Putin’in Çin Ziyareti

Putin’in Çin Ziyareti Putin daha önce defalarca Çin’i ziyaret etmiştir. Ancak Kırım ve Ukrayna gerilimlerinin ertesinde yapılan bu ziyaret ile imzalanan anlaşmalar, uluslararası sistemin kırılma noktalarından birini oluşturmaya aday görünmektedir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin ile altıncısı Rusya’nın bu işbirliği ile ortaya çıkması muhtemel güç, aritmetiksel toplamın ötesindedir. Her iki ülkenin sınır sorunlarını çözmek üzerek […]

YENİ SOĞUK SAVAŞ SİLUETİ

Kırım’ın Rusya’ya katılmasıyla yeniden Soğuk Savaş dönemine girildiğinin birçok işareti sözkonusudur.
Ancak bu Yeni Soğuk Savaş, gerek iletişim ve ulaşım alanındaki teknolojik gelişmelerle globalleşme çağının gerçekleri sebebiyle gerekse Avrupa Rusya arasındaki ekonomik bağımlılık yüzünden geçen yüzyılda yaşanandan çok farklı olacaktır.