunun boşluk yerine Jetonu yerleştirip aşağıya […]


 • BAK MUHARREM !

  BAK MUHARREM !

              Bak Muharrem, bugün cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayacakmışsın.             Açıkla ve aday ol lütfen.             Ve CHP’ye geri dönmek ya da Milet İttifakı”na (doğrusu Halk İttifakı’dır, sen anlamazsın) destek […]


 • Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye Rus uçaklarına yer hizmeti verecek…

  Türkiye’nin ABD ve AB yaptırımlarına uyarak Rus hava yolu şirketlerine ait Boeing ve Airbus uçaklarına yakıt vermeyi durdurduğu haberleri sonrası, iki ülkenin havacılık otoriteleri Ankara’da […]


 • Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Edilmez

  Ulusal basında yer alan sayın Ali Mahir Başarır’ın  “Şeker Dağıtır Gibi Diploma İkram Etti” başlıklı yazısı dikkatimi çekti: “ YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı bu üniversitedeki […]


 • TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK

  TATAR HALKI KENDİ KAHRAMANLARINI UNUTMAYACAK. TATARLAR İLERİYE! 12 mart 2023 tarihinde Bağımsız Tataristan Hükümetinin 4’üncü online-oturumunda Başbakan Rafis Kaşapov Başbakan yardımcılığına 2 aday gösterdi. Milli […]


 • “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDU’NUN RUHU ZABİTANDADIR”

  “ORDUNUN RUHU ZABİTANDADIR” HÜSEYİN MÜMTAZ                 Atatürk yazının başlığındaki sözü; 31 Temmuz 1920 Tarihinde, Afyonkarahisar Kolordu Dairesi’nde Subaylara hitaben yaptığı konuşmada söylemiştir.                 … Yıl […]


 • Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

  Uluslararası Ceza mahkemesinden, Türk hükümetinin dünyanın dört bir yanında muhaliflerine yönelik zulmü soruşturması istendi Lahey’deki uluslararası ceza mahkemesinden (UCM), dünya çapındaki muhaliflerine yönelik takip ve […]


 • DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  DEPREM VE DEPREM GİBİ OLAYLAR

  Benim de yazarları arasında bulunduğum “Bütün Dünya Dergisi’nin” son sayısında değerli gazeteci rahmetli Mete Akyol’un da bir yazısı var.Yazıların konusu günün en önemli olaylarından olan […]Posted

in

by

Exit mobile version