DOKSANÜÇ HARBİ

DOKSANÜÇ HARBİ (93) 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı. Rusya 1856 Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı takip ettiği panslavizm siyasetiyle Balkanlar’daki Slav ahali üzerinde faaliyetlerini arttırdı. Fransa’nın Almanya karşısında yenilmesinden (1870) sonra Avrupa dengesinde ortaya çıkan durumdan faydalanan Rusya, Paris Antlaşması’nın kendisiyle ilgili hükümlerinden kurtulmayı başardı ve Osmanlı Devleti’ne karşı daha aktif bir siyaset takip etmeye başladı.… Okumaya devam et DOKSANÜÇ HARBİ

Almanya’nın Osmanlı Devletine kalleşliği

Almanya nin  Osmanlı Devletine kallesligi ve dünya tarihin den alintilar ! I Dünya Harbi . Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi (haz. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı), Ankara 1967-86, I-VIII. Bu savaşın gerçek sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir. Almanya’nın Avusturya-Macaristan ile 1879’da imzaladığı “İkili İttifak”, 1882’de İtalya’nın katılmasıyla “Üçlü İttifak” halini… Okumaya devam et Almanya’nın Osmanlı Devletine kalleşliği

Atatürk ve Türklerin anayurdu

Atatürk ve Türklerin anayurdu- pakman wörld / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER Atatürk her zaman Türk Dünyasına büyük önem vermiştir. Bunun en iyi örneği ise Samsun’da çekilen fotoğraftır. Bugün de Türkiye, değişen dünya düzenine göre Türk dünyasıyla ilişkilerini geliştirilmelidir. Türkiye’nin, gelişen dünya düzeninde etkin bir rol üstlenebilmesi Türk dünyası ile ilişkilerine bağlıdır. Atatürk’ün 26 Kasım… Okumaya devam et Atatürk ve Türklerin anayurdu

ATATÜRK DİYOR Kİ! Türk İnkılâbı

ATATÜRK DİYOR Kİ! Türk İnkılâbı -T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER Türk inkılabı nedir? Bu inkılâp, kelimenin ilk anda işaret ettiği ihtilâl mânasından başka, ondan daha geniş bir değişikliği ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli, asırlardan beri gelen eski şekilleri ortadan kaldıran en gelişmiş tarz olmuştur. Milletin, varlığını devam ettirmesi için… Okumaya devam et ATATÜRK DİYOR Kİ! Türk İnkılâbı

SEVR ANTLAŞMASI

I. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan barış antlaşması. İttifak devletlerine karşı savaşmış veya savaş ilân etmiş otuz iki devletin katıldığı Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919’da toplandı. Konferansın karar mercii İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika ve Japonya başbakan ve Dışişleri bakanlarından oluşan “Onlar Konseyi” idi. Osmanlı Devleti’nin taksimi… Okumaya devam et SEVR ANTLAŞMASI

SARIKAMIŞ HAREKÂTI

Kafkas cephesindeki Ruslar’a karşı kış mevsiminde girişilen büyük askerî harekât.  Osmanlı ordusu tarafından I. Dünya Savaşı esnasında 22 Aralık 1914 – 4 Ocak 1915 tarihlerinde Alman ve Avusturya cephelerinde ferahlık sağlamak üzere Kafkas cephesinde tatbik edilen bu büyük harekât, sadece askerî açıdan değil uğranılan kayıplar sebebiyle de mânevî bakımdan kamuoyunda önemli bir yere sahiptir. Sarıkamış… Okumaya devam et SARIKAMIŞ HAREKÂTI

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ

Boğazlar’ın statüsünü düzenleyen ve Türkiye’nin egemenlik haklarını yeniden tanıyan 20 Temmuz 1936 tarihli antlaşma Lozan Konferansı’nda imzalanan (1923) ek sözleşmeye göre İstanbul ve Çanakkale boğazları civarıyla Marmara denizindeki adalar askerden arındırılmıştı. Boğazlar’ın güvenliği Cem‘iyyet-i Akvâm’a (Milletler Cemiyeti) bırakılırken geçişleri düzenlemek amacıyla milletlerarası bir komisyon kurulmuştu. Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarının sınırlandırılması anlamına gelen bu hükümleri kabul… Okumaya devam et MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ

PÎRÎ REİS

Osmanlı haritacı ve denizcisi,Kitâb-ı Bahriyye müellifi PÎRÎ REİS (ö. 960/1553) Pîrî Muhyiddin b. Hacı Mehmed, Gelibolu’da dünyaya geldi. Amcası Kemal Reis’le beraber bulunduğu yıllar dikkate alınarak 1470 civarında doğduğu ileri sürülebilir. Hayatına dair bilgiler daha çok Kitâb-ı Bahriyye’de kendisiyle ilgili beyanlara dayanır. Burada anlattığına göre Kemal Reis’le birlikte Venedik’e ait kale ve sahiller başta olmak üzere bütün Akdeniz’de korsanlık… Okumaya devam et PÎRÎ REİS

Kazakistan’da Ayağına Kurşun Sıkanlar

Yakıt zammı üzerine yaşanan gelişmeler, bölgeyle bağlantılı stratejileri yeniden masaya yatırmıştır. Bağımsızlığın otuzuncu yılındaki bu olayların sosyo-ekonomik hoşnutsuzluklar boyutu elbette bulunmaktadır. Birçok bakımdan zengin kaynaklara sahip olan ülkede refahın toplum kesimleriyle yeterince paylaşılmadığı açıktır. Ancak Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bu gibi sorunların daha ağır yaşandığı ülkelerde benzer olayların pek görülmediği bilinmektedir. LPG zammına karşı halkın sokaklara dökülmesi makul karşılanabilir. Buna karşın eğitimli, silahlı, hareket planları hazırlanmış grupların devlet dairelerinde yangın çıkarmasını, polisleri öldürmesini, kafalarını kesmesini, arabaları yakmasını sadece hoşnutsuz kitlelere mal etmek mümkün değildir. Olayların başında IŞİD gibi MOSSAD, CIA, KGB temelli örgüt taktikleriyle ülke ve bölge halkını terörize etmenin kime ne faydası olacağının tespiti son derece önemlidir.

KIBRIS’TA CASUSLAR VARMIŞ-HÜSEYİN MÜMTAZ

Kaç zamandır Kıbrıs’ı yazayım diyorum ama neresinden başlayacağımı bir türlü kestiremiyorum.Bir ay kadar önce İstanbul’a giden bir dostum adaya dönünce telefon etti, “Nijeryalıları görünce Girne’de olduğumu anladım” dedi.Girit açıklarında olan 6.4 büyüklüğünde deprem Kıbrıs’ta da hissedildi, Tatar hemen Anastiadis’i aradı, geçmiş olsun dedi.Başbakan Sucuoğlu AB fonuyla Türksat uydusundan yayın yapan Rumcu TV’nin her gün Türkiye’ye… Okumaya devam et KIBRIS’TA CASUSLAR VARMIŞ-HÜSEYİN MÜMTAZ

TEHCÎR

TEHCÎR Bilhassa Ermeniler’in 1915’teki sevk ve iskânını ifade eden terim. Sözlükte “göç ettirmek” anlamındaki tehcîr, kökü olan hicret kelimesinin de işaret ettiği gibi zorunlu bir göç hareketidir. Bu tür göçürmeler, Osmanlılar’ın dışında diğer imparatorluklarda da görülen bir iskân ve cezalandırma yöntemi olup Osmanlılar’da bu kelimenin fazla bir kullanım alanı yoktur. Kitlesel sevk ve nakilleri tanımlamak… Okumaya devam et TEHCÎR

GASPIRALI, İsmâil Bey

GASPIRALI, İsmâil Bey (1851-1914) Kırımlı fikir adamı, eğitimci ve yayıncı. 21 Mart 1851’de Kırım’da Bahçesaray yakınlarındaki Avcıköy’de doğdu. Babası, Kırım’ın sahil kesimindeki Gaspıra köyünde doğan ve Çarlık ordusundan emekli bir teğmen olan Mustafa Alioğlu Gasprinskiy, annesi köklü bir mirza ailesinin kızı Fatma Sultan’dır. İsmâil Bey, mahallî bir müslüman mektebinde başladığı öğrenimini Akmescid Erkek Gimnazyumu’nda sürdürdü.… Okumaya devam et GASPIRALI, İsmâil Bey

BALKANLAR’DA KAYI BOYU VE TÜRK BOY DAMGALARI

BALKANLAR’DA KAYI BOYU VE TÜRK BOY DAMGALARI Cengiz ÖZAKINCI Bulgar arkeologlar, 1961 yılında, Pliska’da gerçekleştirdikleri kazılarda bu yerleşimin kalıntılarına ulaşmışlar, yapıların duvarlarını ortaya çıkartmışlar,1500 yıl önce kullandıkları bir takım eşyaları bulmuşlar. Pliska kazısının Türk tarihi için önemi, ortaya çıkartılan duvarlarda ve kimi eşyalar üzerinde, Orhun yazıtlarına benzer yazıların ve Oğuzların Kayı boyunun damgasının bulunmasıdır. Pliska’da… Okumaya devam et BALKANLAR’DA KAYI BOYU VE TÜRK BOY DAMGALARI

SYKES-PICOT ANTLAŞMASI

SYKES-PICOT ANTLAŞMASI I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Asya’daki topraklarının paylaşılması konusunda yapılan gizli antlaşma (16 Mayıs 1916). I. Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi konusunda anlaşamayan İtilâf devletleri savaş esnasında da bir iş birliği sağlayamadılar. Birinin elde ettiği başarı diğerleri için hoşnutsuzluğa yol açıyor, her devlet diğerlerinin istilâsına karşı kendi nüfuz bölgesini titizlikle koruyordu.… Okumaya devam et SYKES-PICOT ANTLAŞMASI

MONDROS MÜTAREKESİ

MONDROS MÜTAREKESİ I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında 30 Ekim 1918’de yapılan ateşkes antlaşması. 1918 yılına gelindiğinde I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu İttifak devletlerinin her bakımdan aleyhine gelişmeye başlamıştı. 1917 Bolşevik İhtilâli’nin ardından Rusya’da başlayan iç savaş İtilâf devletlerinin askerî gücüne önemli bir darbe vurmuş ve bu durum… Okumaya devam et MONDROS MÜTAREKESİ

Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914)

Doğumunun 170. Yılında Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914) / Prof. Dr. Mehmet Saray /turkishforum – Abdullah Türer Yener Türk dünyasına en büyük zararı Doğu Türkistan’ı işgal eden Emperyalist Çin ile Batı Türkistan’ı işgal eden emperyalist Rusya olmuştu. Doğu Türkistan halkını oluşturan Uygur Türkleri 1934’den itibaren Çin’in baskısına dayanamayıp Çin yönetimini kabul etmek mecburiyetinde kalmıştı. Devletlerarası hukuka… Okumaya devam et Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914)

Hazar Yazışmaları

Hazar Yazışmaları, 950’ler veya 960’larda, Córdoba halifesi III. Abdurrahman’ın dışişlerinden sorumlu sekreteri Hasday bin Şaprut ile Hazar kağanı Yosef arasında gerçekleşen mektuplaşmalardır. Hazarlar tarafından yazılıp da günümüze kadar gelen az sayıdaki belgelerden biri olup Hazar tarihi hakkında bilgi sunan ender kaynaklardandır. Bu mektuplaşmalardan hem Hazarların din değiştirmesiyle ve gelecek nesillerde yarattığı getirisi ile ilgili hem… Okumaya devam et Hazar Yazışmaları