Bizim davamız. Hədəfimiz. ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ:TURAN YOLU.

Bizim davamız. Hədəfimiz.
ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ:TURAN YOLU.

Düşüncə düşüncəni dəyişmək üçündür.

Siyasət gerçəkləri dəyişmək sənətidir.
Gerçəkləri dəyəşənlər tarixin yaradıcılarıdır.

Dəyərli dostlar.

Biz yazılarımızda və çıxışlarımızda Azərbaycanda illərlə Türk mərkəzli geopolotik, geostrateji, geokültürəl konsepsiyanın yaradılmasına çağırış etdik. Türk mərkəzli plarformanın, baxış acısının yaradılması zərurətindən danışdıq. Vahid Türk ordusunun qurulmasına çağırış etdik, vahid Türk təhlükəsizliyinin qurulmasına çağırış etdik. Biz Son 30 ildə Azərbaycanda formalaşmış Avropa, Rus, İran platformalarına və zehniyyətinə qarşı Türk platformasını qoyduq, savunduq.
Biz dedik ki,

1. XXI yüzillikdə Çox qütblü, çox mədəniyyətli, çox sivilizasiyalı yeni dünya quruculuğu başlanmalıdır.

2. Avropa, Amerika mərkəzli dünya quruculuğuna son qoyulmalıdır. Türk milləti Avropa mədəniyyətinin egemen olduğu bir dünyaya, Avropa mərkəzli mədəniyyətə boyun əyməz və tabe olmaz. Olmamalıdır.

3. Avropa mədəniyyəti dünyaya egemen ola bilməz. Avropa mədəniyyəti universal deyil, lokal mədəniyyətdir və dünyadakı bütün lokal mədəniyyətlər bərabər haqlara sahib olmalıdır və yaşamaq, qorunmaq haqqına sahibdir.

4. Yerin resurslarının 80 faizi Avropaya axıdılır. Bu Yer üzündə sərvətlərin və resursların bölgüsündəki ədaləti və tarazlığı pozur. Varlı və kasıb, sömürülən və sömürgə edən dövlətlər bölgüsü yaradır ki, buna son qoyulmalıdır. “MƏN” anlayışına əsaslanan hedonist Avropa mədəniyyəti bəşəriyyətə sömürgə sistemi və eşitsizlik gətirmişdir. Avropa mədəniyyəti Renessans çağında Allahı öldürdü, İndustrial çağda Təbiəti öldürdü, Post industrial çağda isə İnsanın özünü öldürməkdədir.

” BİZ” anlayışını mədəniyyətin mərkəzində görən Türk mədəniyyətində ALLAH, TƏBİƏT, İNSAN anlayışı vəhdətdə götürülür və Yaşam fəlsəfəsində harmoniya əxlaqın və mənəviyyatın əsas ölçüsü hesab edilir.
Türk tezisi Batı tezisinin antitezisidir.

4. Türk mədəniyyəti və sivilizasiyası müstəqil lokal tarixi mədəni tipdir. Türk dünyası və mədəniyyəti, türk dili Avropa-Rus-İran(fars) mədəniyyəti kimi müstəqil və zəngindir və Avropa- Rus-Fars dünyalarının və mədəniyyətlərinin alt qrupuna, bir parçasına çevrilə bilməzlər.

5. XX əsrin əvvəllərində imperialist güclərin yenilgiyə, soyqırıma, parçalanmalara uğratdığı, Türk sivilizasiyasının yenidən inşası sürəci başladılmalıdır. Türk sivilizasiyasının arealı, coğrafiyası, təsir dairəsi Çindən Sibirə qədərki coğrafiyada 10 milyon kv. km. Olub, 350 milyon əhalini özündə birləştirsə belə, əslində Avrasiyanın böyük bir bölümü türkdür və Türk sivilizasiyası İslam sivilizasiyasının yayıldığı 3 qitəyə nüfuz etmə gücünə sahibdir. Məhz buna görə də nə Avropa, nə Rus-Slavyan mədəniyyətinə boyun əyməyən müstəqil Türk sivilizasiyasl qurulmalıdır.

6. Türk sivilizasiyası çox qütblü dünyanın bərabərhüquqlu təmsilçilərindən biridir və gələcək uluslararası düzən və siyasi konyuktur Türk-İslam mədəniyyətinin qalibiyyətini və gücünü əks etdirməlidir.

7. Türk milləti Avropa Rusiya müttəfiqləri tərəfindən Osmanlı, Babur, Qacar imperiyalarının çöktürülüb tarixə qovuşmasından sonra Avropanın, Rusiyanın müstəmləkəsi və sömürgəsi olan Türk-İslam dünyasını və mədəniyyətini yenidən dirildəcəkdir. Türk-İslam Sivilizasiyası tarixə qayıdacaqdır və 3 qitədə egemen olacaqdır.

Dəyərli dostlar biz 30 ildir ki, Azərbaycanda məhz bu gerçəklərə uyğun siyasi görüşlər və çağırışlar etdik.

Dedik ki,
– Bütöv Azərbaycan qurulsun, İran platosunda, Cınubi Türküstanda (Əfqanıstan) türk dövləti bərpa olunsun.

-İraq və Suriya türkmən bölgələri Türkiyə mandatı altına alınsın.

– Müstəqil Uyğur dövləti bərpa olunsun.

– Türkiyə+ Azərbaycan konfederasiyası qurulsun.

– Azərbaycan+ Pakistan+ Türkiyə hərbi strateji birliyi qurulsun.

– 6 dövlət 1 millət stratejisi hızlandırılsın.

