Site icon Turkish Forum

Tacikler Türk mü Fars mı?


Tacikler etnik olarak Fars’tır. Tacikistan Orta Asya’da Türkçe konuşmayan tek ülkedir.

Tacikçe → Orta Asya’dan Doğu Farsça
İran Farsçası → Batı Asya’dan Batı Farsça

Hem Tacik Persleri hem de İran Persleri aynı insanlardır. Her ikisi de ortak bir Fars dilini, tarihini ve kültürünü paylaşırlar.

Tacikler etnik olarak Fars'tır. Tacikistan Orta Asya'da Türkçe konuşmayan tek ülkedir. - rudaki dusanbe tacikistan
Duşanbe Tacikistan’da modern Fars şiiri ve edebiyatının babası olan İranlı şair Rudaki (MS 9. yüzyıl) heykeli
Exit mobile version