Şeyh Edebali Vefaiyye Tarikatındandır

Şeyh Edebali

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yaşayan ve fıkıh alimi olan, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu ermişlerinin sohbetlerinde bulunan Şeyh Edebali bir açıdan Osmanlı Devleti’nin de fikir babası sayılabilir. Edebali, Ebu’l Vefa el Bağdadi tarafından kurulan, Şii ve Sunnilikle ilgili bazı özellikler taşıyan Vefaiyye tarikatının mensuplarından biridir. Vefaiyye Tarikatının önderlerinden Baba İlyas 1237 yılında Anadolu’da yaşayan… Okumaya devam et Şeyh Edebali Vefaiyye Tarikatındandır