Dünya Kadınlar Günü’nde Türk Kadını ve Kadın Erkek Eşitsizliği

Dünya Kadınlar Günü, (Dünya Emekçi Kadınlar Günü)  Birleşmiş Milletler tarafından  onaylanmış, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmış bir gündür. 8 Mart 1857 tarihinde  New York’ta  grev sonucunda çıkan kargaşa ve yangında  129 kadın işçi hayatını kaybetmiştir. - womens day kadinlar gunu

Dünya Kadınlar Günü, (Dünya Emekçi Kadınlar Günü)  Birleşmiş Milletler tarafından  onaylanmış, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmış bir gündür. 8 Mart 1857 tarihinde  New York’ta  grev sonucunda çıkan kargaşa ve yangında  129 kadın işçi hayatını kaybetmiştir.

26 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag’da  toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin’in  yangında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın Internationaler Frauentag (International Women’s Day, Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisi, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

1921 yılında  Moskova’daki 3’ncü Komünist Partiler Toplantısı’nda etkinliğin adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu  16 Aralık 1977’de  8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını onaylamıştır.

Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk  defa  1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı programının da etkisiyle 1975 yılında Türkiye Kadın Yılı Kongresi yapılmış, 1984 yılından sonra  her yıl Dünya Kadınlar Günü  kutlanmaya  başlanmıştır.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise o toplumun ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur”   diyerek yıllar önce Türk toplumunda kadına verdiği değeri göstermiştir.  Atatürk’ün  çabalarıyla  Türk kadını 1934 yılında  seçme ve seçilme hakkına kavuşurken, kadınlar İtalya ve Fransa’da 1946 da, İsviçre’de ise ancak 1971 yılında  bu hakkı elde edebilmiştir.

Tıpkı Ataürk gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’de Kazakistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada  “Biz Kazak’ız, halkımız göçebe hayatı süresince at üzerinde bugünlere kadar, kadın erkek ayrımı yapmadan geldi. Kadınlarımız, erlerinin yanında veya ardında değil; aksine önünde yürürdüdemiştir.

Dünya Kadınlar Günü kutlanırken kadına  toplumda verilen önem, kadın erkek arasındaki eşitsizlik  giderilebilinirse önem taşır.

Dünyada ilk defa  2006 yılında  yapılan kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik oranı araştırmasının  Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından Kasım 2017’de açıklanan araştırmasına göre dünyada  kadın erkek eşitliği konusunda ilerleme   sağlanamazken,  Türkiye’de durum daha da  kötüye gitmiştir. Forum’un  raporuna göre Türkiye geçen  yıla  göre 1  sıra  gerilemiştir. Cinsiyet eşitliğinin en kötü olduğu alanlar ise siyaset ve kadın istihdamıdır.

Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’nda  (The Global Gender Gap Report)  144 ülkenin verileri kullanılmıştır.  WEF’a göre bugünkü koşullar aynı şekilde devam ederse dünyada kadın-erkek ücret eşitliği 217 yıl sonra sağlanabilecektir. Araştırma sağlık, siyaset, eğitim ve ekonomi alanlarında yapılmıştır. 2017 yılında  sağlık ve eğitime ulaşabilme eşitliği artarken ekonomiye ve  siyasete katılımda eşitsizlik oranı yüksek çıkmıştır. Geçen yıla göre 60 ülkede cinsiyet eşitsizliği artarken  82 ülkede azalmıştır. Türkiye, eşitsizliğin arttığı ülkelerden biridir.

2017 raporuna göre eşitsizliğin en az olduğu ülke İzlanda iken en fazla olduğu ülke Yemen’dir. 2016 raporunda da144 ülke arasında  ilk sırada İzlanda, son sırada Yemen vardı. Bu yılki raporda İzlanda’yı Norveç ve Finlandiya izlemiştir. Bir Afrika ülkesi olan Ruanda cinsiyet eşitliği sıralamasında 4’ncü  olurken, dünya genelinde parlamentoda en fazla kadının bulunduğu ülke olmuştur.

Türkiye  cinsiyet eşitsizliği oranında 144 ülke arasında Kuveyt ve Katar gibi Müslüman Arap ülkelerinin de gerisinde kalmış ve  131’nci sırada yer alabilmiştir.

Türkiye 2015 ve  2016 yıllarında  130’uncu sıradaydı.  2006’da hazırlanan ilk raporda  115 ülke arasında 105’inci sırada yer alırken aradan geçen 10 yılda cinsiyet eşitsizliğini giderme konusunda başarılı olamamıştır. 2017 raporunda Türkiye 13 sıra kaybetse, 144 ülke arasında sondan birinci olacaktı.

Rapor’un Eğitimsel Kazanım başlığındaki  sonuçları, Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği açısından eğitimde bir ilerlemede bulunamadığını göstermektedir. Türkiye eğitimli kadınların oranıyla 2015 raporunda 105’inci sırada yer alırken, 2016 raporunda  109’ncu sıraya gerilemiş, 2017 yılında ise 101’nci olmuştur. Rapor’un Sağlık ve Yaşam Süresi başlığı,  Türkiye açısından diğer 3 başlığa göre en olumlu  olanıdır.  Türkiye sağlık alanında 1 puan üzerinden 0,977 puan alarak kadın-erkek arasındaki eşitsizliği neredeyse kapatmıştır.

Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 33’den  yüzde 36’ya  yükselmiştir. İş gücüne katılım oranı arttığı halde cinsiyet eşitsizliği sıralamasında gerilememizin  sebebi, kadınların ev ve bakım işlerinde yer almasıdır. Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin yüzde 18’i kadın olup, uzman meslekler ve teknik elemanlar arasındaki kadınların oranı  yüzde 39’dur.

