IX əsr ərəb filosofu Əl Caiz türklər haqqında

IX əsr ərəb filosofu Əl Caiz türklər haqqında:: Limunet Emrahli Turkish Forum“Ayrılıqda bir türk – bir millət deməkdir!”“Türklərə yaxşılığın çoxluğu, pisliyin azlığı xasdır” "Sən bir bəsrəli gördükdə оnun bəsrəli və kufəli, məkkəli gördükdə оnun məkkəli və yа хоrаsаnlı…оlduğunu bilməyəcəksən. Türkdə isə bunun üçün yаnılmаzsаn. Bundа qiyаfət biliciliyinə, хüsusi fərаsətə və хüsusi bir suаlа еhtiyаc duymаzsаn. Оnlаrın ruhi qüvvələri cismаni qüvvələrdən üstündür”“Onlar (türklər) gizli gövhər, təmiz qızıl, yumurtanın sarısı, başdakı göz, bədəndəki ruh kimidir. Bunlar da böyük hörgük, ağ palçıq, parlaq inci, yaşıl bağça, qırmızı (təmiz) qızıl kimidir. Onlar (türklər) nə qədər parlaq olur olsun, heç bir fəzilətin çata bilmədiyi xüsusi bir fəzilətdə, nə qədsər böyük olsa da heç bir şərəfin üstün gələ bilmədiyi şərəflə, nə qədər qədim olsa da heç bir şan-şöhrətin üstün gələ bilmədiyi bir şan - şöhrətlə üstün oldular” “Onların bir eybi, başqalarını onlardan uzaqlaşdıran cəhət vətənləri üçün iztirab çəkmələri, ölkələrdə səfərlərə olan həvəsləri, yürüşlərə olan etirasları, öz adətlərinə möhkəm baqlılıqlarıdır. Bundan başqa, onlar qələbə sevinclərini, onların biri-birini izləməsini, səhralarda çıxardıqları oyunları, çəmənlikdəki gəzintilərini xatırladırlar ki, uzun ayrılıqda igidliklərinin fəzilətləri unudulmasına və uzun zaman keçməsiylə enerjiləri süstləşməsin” "Türklər dünyanın heç bir yerində vətəndən duyduqları məmnunluğu duymazlar. Onlar öz vətənləri üçün öz doğma yurduna bağlı olan insanlardan daha çox iztirab çəkirlər. Türk vətənə dönmək üçün hər şeyi addımlayıb keçir. Hər bir vadini aşır. Bir dəfədən artıq keçmədiyi yolla öz doğma yerinə gəlir. Yolun uzaqlığına baxmayaraq, özünəməxsus sərbəstliyi, qoxubulmə qabiliyyəti ilə yatağına yetişir""Onların (türklərin) binyələri (fiziki quruluşları hərəkət üzərində qurulmuş və sükunətdən nəsibləri yoxdur. Onların ruhi qüvvələri cismani qüvvələrdən üstündür. Onlar qızğın hərarətli, anlayışlı, xatirələri çox, baxışları iyti olan kimsələrdir. Qıtlıq keçirməyin acizlik, uzun zaman bir yerdə qalmağın axmaqlıq, rahatlığın ayaqda çidar, qənaətkarlığın əzmkarsızlıq, yürüşü tərk etməyin zillət olduğunu qəbul edirlər” (ardı var) - limunetemrahli
IX əsr ərəb filosofu Əl Caiz türklər haqqında:: Limunet Emrahli Turkish Forum“Ayrılıqda bir türk – bir millət deməkdir!”“Türklərə yaxşılığın çoxluğu, pisliyin azlığı xasdır” "Sən bir bəsrəli gördükdə оnun bəsrəli və kufəli, məkkəli gördükdə оnun məkkəli və yа хоrаsаnlı…оlduğunu bilməyəcəksən. Türkdə isə bunun üçün yаnılmаzsаn. Bundа qiyаfət biliciliyinə, хüsusi fərаsətə və хüsusi bir suаlа еhtiyаc duymаzsаn. Оnlаrın ruhi qüvvələri cismаni qüvvələrdən üstündür”“Onlar (türklər) gizli gövhər, təmiz qızıl, yumurtanın sarısı, başdakı göz, bədəndəki ruh kimidir. Bunlar da böyük hörgük, ağ palçıq, parlaq inci, yaşıl bağça, qırmızı (təmiz) qızıl kimidir. Onlar (türklər) nə qədər parlaq olur olsun, heç bir fəzilətin çata bilmədiyi xüsusi bir fəzilətdə, nə qədsər böyük olsa da heç bir şərəfin üstün gələ bilmədiyi şərəflə, nə qədər qədim olsa da heç bir şan-şöhrətin üstün gələ bilmədiyi bir şan - şöhrətlə üstün oldular” “Onların bir eybi, başqalarını onlardan uzaqlaşdıran cəhət vətənləri üçün iztirab çəkmələri, ölkələrdə səfərlərə olan həvəsləri, yürüşlərə olan etirasları, öz adətlərinə möhkəm baqlılıqlarıdır. Bundan başqa, onlar qələbə sevinclərini, onların biri-birini izləməsini, səhralarda çıxardıqları oyunları, çəmənlikdəki gəzintilərini xatırladırlar ki, uzun ayrılıqda igidliklərinin fəzilətləri unudulmasına və uzun zaman keçməsiylə enerjiləri süstləşməsin” "Türklər dünyanın heç bir yerində vətəndən duyduqları məmnunluğu duymazlar. Onlar öz vətənləri üçün öz doğma yurduna bağlı olan insanlardan daha çox iztirab çəkirlər. Türk vətənə dönmək üçün hər şeyi addımlayıb keçir. Hər bir vadini aşır. Bir dəfədən artıq keçmədiyi yolla öz doğma yerinə gəlir. Yolun uzaqlığına baxmayaraq, özünəməxsus sərbəstliyi, qoxubulmə qabiliyyəti ilə yatağına yetişir""Onların (türklərin) binyələri (fiziki quruluşları hərəkət üzərində qurulmuş və sükunətdən nəsibləri yoxdur. Onların ruhi qüvvələri cismani qüvvələrdən üstündür. Onlar qızğın hərarətli, anlayışlı, xatirələri çox, baxışları iyti olan kimsələrdir. Qıtlıq keçirməyin acizlik, uzun zaman bir yerdə qalmağın axmaqlıq, rahatlığın ayaqda çidar, qənaətkarlığın əzmkarsızlıq, yürüşü tərk etməyin zillət olduğunu qəbul edirlər” (ardı var) - limunetemrahli
Limunet Emrahli

