EMEKLİ DİPLOMATLARIN BASIN AÇIKLAMASI

Biraz once Cumhuriyet,Milliyet ve Hurriyet gazetelerine gonderdigimiz metni asagida sunuyoruz.
Saygilarimizla,
Umit Pamir
Pulat Tacar
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- Sayın Başbakan son zamanlarda konuşmalarina yabanci dillerden ibareler serpiştirmeyi adet haline getirdi.  . - DALGALI BAYRAK.gif
EMEKLİ  DİPLOMATLARIN  BASIN  AÇIKLAMASI

– Sayın Başbakan son zamanlarda konuşmalarina yabanci dillerden ibareler serpiştirmeyi adet haline getirdi.  .

-Davos’ta ”one minute (s)” ile  ingilizce ibarelerle başladi. Derken –- ”monşer” sözcüğünü son zamanlarda  pek sever oldu

-“Mon cher” deyimi FransIzca “azizim,dostum’ ‘ anlamina gelen bir tekerleme.Buna bugünkü Türkçemizde ise , argoda, ”hanım evladı” anlamı yüklenmiş.  Askerlik ve polislik mesleklerinin yanında en çok hayati tehlikeyle karşılaşılan devlet memurluğu,  her unvandaki Dışişleri memurluğudur. Dünyanın en tehlikeli bölgelerinde , kriz alanlarında geçici ya da sürekli görev yapan, ülkemizi temsil eden, insani yardım sağlayan, siyasi temaslar yürüten temsilcilerimizle onlara idari, teknik ve haberleşme desteği sağlayan her rütbe ve düzeydeki genç-yaşlı Dışişleri mensuplarımızın hangileri  bu alaycı yaklaşımı hak etmektedirler?

Bizim çok eskilerden gelen diplomasi geleneğimiz hem ‘ hiçbir tehlikeden kaçınmamayı ‘ , hem de uluslararası topluluklar içinde başkalarından altta kalmayarak başını dik tutmayı öngörür. Ömer Seyfettin’in ”Pembe İncili Kaftan” öyküsündeki Türk Elçisinin davranışı  bugün de diplomatlarımızın sahip olmakla iftihar ettikleri bu birikimin hikayelerinden birisidir. Diplomatlarımız arasinda seçkincilik de yoktur. Tahsil hayatını burslu okuyan bir çok diplomatımız Bakanlik içinde  en yüksek mevkilere yükselebilmişlerdir. Bunlarin arasinda Dışişleri Musteşarları da bulunmaktadır.

“Monşer” terimini   Cumhuriyet dönemi Dışişleri mensupları hiç kullanmadılar. Osmanli dönemi memurlarının bazılarının bu ifade biçimini kullandiklarını  eski hikaye ve roman türü belgelerden gözlemliyoruz. İnsan “Acaba Sayin Basbakan,  hükümetinin izledigi Dış Politika ekseni gibi , dilde de bir yeni Osmanlilik hevesine mi kapildi?” demekten kendisini alamıyor. Şunu kendisine hatırlatmak isteriz ki, Türkiye Cumhuriyeti Diplomasisi, Osmanlı hariciyesinin, İmparatorluğun son dönemlerinde , en büyük zaaflarından birisini oluşturan,  bazı Osmanli diplomatlarının  “yabancı muhibbi” -yabancı sempatizanı- olmalari üzerine   bu  yabancı ülkelerin emellerine hizmet etmelerinden çıkarılan dersler sonucunda , sağlam temeller üzerinde yeniden kurulmuştur. Cumhuriyetimizin dış politikadaki büyük kazanımları , Cumhuriyet nesli  Türk diplomatları sayesinde gerçekleştirilmiştir. Türk diplomatları Atatürk’ün dış politikamız için öngördüğü  “yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin sadık  uygulayıcıları olmuşlar ve Devletimizin temel ilkelerine bağlı kalmışlardır.

-Turkiye Cumhuriyetı diplomatları, cok zor sınavlarla meslege kabul edilirler.

Meslek içi egitimleri de  özenle  sürdürülür. Önemli terfileri de yine sınavla gerçekleşir. Bu sınavlarda hiç bir zaman iltimas etkili olmamıştır. Bu nedenle  tüm dünya diplomatları arasında Turk diplomatları özel bir takdirle anılırlar. Bu başarıları, ulkemizin etrafında bir güvenlik ve işbirligi kuşağının sağlanmasına yönelik Balkan ve Sadabad Paktlarının kurulmasından başlayıp ;  Montreux Anlaşmasının imzalanmasında, Hatay sorununun çözümlenmesınde,  2nci Dünya Savaşının dışında kalarak ülkenin yeni bir savaş felaketinden kurtarılmasında, Nato üyeligimizin gerçekleştirilmesinde, Ortak Pazar /Avrupa Birligi üyeliğmiz için son 50 yıldır sürdürülmekte olan görüşmelerde,  Kıbrıs sorununun ulusal çıkarlarımız doğrultusunda sonuçlanması için Londra ve Zürih Anlaşmalariyla başlatilip Birleşmis Milletler çerçevesinde devam ettirilen görüşmelerin çeşitlı aşamalarında  tescil edilmiştir.

-Dış Politika öyle ”Benden öncekiler hic bir şey yapmadi.Bizimle onurlu dönem başladı” gibisinden geçmişteki kazanımları yok sayarak, gelişigüzel  yaklaşımlar sergilemek demek değildir.

-Dış Politika uzun soluklu  ciddi bir iştir. Bilgi, birikim,öngörü, soğukkanlı analiz yetenegi gerektiren  ciddi bir uğraşıdır.

Hükmünü , soğukkanli bir yaklaşımla, bir satranç oyunun incelikleri ve stratejik derinliği ile, geçmişi dikkate alan  ve aynı zamanda  geleceği hesaplayan bir perspektiften verir.

-Dış Politikada dinamizm ve  cesaret şarttır. Nitekim,  Ikinci  Dünya Savaşı sırasında Turk diplomatları canları pahasına yahudileri Nazi temerküz kamplarindan kurtarmıştır.

Diplomatlarımızın eşleri ve çocukları da aynı şekilde tehlikeyle iç içe yaşamışlardır. Adadaki  yahudileri kurtaran  Rodos Başkonsolosumuz  Selahattin Ülkümen bu uğraşı sırasında Nazi uçaklarının bombardımanı altında eşini kaybetmiştir.  Madrid  Büyukelçisi Zeki Kuneralp’ ın eşi Necla Kuneralp ,  Lizbon Maslahatgüzarı   Yurtsev Mıhçıoğlu’ nun eşi Cahide Mıhçıoğlu, Lizbon Idari Ataşesi Erkut Akbay ‘ın eşi Nadide Akbay , Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder’in eşi Işık Yönder,  La Haye Buyukelçisi Özdemir Benler’ in oğlu Ahmet Benler ve Atina Idari Ataşesi Galip Özmen ‘in kızı Neslihan Özmen   ermeni terroristler tarafından  katledilerek şehit edilmişlerdir. Sayın Başbakanın sadece bizlerin  değil ailelerimizin de meslek içi yaşadığı zorluklardan haberdar olmadığı anlaşılmaktadır.

Diplomatlarımız sadece “masa başında” iş yapmazlar

Turk diplomatları Kıbrıs, Irak, İran, Lübnan,  Afganistan, Bosna  ve Somali gibi savaş alanı olan ülkelerde canları pahasına görevlerini cesaret ve soğukkanlılıkla yürütmüşlerdir.

Ancak Dış Politikada cesaret ve dinamizm, maceraperestlik demek değildir. Tarihi iyi bildiğini iddia edenler,  “Kudüs ‘te toplu namaz kılmak” gibi macareperest ve hayalperest  ucuz  vaadlerin  geçmişte ülkemizi hangi badirelere götürdüğünü daima akıllarında tutmalıdır. Böyle bedava kahramanlıkların ceremesinin, masum insanlarımıza   canlarıyla ödettirilmesi de ayrı bir üzüntü konusudur.

Cumhuriyet döneminin Dışişleri mensupları  başka ülke ve odakların eli,kolu,gözü olmaktan hiç bir zaman medet ummamışlar, kendi uluslarinin tarihi ve manevi birikiminin ve bu topraklarda asırlardır özgürce yaşamış olmalarinin onlara aşıladığı özgüvenlerinden onur duymuşlardır

– Kırka  yakn Türk diplomatı  ve Devlet görevlimiz Ermeni terörüne kurban gitmiştir. Şimdiye kadar Türk diplomatlarını sadece Ermeni terörünün ve diğer terör eylemlerinin  hedef aldığını zannediyorduk.  Son bir yıldır her fırsatta kendi ülkesinin diplomatlarına karşı  sözlü bir saldırı başlatan   Sayın Başbakanımızın bu tutumunu izahta büyük güçlük çekiyoruz

-Dış politika, öyle günü kurtarmaya yönelik, kendisiyle çelişki içinde ”perakende’ ‘açılımlarla ,üç-beş yabancı sözcüğü yerli yersiz kullanmakla, diplomatlara karşı küçük düşürücü ifadelerle  yürütülmez.Yürütülmeye  kalkılışırsa bedeli ağır olur. İşin acı tarafi, bu bedeli de sadece bu hesapsız, kitapsiz , yüzeysel tutumlari benimseyenler değil,  tum ulusumuz öder.

–       Bu konuda duyduğumuz uzüntüyü merhum bir Büyükelçimizden esinlenmiş olan bır kısa tekerlemeyle bitirmek istiyoruz

İnsaf kalmadı beni-ademde

İşlerine gelince şehit

Gelmeyince monşer sayıldık

Şu bivefa alemde.  ”

……………….

BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN EMEKLİ DİPLOMATLAR

Not: Bütün Emekli Arkadaşlarımıza maalesef ulaşma imkanını bulamadık. Kendilerinden daha sonra alabileceğimiz ilave görüşler olursa, bilgilerinize sunacağız.

EMEKLİ BÜYÜKELÇİLER:

-Ahmet Banguoğlu

-Ali Hikmet Alp

-Altan Güven

-Aydın Tosun

-Aydın İdil

-Baki İlkin

-Bilal Şimşir

-Burak Gürsel

-Burhan Ant

-Candan Azer

-Deniz Uzmen

-Duray  Polat

-Erdal Tümer

-Erdoğan Aytun

-Erdoğan Sanalan

-Ergün Pelit

-Erdil Akay

-Erdinç Erdün

-Erhan Öğüt

-Erhan Yiğitbaşıoğlu

-Emin Gündüz

-Faruk Loğoğlu

-Fazlı Keşmir

-Halil Dağ

-Hatay Savaşçı

-Hüseyin Çelem

-İlhan Yiğitbaşıoğlu

-Korkmaz Haktanır

-Kurtuluş Taşkent

-Mehmet Kazım Görkay

-Mengü Büyükdavras

-Mithat Balkan

-Murat Bilhan

-Murat Sungar

-Mümin Alanat

-Nazım Belger

-Nazım Dumlu

-Necati Utkan

-Nurettin Karaköylü

-Nuri Yıldırım

-Nüzhet Kandemir

-Osman Korutürk

-Ömer Şahinkaya

-Ömür Orhun

-Önder Özar

-Pulat Tacar

-Rıza Erkmenoğlu

-Rıza Türmen

-Sadi Çalışlar

-Senbir Tümay

-Sevinç Dalyanoğlu

-Süha Noyan

-Taner Baytok

-Tansu Okandan

-Tugay Uluçevik

-Turhan Fırat

-Türkekul Kurttekin

-Uğur Ergun-

-Uluç Özülker

-Ümit Pamir

-Ünal Ünsal

-Varol Özkoçak

-Verşan Şentürker

EMEKLİ BAŞKONSOLOSLAR

-Aksel Ülker

Asım Temizgil

Ayşe Öğüt

-Betin Yiğit

-Daver Darende

-Gönül Dalyanoğlu

-Hüner Tuncer

-Ülkü Başsoy

-Yurdanur Çetirge

………………

- Sayın Başbakan son zamanlarda konuşmalarina yabanci dillerden ibareler serpiştirmeyi adet haline getirdi.  . - DALGALI BAYRAK.gif

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

“EMEKLİ DİPLOMATLARIN BASIN AÇIKLAMASI” için bir cevap

 1. avatarı
  Anonim

  Ferhan yiğit başı oğlu ben güler gökler sizin evde çalıştım babam Bekir gokkurt lütfen beni bu fesbukta ararsanız çok memmun olurum eşiniz önceden italyandí sonra müslüman oldu Ali bora adínda oğlunuz var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 2. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 3. KUR’AN-İçki?! Robotlaşmış Kullar?! Kafayı içki içenlere takmış, onları cehennemlik-kâfir ilan eden din satıcıları-yobazlara inat, Yüceler Yücesi Yaratıcı aşağıdaki ‘içki’ ile…

 4. İlginç, bir sürü insan hakkında haklı haksız yurtdışına çıkış yasağı var ama sadece spesifik olarak TMSFye borcu olanların yasağını kaldırmak…

 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Türkiye’ye turist yağacak…

  Türkiye’ye turist yağacak…

  Alınan onca önleme rağmen Rus turistlerin Türkiye tercihi önlenemiyor. Geçenlerde yazmıştık. Rusya, iç turizme yönelik önlemler almaya başlamıştı. Ancak, görülüyor ki Rus turistler Türkiye’den hali […]


 • Fal?-Nazar?-Büyü?

  Fal?-Nazar?-Büyü?

  KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  Erkam Tufam yurtdışında yaşayan bir gazeteci. Niye yurtdışında, nasıl çıkmış gibi sorular beni ilgilendirmiyor. Bir yazımda vurgulamıştım; ‘ben söze bakarım’! O kişinin söylediklerinin ne kadarı benim […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Çadır söken AFAD’a tepki

  Çadır söken AFAD’a tepki

  CHP’li Parlar’dan çadır söken AFAD’a tepki İSYAN ETMEK YETMEZ, HESAP SORACAĞIZ CHP Hatay Milletvekili A. Adayı Dr. Hasan Ramiz Parlar, depremden yıkılan Hatay’da elektrik, tuvalet […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK. Sefa Yürükel

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK. Sefa Yürükel

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]


Exit mobile version