– Ortaq türk dili, kültürü, tehlükəsizliyi, hərbi bloku, ortaq tarix hafizəsi canlandırılsın.

– Avropa Birliyi modelində yeni bir TURAN qurulsun.

Əlbəttə biz bilirdik ki, elmi əsaslarını İngiltərənin yaratdığı Stalin doktrinası- Moskva, Pekin, Tehran üçkəninin birlikdə bütün türk ellərinə uyğuladığı coğrafiya mərkəzli baxış acısına həbs olunmuş türksüz coğrafiya və tarix anlayışının, siyasətinin bir parçası və qurbanı olmuş “unikal identikliyə malik lokal azərbaycanlı” konsepsiyasının yetiştirdiyi insan tiplərinə müraciət edirik və bu coğrafiyaya həbs olunmuş, tarix hafizəsini kayb etmiş çağdaş azərbaycanlıların baxış acısı olan Rus-İran- Avropa yönlü platformalarını inkar edirik, yanlış olduğunu bildiririk və buna görə çoxlu tepkilər, etirazlarla üzləşəcəyik. Üzləştik də.

Hər zaman bizə “Türk, Türk demə, bu Azərbaycanda etiraz doğurur, qıcıq doğurur, türk olmayanlar səni özlərinə düşmən hesab edirlər” söylədilər. Cavabında mən də “bu coğrafiya- Qafqaz, Anadolu, Orta Doğu coğrafiyaları, İran, İraq, Suriya, Misir, Əfqanıstan, Azərbaycan kimi ölkələr Türk mərkəzli baxış acısı ilə yüksəlişə nail olacaqdır.Türklər min illər boyu qurduqları böyük dövlətlər və mədəniyyətlər içində türk olmayan xalqları və qrupları qorumuş, onlarla birləşərək uyum saxlamış və böyük başarılar qazanmışlar. Türk olmayanlar Türk sistemi içində həmişə xoşbəxt və güvənli şəkildə yaşamışlar. Azərbaycanda da bu belədir” deyirdim və bu gün də bu fikrimdə qalıram. Bunun tarixi örnəklərini Səlçuklu, Osmanlı, Babur , Səfəvi dövlətlərinin yeritdiyi siyasətdə, kültürəl və dini həyatlarında görə bilərsiniz. Türk mərkəzli siyasət və konsepsiyalar nəticəsində bütün Türk- İslam ölkələri və Azərbaycan nə Avropanın, nə Rusiyanın sömürgəsi olmayacaqdır. Azərbaycan TURANIN mərkəzi olacaqdır dedim. Bu gün də buna inanıram.

Dəyərli dostlar görürəm ki, bizim Türk- İslam mərkəzli platformamız günü gündən geniş yayılır, mənimsənilir və həyata keçirilir.

Çox mutluyam.

Bizim söylədiyimiz bu fikirlər bu gün vaxtilə bunu ciddiyyətlə inkar edənlərin, pisləyənlərin dilindən səsləndirilir.
Strateji düşüncə və zəka günlük siyasi konyuktura boyun əyməz, gərəkirsə selə, rüzgara qarşı dayanmağı bacarar, hətta zamana tabe olmaz, zamanın şərtlərini dəyiştirər.

Türk platforması Avropa mərkəzli kürəsəl mədəniyyət çağını qapadacaqdır. Bütün mədəniyyətlərin iştirakı ilə uluslararası düzən queulacaqdır. Avropa mərkəzli zaman anlayışının şərtlərini dəyişəcəkdir. Yeni, Türklərin də qatqısı ilə qurulacaq dünyanın Hədəfi xalqların, dövlətlərin, mədəniyyətlərin bərabərcə qoruduqları ədalət və eşitlik olacaqdır.


Yasəmən Qaraqoyunlu Baku / TURKISHFORUM -ABDULLAH TÜRER YENER

Bizim davamız. Hədəfimiz.ŞUŞA BƏYANNAMƏSİ:TURAN YOLU. - susa senazadsan

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bolayır'da doğdu, İlk öğrenimini Erzurum ve Elazığ'da tamamladıktan sonra ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de bitirdi. Heybeliada Deniz Harp Okulunda askerliğini tamamlayan Yener Günaydın ve Mobil Oil Türk'de çalıştı. İDİL-URAL TÜRKLERİ DERNEĞİ, KAZAK TÜRKLERİ VAKFI, Dünya Tatar Ligi, Bulgaristan Türkleri derneği, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, voicepress gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlenen Yener Tataristan, Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içindedir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 2. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • Topraklarımızı yabancılara satmayın

  Topraklarımızı yabancılara satmayın

  BAŞKAN KELEŞ: TOPRAKLARIMIZI YABANCILARA SATMAYIN Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Türkiye’de en çok  yabancılara arsa satılan iller arasında Sakarya’nın da olduğuna […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • Deprem bölgesinde sigortalı hasar 100 milyar…

  Deprem bölgesinde sigortalı hasar 100 milyar…

  Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşattığı acının büyüklüğüne dikkat çekti. Bu tür afetler sonrası rakamlarla […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korosu

  Antakya Medeniyetler Korusu Depremin Yaralarını Sarmak İçin İlk Konserini Duygu Yüklü Mesajlarla Adana’da Başlattı 6 Şubat 2023 sabahı depreminde on binlerce kardeşimiz, annemiz, babamız ve […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (2)

              Fransız Devrimi sırasında ve hatta Rönesans döneminde, Avrupa’da bir Eski Yunan kültünden sözedilmekte idi.             Örneğin Rönesans’ın sözcük anlamı ‘yeniden doğuş’ olup, bu yeniden doğuş Eski Yunan’ın yeniden […]Posted

in

by