IX əsr ərəb filosofu Əl Caiz türklər haqqında:
: Limunet Emrahli Turkish Forum
“Ayrılıqda bir türk – bir millət deməkdir!”
“Türklərə yaxşılığın çoxluğu, pisliyin azlığı xasdır”
“Sən bir bəsrəli gördükdə оnun bəsrəli və kufəli, məkkəli gördükdə оnun məkkəli və yа хоrаsаnlı…оlduğunu bilməyəcəksən. Türkdə isə bunun üçün yаnılmаzsаn. Bundа qiyаfət biliciliyinə, хüsusi fərаsətə və хüsusi bir suаlа еhtiyаc duymаzsаn. Оnlаrın ruhi qüvvələri cismаni qüvvələrdən üstündür”
“Onlar (türklər) gizli gövhər, təmiz qızıl, yumurtanın sarısı, başdakı göz, bədəndəki ruh kimidir. Bunlar da böyük hörgük, ağ palçıq, parlaq inci, yaşıl bağça, qırmızı (təmiz) qızıl kimidir. Onlar (türklər) nə qədər parlaq olur olsun, heç bir fəzilətin çata bilmədiyi xüsusi bir fəzilətdə, nə qədsər böyük olsa da heç bir şərəfin üstün gələ bilmədiyi şərəflə, nə qədər qədim olsa da heç bir şan-şöhrətin üstün gələ bilmədiyi bir şan – şöhrətlə üstün oldular”
“Onların bir eybi, başqalarını onlardan uzaqlaşdıran cəhət vətənləri üçün iztirab çəkmələri, ölkələrdə səfərlərə olan həvəsləri, yürüşlərə olan etirasları, öz adətlərinə möhkəm baqlılıqlarıdır. Bundan başqa, onlar qələbə sevinclərini, onların biri-birini izləməsini, səhralarda çıxardıqları oyunları, çəmənlikdəki gəzintilərini xatırladırlar ki, uzun ayrılıqda igidliklərinin fəzilətləri unudulmasına və uzun zaman keçməsiylə enerjiləri süstləşməsin”
“Türklər dünyanın heç bir yerində vətəndən duyduqları məmnunluğu duymazlar. Onlar öz vətənləri üçün öz doğma yurduna bağlı olan insanlardan daha çox iztirab çəkirlər. Türk vətənə dönmək üçün hər şeyi addımlayıb keçir. Hər bir vadini aşır. Bir dəfədən artıq keçmədiyi yolla öz doğma yerinə gəlir. Yolun uzaqlığına baxmayaraq, özünəməxsus sərbəstliyi, qoxubulmə qabiliyyəti ilə yatağına yetişir”
“Onların (türklərin) binyələri (fiziki quruluşları hərəkət üzərində qurulmuş və sükunətdən nəsibləri yoxdur. Onların ruhi qüvvələri cismani qüvvələrdən üstündür. Onlar qızğın hərarətli, anlayışlı, xatirələri çox, baxışları iyti olan kimsələrdir. Qıtlıq keçirməyin acizlik, uzun zaman bir yerdə qalmağın axmaqlıq, rahatlığın ayaqda çidar, qənaətkarlığın əzmkarsızlıq, yürüşü tərk etməyin zillət olduğunu qəbul edirlər”
(ardı var)

Okumaya devam et  Abbas Lisani sürgünə göndərilir

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir