Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)

Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)- Doç. Dr. Shurubu KAYHAN /Turkishforum-A.Türer Yener Kışın ardından baharın gelişinin çeşitli şenlik ve eğlencelerle kutlandığı, halkın bayram yaptığı bir gün olan Nevruz’un sembolü, kıştan sonra kırlarda diğer çiçeklerden daha önce çıkan ve adını bu günden alan Nevruz çiçeğidir. Bu çiçek baharın müjdecisidir. Hemen, karların tamamen erimesini bile beklemeden, karların… Okumaya devam et Nevruz Çiçeğinin Anlamı (Bayçeçek – Bayçeçekey)

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar -Doç. Dr. Shurubu KAYHAN- Turkishforum/A.Türer Yener Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar Orta Asya Türklerinin İslamiyet’ten önce de kendilerine has hayat tarzlarına uygun bir inançları vardı. Doğayla içi içe yaşayan Orta Asya Türkleri tabiat ve iklimin olumlu ve olumsuz etkilerine göre yaşam tarzlarını oluşturmuşlar. Bu bölgelerin kışları dondurucu ve fırtınalı, yazları… Okumaya devam et Orta Asya Türklerinde Dini Bayramlar

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU – SHURUBU KAYHAN / TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Düğün insan hayatındaki en büyük kutlamadır. Nikahın kıyılmasıyla aile kurumuna geçiş ve kendi ailesini kurma sorumluluklarının başlangıcı doğar. Bu ailenin kurulmasından önce büyük kutlama ile devam eden toy, düğün düzenlenir. Altay düğünü dört aşamadan oluşur; dünür gitme, düğün hazırlıkları, düğün ve düğün sonrası. Her… Okumaya devam et ALTAY TÜRKLERİNDE YENİ AİLENİN DOĞUŞU

Cevad kurşuna dizildi

Ahmet Cevad, 13 Ekim 1937′de Bakü‘de Stalin tarafından kurşuna dizildi. Yılmaz AHUNDZÂDE (1936-2006) 1937’de öldürülen şair Ahmed Cevad’ın oğlu. Çeviren: Doç. Dr. Ali EROL /TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Yılmaz Ahundzâde 1937 yılında bir yetimhaneye yollandı. Sadece bir yaşındaydı. Babası, şair Ahmed Cevad tutuklanıp kurşuna dizilmişti. Annesi de, babasını, “halk düşmanı” olarak suçlayarak kendisinden boşanmayınca, 8.5 yıllığına sürgüne… Okumaya devam et Cevad kurşuna dizildi

ABD SENATOSUNUN ERMENİ MANDASINI REDDETMESİ

I. Dünya Savaşı ardından, savaş sonrası yapılandırılacak barışın önemli bir unsuru olarak geniş bir Ermenistan’ın projelendirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri mandası altına konulabilmesi fikri ve girişimleri, ilgi çekici bir tarihî meseleyi oluşturur. Konunun sebebini ve sonucunu tayin eden etkenler içerisindeki ana faktörlerden birisi ise, Amerikan Başkanı Wilson’un ideallerle gerçeklikler arasında sıkışan duruş ve girişimleridir. Manda… Okumaya devam et ABD SENATOSUNUN ERMENİ MANDASINI REDDETMESİ

Büyük Söylev’in yıldönümünde neleri anımsamalıyız?

Gazi Mustafa Kemal(*)in Büyük Söylev’ini okumasının 93. yıldönümünde neleri anımsamalıyız? Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2. Büyük Kongresi 94 yıl önce,15 Ekim 1927 Cuma günü başlar.Bu Kongrede Gazi Mustafa Kemal Büyük Söylev’i okumaya başlar, 20 Ekim Çarşamba günü tamamlar. Gazinin Son Tümceleri: “…Baylar, bu demecimle, ulusal bağımsızlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve tekniğin en son ilkelerine… Okumaya devam et Büyük Söylev’in yıldönümünde neleri anımsamalıyız?

Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi

1914 yılı, Osmanlı devletinin parçalandığı I. Dünya savaşının başlangıç tarihi. 2014 yılında bu büyük savaşın yüzüncü yılını idrak edeceğiz.Ama, bu tarihi dönemecin manasını henüz idrak ettiğimiz söylenemez. Yüz yıl önce yaşanan savaş, aslında bitmedi. Çünkü, Osmanlı’yı parçalayan güçler yine buradalar. Ve bu tarihsel travmanın yasını tutmayanlar da hala direniyor. I.Dünya savaşı, her şeyden önce batıda… Okumaya devam et Osmanlı’nın Ortadoğu’dan Çekilişi

EOKA ve TMT’nin Ortaya Çıkışında Ulusal Kimliğin Rolü

Yapısalcı perspektiften değerlendirildiğinde terörizm sosyal bir oluşumdur ve bir aktör olarak terörist, söylemin ürünüdür. “Birinin teröristi diğerinin özgürlük savaşçısıdır” sözü terörizmin ve teröristin tanımının değişken olduğunu gösterir. Bu nedenle Rum toplumuna göre bağımsızlığın sembolü olan EOKA (Kıbrıslılar’ın Milli Mücadele Örgütü) Türk toplumuna göre terörist örgüt diye adlandırılırken; TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) için aynı durum geçerlidir.… Okumaya devam et EOKA ve TMT’nin Ortaya Çıkışında Ulusal Kimliğin Rolü

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TAS13:KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA, June 24 . Russian President Vladimir Putin on Saturday launcheS here Sabantui celebrations with a dance. In compliance with traditions, a distinguished guest first attending the Tatarstan national holiday events must dance. Putin rose to the occasion and was absolutely equal to the task with an embroidered skull-cap worn in Tatarstan on his head. Of interest is the fact that it was the first time that the Russian leader appeared in public in a T-shirt and light-colored trousers, not in a suit. (ITAR-TASS photo/ Mikhail Medvedev) ----- ÒÀÑ 27 Ðîññèÿ, Êàçàíü, 24 èþíÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàíöóåò íà "Ñàáàíòóå" ( íà ñíèìêå). Ïî òðàäèöèè, ïî÷åòíûé ãîñòü , âïåðâûå ïðèõîäÿùèé íà ýòîò ïðàçäíèê, äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñïëÿñàòü. È Ïðåçèäåíò Ïóòèí ïóñòèëñÿ â ïëÿñ. Ôîòî Ìèõàèëà Ìåäâåäåâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI – Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum- A.Türer Yener Sabantuy Tatar Türkler’inin her sene Mayıs ayının bir Pazar gününde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. Bu bayramın adı “sabantuy” düğün anlamından gelir. Kazan Tatarlarının baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla duydukları sevinci, yeşillik bir alanda geniş bir katılımla toplanarak gerçekleştirdikleri kutlama törenleridir. Sabantuy bayramı… Okumaya devam et TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

Ankara‘nın başkent oluşu

Ankara ‘nın 13 Ekim 1923’deTürkiye’nin başkent oluşunun 97.yıl dönümünde Ankara’nın, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilânından 16 gün önce yeni devletin başkenti olduğu yasası kabul edilmişti. Merkez Bankası’nın da bazı birimlerini ve Halk B, Vakıflar B ve Atatürk’ün kurucu hissedarı olduğu İş B’sı dahil bazı bankaların genel müdürlüklerini İstanbul’a ( *) taşıması cumhuriyet’in kurucu iradesinden ne… Okumaya devam et Ankara‘nın başkent oluşu

TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK

TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK Eğer Türk Dünyasının ortak simgesini arayacak olursak bunların en başında beşik gelir. Ona Baykal’dan Balkanlar’a kadar hepsi “besik”, “beşik”, “pezik” derler. Türk haklarının bu geleneksel sallanan bebek yatağı daha büyük Türk hanlıklarının döneminde de vardı. Bebeğin doğal olarak rahat etmesi, sallanma özelliği ile taşına bilir olması beşiğin en önemli özelliklerindendir. Beşiğin kullanma… Okumaya devam et TÜRK DÜNYASINDA BEŞİK

TEŞRİFAT, TEFERRUAT, TENZİLAT VE TEZVİRAT…HÜSEYİN MÜMTAZ

TEŞRİFAT, TEFERRUAT, TENZİLAT VE TEVZİRAT… HÜSEYİN MÜMTAZ                 Tatar ve müştemilatının “İngiliz Uluslar Topluluğu” güzellemesini duyunca; İngiliz’in adaya gelişini gözden geçirmek üzere yine kitapları karıştırdım.                 Gazioğlu’nun “Enosis Çemberinde Türkler”,  Haşmet Gürkan’ın “Toplu Eserler” (3 Cilt), Nezire Gürkan’ın “Zirvedeki Yalnızlık Kulesi”, Şaduman Halıcı’nın “Yüzellilik Gazeteciler” ve tabii Nazım Beratlı’nın “Kıbrıs Türklerinin Tarihi” (3 Cilt)…                … Okumaya devam et TEŞRİFAT, TEFERRUAT, TENZİLAT VE TEZVİRAT…HÜSEYİN MÜMTAZ

12 ADALAR VE HANGİ LOZAN.. !

12 ADALAR VE HANGİ LOZAN.. ! EĞER; TIP okursan karşına insan DNAsının şempanze ile %98 aynı olduğu çıkar… BİYOLOJİ okursan karşına evrim çıkar… FİZİK okursan karşına BİG BANG çıkar… KİMYA okursan karşına elementlerin kaynaşmasıyla İLK CANLILARIN nasıl oluştuğu çıkar… TARİH okursan karşına dinlerin nasıl ortaya çıktığı çıkar… JEOLOJİ okursan karşına dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında… Okumaya devam et 12 ADALAR VE HANGİ LOZAN.. !

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ

AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ-Dr. Shurubu Kayhan/ Turkishforum -A.Türer Yener “Ahır çerşenme”, Azerbaycan Türklerinde yılın son salı gününü kutlama geleneğidir. Yeni yılın gelişini beklerken eski yılın son salı gününe veda etmektir. O gün insanların üzgün, mutsuz, uyuşuk ve gergin olmamaları gerekir. Çünkü yılın tüm kötü ruhları insanları bırakıp gidecektir. Kötülükleri uğurlarken sevinç ve… Okumaya devam et AZERBAYCAN TÜRKLERİNDE AHIR ÇERŞENBE (SON SALI) GELENEĞİ

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI

SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI – SHURUBU KAYHAN /TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Isıah, Saha Türkler’inin en büyük geleneksel bayramıdır. Her sene 21-22 Haziranda kutlanır. Isıah yaz bayramı; saçmak, serpmek anlamına gelmektedir. En uzun güne denk gelen bu kutlama güneşle bağlantılı olup, onun sıcağının ve ışınlarının yer yüzüne saçmasıyla bağdaştırılır.Saha Türkler’inin iklim şartlarına göre 4 mevsim yerine 2, kiş… Okumaya devam et SAHA TÜRKLERİNİN ISIAH BAYRAMI

AZAP OSMAN

AZAP OSMAN, ANTEP SAVUNMASININ KAHRAMAN YİĞİTLERİNDEN BİRİSİ… Fransızlar Antep’i işgal etmiş; kadın, çocuk, yaşlı demeden Ermenilerin yardımı ile önüne geleni öldürüyordu. Sokaklarda patlama sesleri çığlıklara karışıyordu. Bir gün tüfekçi Yusuf’un dükkânına sinirden yumruklarını demir gibi sıkmış bir adam girdi. Ve derdini anlatmaya başladı. “Ağam adım Osman. Köylüler bana Azap Osman derler. Anlayacağın rençberim. Aynı zamanda… Okumaya devam et AZAP OSMAN

ENERJİ SAVAŞLARI

ENERJİ SAVAŞLARIÖğr. Gör. Emine KILIÇASLAN GİRİŞFransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin önemi eski siyasal aktörlerin yerine dünya sahnesine yeni siyasal aktörleri taşımasından kaynaklanmaktadır. Bu yeni siyasal aktörler yaptıkları devrimlerin ışığında dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan kendi ideolojilerini yaygınlaştırarak egemen güç olmayı hedeflemişlerdir. Dünyanın bu yeni ekonomik sisteminin gücü sanayilerin kurulması ve bu sanayilerde üretimin sürmesi… Okumaya devam et ENERJİ SAVAŞLARI

Atatürk’ün din anlayışı

Atatürk’ün din anlayışı. /ATATÜRK İÇİMİZDE-TURKİSHFORUM-A.TÜRER YENER Din vardır ve lâzımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur -tefsirler, hurafeler- binayı daha fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar… Okumaya devam et Atatürk’ün din anlayışı