Türkiye’de kadın erkek arasındaki eşitsizlik kapanmazken, kadına yönelik şiddet   giderek artmaktadır.  Son 10 yılda 2337 kadın şiddet görerek hayatını kaybederken, en çok boşanmak istedikleri ve kendi hayatlarına dair karar almak istedikleri için öldürülmekteler. Bu konuda alınan önlemler yetersiz kalmaktadır.

 

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’na göre Türkiye’de her 10 kadından 4’ü şiddetle karşı karşıyadır. Nüfusun yarısı kadın olduğuna göre  10 üzerinden 4 oranlaması yaptığımızda 14 milyon kadının şiddetle karşı karşıya olduğu görülmektedir. “Cennet annelerin ayakları altındadır” mealindeki hadis maalesef Türk toplumunda yeterince anlaşılmamıştır.

Dünya Kadınlar Günü kutlanırken  Halide Edib Adıvar’ı anmadan geçemeyeceğim. 23 Mayıs 1919 Cuma günü Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ve yaklaşık 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen o mitingde yaptığı konuşma, toplumda  büyük yankı uyandırmıştır:

“Kardeşler, vatandaşlar, Yedi yüzyılın şerefi, göğe yükselen bu minarelerin tepesinden Osmanlı tarihinin yeni faciasını seyrediyor, bu meydanlardan çok zaman alay halinde geçmiş olan büyük atalarımızın ruhuna hitap ediyor, başımı bu görünmeyen ve yenilmez ruhlara kaldırarak diyorum ki, ben İslamiyet’in bedbaht bir kızıyım ve bugünün talihsiz fakat aynı derecede kahraman devrinin anasıyım. Atalarımızın ruhları önünde eğiliyor, onlara bugünün yeni Türkiye adına hitap ediyorum ki, silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudrettedir. Allah’a ve haklarımıza iman ediyoruz.

Kardeşler, evlatlar, size dünyanın verdiği hükmü dinleyiniz: Avrupalı itilaf devletlerinin tecavüz siyaseti bazen hıyanetle ve daima haksız olarak Türkiye’ye çevrilmiştir. Eğer ayda ve yıldızlarda da Türk’le Müslüman bulunduğunu söyleseler oralara da istila orduları gönderilirdi. Nihayet hilali parçalamak için ellerine bir fırsat geçmiştir. Bu kararlarına karşı bizi tutacak hiçbir garplı kudret yoktur. Bu meselede, bu insani olmayan karara katılmayanlar da aynı derecede belki de daha da melüldürler.  

Onların hepsi insan haklarını ve millet haklarını müdafaa için bir mahkeme kurmuşlar fakat orada yenilenlerin parçalanması hükmünü vermişlerdir. Türklere günahkar diyen bu kimselerin kendileri o kadar günahkardırlar ki okyanusların suları onları temizleyemez. Bir gün gelecektir ki daha büyük bir mahkeme, milletleri tabi haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir. O mahkeme bugün bizim aleyhimize olan devletlerin fertlerinden teşekkül edecektir. Çünkü her ferdin içinde ezeli bir hak duygusu vardır ve milletleri meydana getirenler de fertlerdir.

Kardeşler, evlatlar, beni dinleyiniz. Sizin iki dostunuz vardır: Müslümanlar ve haklarımız için sesini her gün yükseltecek olan medeni milletlerin fertleri. Birincisi bugün sizinle beraberdir. ikincilerse bizim şaşmaz gayemizin hakkını er geç anlayacak olan fertlerdir. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Bütün milletlerin haklarını kazanacağı gün çok uzak değildir. O gün geldiği zaman bayraklarınızı alınız, bu maksat için canlarını veren kardeşlerimizi ziyaret ediniz. Şimdi yemin edin ve benimle birlikte tekrarlayın: Yüreğimizdeki mukaddes heyecan, milletlerin hakları ilan edilinceye kadar devam edecektir.”

Cumhuriyetimizin  modern ve çağdaş günlere gelmesinde önemli görevler başarmış olan emekçi Türk kadınları ile birlikte tüm kadınlarımızın (kadınlarımızın tamamı emekçidir) 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor,  sağlık ve mutluluk dolu  günler  diliyorum.

 

 

 

Dünya Kadınlar Günü, (Dünya Emekçi Kadınlar Günü)  Birleşmiş Milletler tarafından  onaylanmış, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmış bir gündür. 8 Mart 1857 tarihinde  New York’ta  grev sonucunda çıkan kargaşa ve yangında  129 kadın işçi hayatını kaybetmiştir. - womens day kadinlar gunu

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 2. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 3. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 4. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Türkiye’ye turist yağacak…

  Türkiye’ye turist yağacak…

  Alınan onca önleme rağmen Rus turistlerin Türkiye tercihi önlenemiyor. Geçenlerde yazmıştık. Rusya, iç turizme yönelik önlemler almaya başlamıştı. Ancak, görülüyor ki Rus turistler Türkiye’den hali […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  Erkam Tufam yurtdışında yaşayan bir gazeteci. Niye yurtdışında, nasıl çıkmış gibi sorular beni ilgilendirmiyor. Bir yazımda vurgulamıştım; ‘ben söze bakarım’! O kişinin söylediklerinin ne kadarı benim […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]


 • Fal?-Nazar?-Büyü?

  Fal?-Nazar?-Büyü?

  KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu […]


Exit mobile version