Site icon Turkish Forum

Almanya’daki çifte vatandaşlık sorunu

Almanya genel olarak çifte vatandaşlık kabul etmiyor. - cifte vatandas turk almanAlmanya genel olarak çifte vatandaşlık kabul etmiyor.

Bunu son günlerde Alman Vatandaşlık Dairesinden gelen mektuplarla Alman Vatandaşlığını yitiren Türk – Alman Vatandaşları bilirler.  Ama pek bilinmeyen konu, bazı şartlar altında çifte Vatandaşlığın kabul edilmesidir. Yani bazı istisnada çifte vatandaşlık alma ihtimali vardır.

Bu istisnaların en önemlileri Madde 12 Yabancılar Yasasında belirlenmiştir (§ 12 StAG Staatsangehörigkeitsgesetz). Alman Vatandaşlık Yasasının Madde 12  göre Türk Vatandaşlığını bırakamayan yada zor şekilde bırakan kişiler çifte vatandaş sahibi olabilirler. Ne zaman bırakılamadığı ve ne zaman zor şekil olduğu Vatandaşlık Yasasının Madde 12 Fıkra 1 – 6 ya kadar anlatılmıştır.

Fıkra 1

Başvuran kişinin kendi ülkesi tarafından  vatandaşlıktan çıkmaya izin verilmemesi yani ön görülmemesi(bu arada Türkiye genel olarak izin veriyor)

Fıkra 2

Vatandaşlıktan çıkarmada zorluk yaşatılması, yani başvurulmasına rağmen reddedilmesi

Fıkra 3

Özet olarak: Türkiye’ nin sebepsiz şekilde izin vermemesi veya bu öne sürülen sebepte vatandaşlıktan çıkmak isteyenin hiçbir sorumluluğu olmaması; izinli çıkma dilekçesinin münasip süre içerisinde işlem görülmemesi veya Türkiye’ nin izinli çıkış için başvurana kabul edilemeyecek şartlar öne koşması

Fıkra 4

Yaşlı kişiler için bir istisna uygulanmıştır

Eğer başvuru sahibi yaşlılık ve  sağlık nedenleriyle vatandaşlıktan çıkış işlemlerini takip  edemeyecek veya bunun için seyahat edemeyecek durumda olduğunu  ispat edebiliyorsa, o zaman vatandaşlıktan çıkış şartından vazgeçilebilir

Fıkra 5

Türk Vatandaşlıktan çıkma durumunda büyük zarar görme, özellikle iktisadi (ekonomik) ve servet (mal ve mülkiyet) açısından ve bu zararın vatandaşlık kaybından büyük olması.Başvuru sahibi, eski vatandaşlığını kaybetmekle, kendisine ait mal ve mülkünü, işletmesini kaybetmek, uzuz (değerinden düşük) başka bir kişiye satmak veya devretmek durumunda kalıyorsa, veya miras hakkını kaybediyorsa  veya kazanmış emeklilik haklarının kaybolması  sonucu doğuyorsa, vatandaşlıktan çıkış koşulundan vazgeçilebilir.
Yasa söz konusu maddi kayıpların oldukça büyük kapsamda oluşması gerekir.İdare Makam talimatına
(StAR-VwV, Nr. 87.1.2.5.2) göre 10.000€ altındaki maddi kayıplar dikkate alınmaz.

Fıkra 6

Bu Fıkra özellikle mültecilere yöneliktir

Eğer başvuru sahibi politik iltica hakkı kazanmış ise, Cenevre Konvansiyonuna göre ilticacı konumu elde etmiş ise veya Politik İltica Yöntemi Yasası veya Toplu İltica Yasasına göre  Almanya´da kalma hakki kazanmış ise, eski vatandaşlıktan  ayrılmadan alman vatandaşı olur

İstisnaların en önemlisi ve çifte vatandaşlığın kabul edilmesi

Yukarıda adı geçmiş istisnaları gözden geçirecek olursak en dikkat çeken kuşkusuz Fıkra 5 dir.

Bu çifte vatandaşlığı kabullenen düzenleme emeklilik hakkını kaybedenler için yer almıştır. Böyle düşünülecek olursa bir çok Türk veya Türk asıllı vatanlaşın bu yasadan yararlanabileceği düşünülebilir.

Şu andaki emeklilik yasasına göre pembe kart (Pembe Kart /Mavi Kart) sahipleri borçlanarak Türkiye’den emekli olamıyorlar. Pembe Kart eski Türk Vatandaşı olanlara ne kadar hak tanısa da, bu haklarda borçlanarak emeklilik  (SSK, Bağ kur, Emekli Sandığı) öngörülmüyor. Bu bakımda çifte vatandaşlık maddi yönden zarara yol açıyor. Bu zararın senede 10.000 € üstünde olması karşılığında çifte vatandaşlığın kabul edilmesi göz önüne yansıyor.

Böyle bir istisna olmasına rağmen bu konu üzerine kesin  bir Danıştay kararı yoktur. Bunun nedeni, bugüne kadar bu istisna üzerine mahkemeye baş vurulmamasından kaynaklanıyor. Bunun sebebi de çoğu Vatandaşımızın mahkemeye başvurmada tedirgin olmasıdır. Halbuki bu istisna üzerine verilecek bir Danıştay kararı birçok Türk Vatandaşın bu yasadan yararlanabilmesine yol açabilir.

Bu konu üzerine Forum’umuzda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

Emeklilik hakkı çifte vatandaşlık sağlayabilir

Bu konu ile ilgili 16 Ağustos 2007 tarihinde Hürriyet gazetesinde bir haber yayınlanmıştır. Habere göre, bir Türk  yukarıda bahsettiğimiz haklardan yararlanarak çifte vatandaşlığına izin verilmiştir.

Vatandaşımız, Türkiye’deki emeklilik hakkının yanacağını gerekçe göstererek, Alman vatandaşlığının muhafaza edilmesi koşuluyla tekrar Türk vatandaşlığına geçti. İstisnai durumları ele alan maddeye dayanarak Bölge Valiliğine bir dilekçe yazan ve pembe kart sahiplerinin emeklilik hakkı olmadığını ispatlayan bir belgeyi makamlara ibraz eden vatandaşımıza izin belgesi (Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft) verildi.

Bu durumda ispatlanması gereken, Türkiye’de emeklilik hakkının kazanıldığı ve primlerin ödenildiğidir

Exit mobile version